XXXVI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:
a)niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo,
b)dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo,
c)nieokreślonej liczbie niebezpiecznych zakrętów.
2.W tej sytuacji kierujący pojazdem:
a)powinien zachować szczególną ostrożność,
b)jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną,
c)może skręcić na skrzyżowaniu w lewo.
3.W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:
a)miejscu szczególnie uczęszczanym przez dzieci,
b)przejściu dla pieszych,
c)miejscu częstych wypadków z pieszymi.
4.W tej sytuacji kierujący pojazdem ma obowiązek:
a)zatrzymania pojazdu,
b)ustąpienia pierwszeństwa pojazdom wjeżdżającym na skrzyżowanie z prawej strony,
c)ustąpienia pierwszeństwa pojazdom wjeżdżającym na skrzyżowanie z lewej strony.
5.Na drodze oznaczonej znakiem “zakaz ruchu w obu kierunkach” ruch pojazdów jest:
a)dozwolony w jednym kierunku,
b)zabroniony, z wyjątkiem pojazdów samochodowych kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej,
c)zabroniony, z wyjątkiem pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.
6.Znak ten ostrzega kierującego pojazdem o:
a)możliwości poślizgu na jezdni,
b)poprzecznej nierówności jezdni,
c)wypukłości spowalniającej ruch pojazdów.
7.Znak ten (linia podwójna ciągła):
a)zabrania zawracania na odcinku oznaczonym tą linią,
b)zezwala na przejeżdżanie przez tę linię przy wyprzedzaniu pojazdów,
c)zabrania najeżdżania na tę linię.
8.Wymijanie to:
a)przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku,
b)przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody,
c)przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.
9.W razie uczestnictwa w wypadku drogowym, w którym nie ma ofiar, kierujący pojazdem powinien:
a)nie ruszać pojazdów do czasu przyjazdu policji,
b)pozostać na miejscu wypadku do czasu przyjazdu policji,
c)zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.
10.Pozostawiając czterokołowiec lekki na drodze należy:
a)zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia pojazdu przez osobę niepowołaną,
b)zachować środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku,
c)zostawić w pojeździe jego dowód rejestracyjny.
11.Korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy pojazdem jest:
a)zabronione, jeżeli wymaga trzymania podczas rozmowy słuchawki lub mikrofonu w ręku,
b)dozwolone bez ograniczeń,
c)dozwolone, jeżeli nie wymaga trzymania podczas rozmowy słuchawki lub mikrofonu w ręku.
12.Kierującemu nie wolno używać pojazdu:
a)do ciągnięcia za nim osób na sankach lub nartach,
b)powodującego nadmierną emisję spalin do środowiska,
c)powodującego nadmierny hałas.
13.Kurs na prawo jazdy kategorii AM można rozpocząć po ukończeniu:
a)14 lat,
b)13 lat i 6 miesięcy,
c)13 lat i 9 miesięcy.
14.W której sytuacji kierujący pojazdom jest włączającym się do ruchu?
a)wjeżdżający na jezdnię z pobocza,
b)wjeżdżający na drogę ze stacji paliw,
c)wjeżdżający na drogę ze strefy zamieszkania.
15.Jak powinien zachować się kierujący pojazdom widząc pieszego z białą laską wkraczającego na jezdnię?
a)uważnie obserwować zachowanie pieszego,
b)włączyć sygnał dźwiękowy, aby ostrzec pieszego i jechać z niezmienioną prędkością,
c)umożliwić pieszemu przekroczenie jezdni.
16.Widząc ten znak, kierujący pojazdem:
a)może jechać dalej, jeżeli istnieje możliwość bezpiecznego przejazdu obok pojazdu jadącego z przeciwka,
b)powinien zawsze się zatrzymać, jeżeli z przeciwka zbliża się pojazd,
c)może kontynuować jazdę niezależnie od szerokości pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka.
17.Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
a)przejeżdża przed pojazdem uprzywilejowanym,
b)przejeżdża przed pojazdem 3,
c)przejeżdża pierwszy.
18.W tej sytuacji kierujący pojazdem:
a)może skręcić w prawo z pasa 3,
b)może skręcić w lewo z pasów 1 lub 2,,
c)może zawrócić z pasa 2.
19.W tej sytuacji, po skręceniu w lewo, kierujący pojazdem:
a)może zająć pas 1, 2 lub 3,
b)powinien zająć pas 1,
c)powinien zająć pas 3.
20.Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
a)przejeżdża pierwszy,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
c)ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.
21.Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
a)ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,
b)ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,,
c)przejeżdża ostatni.
22.W tej sytuacji kierujący pojazdem jadący lewym pasem:
a)narusza przepisy ruchu drogowego,
b)zjeżdżając na środkowy pas ruchu będzie jechał zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
c)powinien zjechać na prawy pas ruchu.
23.W czasie jazdy na bardzo niebezpiecznym zakręcie w lewo ze zbyt dużą prędkością kierujący czterokołowcem lekkim może spodziewać się:
a)znoszenia pojazdu do osi jezdni,
b)znoszenia tyłu pojazdu w prawo,
c)wpadnięcia w poślizg przy gwałtownym hamowaniu.
24.W tej sytuacji kierujący pojazdem:
a)powinien zatrzymać pojazd przed przejazdem,
b)może przejechać przez przejazd bez zatrzymania, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg,
c)może nie upewniać się, czy nadjeżdża pociąg, gdyż przejazd strzeżony jest przez dróżnika.
25.W przypadku zatrzymania pojazdu przez policjanta do kontroli, kierujący:
a)powinien wysiąść z pojazdu i podejść do zatrzymującego go policjanta,
b)nie powinien wysiadać z pojazdu i oczekiwać na podejście policjanta,
c)powinien stanąć w odległości 1 metra od pojazdu.

autor: Jasło, 4-6 czerwca 2013 roku
aktualizacja treści: 08.07.2013


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.