XXXVII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BWRD. ELIMINACJE KLASOWE

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Rower:
a)jest to pojazd o szerokości przekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem,
b)nie może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V,
c)jest to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem.
2.Rower powinien być wyposażony w:
a)co najmniej dwa skutecznie działające hamulce (ręczny i nożny),
b)światło odblaskowe barwy białej z przodu,
c)z tyłu - jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno świecące własnym światłem barwy czerwonej (może być migające).
3.W rowerze:
a)światło pozycyjne przednie nie może być migające,
b)światło pozycyjne przednie może być migające,
c)światło pozycyjne tylne nie może być migające.
4.Światła pozycyjne roweru:
a)nie mogą być zdemontowane w żadnym przypadku, gdyż należą do wyposażenia obowiązkowego,
b)mogą być zdemontowane, jeżeli rowerzysta jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy,
c)mogą być zdemontowane, jeżeli rowerzysta nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy.
5.Na autostradzie zabrania się:
a)jazdy rowerem,
b)wyprzedzania,
c)jazdy motocyklem.
6.Rowerzyście:
a)zabrania się jazdy po jezdni obok innego rowerzysty w każdym przypadku,
b)zabrania się jazdy po jezdni obok motorowerzysty w każdym przypadku,
c)zezwala się na jazdę po jezdni obok innego rowerzysty pod warunkiem, że nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu.
7.Jadąc w zorganizowanej kolumnie rowerów musisz pamiętać, że odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż:
a)500 metrów,
b)200 metrów,
c)150 metrów.
8.W przedstawionej sytuacji:
a)rowerzysta 1 ma pierwszeństwo przed pojazdami 2 i 3,
b)pojazd 3 ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi szynowemu 2,
c)pojazd szynowy 2 ma pierwszeństwo przed rowerzystą 1.
9.Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
a)przejeżdża pierwszy,
b)ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi 2,
c)ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi 4.
10.Na tym skrzyżowaniu dróg kierujący rowerem (1):
a)ustępuje pierwszeństwo pojazdowi uprzywilejowanemu (4) i pojazdowi 2,
b)ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,
c)ma pierwszeństwo przed pojazdem 4.
11.Prawidłowa kolejność przejazdu, to:
a)B, A i C,
b)A, B, C,
c)B, A, C.
12.W przedstawionej sytuacji:
a)jako pierwszy przejeżdża pojazd B,
b)jako ostatni przejeżdża rowerzysta (A),
c)jako drugi przejeżdża pojazd C.
13.Za tym znakiem:
a)można jechać motorowerem, ale tylko jednośladowym,
b)jest droga dla rowerów jednośladowych,
c)mogą jechać rowerzyści na rowerach wielośladowych.
14.Przedstawiony znak dotyczy:
a)tylko rowerów jednośladowych,
b)rowerów jednośladowych,
c)tylko rowerów wielośladowych.
15.Widząc taki znak rowerzysta:
a)nie może skręcić w lewo na odcinku miedzy znakiem a skrzyżowaniem, po to by wjechać na podwórze,
b)nie może skręcać w lewo na najbliższym skrzyżowaniu, ale może zawracać,
c)nie może zawracać i skręcać w lewo na najbliższym skrzyżowaniu.
16.Ten znak:
a)nakazuje przepuścić tylko pojazdy silnikowe i motorowerzystów,
b)ostrzega o drodze z pierwszeństwem przejazdu,
c)ostrzega o drodze podporządkowanej.
17.Znak ten oznacza wjazd do miejscowości, w której:
a)istnieje ograniczenie prędkości do 20 km/h,
b)zabronione jest całkowicie używanie sygnałów dźwiękowych,
c)istnieje ograniczenie prędkości obowiązujące w obszarze zabudowanym.
18.W tej sytuacji rowerzysta popełnia wykroczenie, gdyż:
a)przejeżdża w poprzek pasów,
b)nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu,
c)przejeżdża wzdłuż pasów.
19.Przechodzenie poza wyznaczonym przejściem dla pieszych jest zabronione:
a)na drodze dwujezdniowej,
b)na drodze jednojezdniowej,
c)na skrzyżowaniu.
20.Część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi to:
a)śluza dla rowerów,
b)pas ruchu dla rowerów,
c)droga dla rowerów.
21.Zabrania się rowerzyście wjazdu na:
a)most, przez który nie przebiega droga wydzielona dla rowerów,
b)chodnik,
c)drogę ekspresową.
22.Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo:
a)podczas każdego zamglenia,
b)po zmroku,
c)podczas ulewnego deszczu.
23.Szczególną ostrożność należy zachować podczas:
a)wymijania,
b)omijania,
c)wyprzedzania.
24.Rowerzyście nie wolno:
a)poruszać się po drodze rowerowej, gdy obok jest chodnik,
b)poruszać się autostradą,
c)poruszać się poboczem.
25.Kierujący rowerem podczas wymijania powinien:
a)zawsze zjechać na prawo,
b)zachować bezpieczny odstęp,
c)zawsze zatrzymać się.

autor:
aktualizacja treści: 10.03.2014


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.