TURNIEJ BRD 2013 DLA UCZNIóW GIMNAZJUM. PRZYKŁADOWY TEST.

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 17 pytań. Możesz zdobyć 17 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem, który może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h to:
a)rower,
b)wózek rowerowy,
c)motorower.
2.Jeżeli kierujący rowerem nie jest zobowiązany do używania podczas jazdy świateł pozyjnych, to dopuszcza się demontaż:
a)umieszczonego z przodu – światła pozycyjnego barwy białej lub żółtej selektywnej,
b)umieszczonego z tyłu – światła odblaskowego barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt,
c)umieszczonego z tyłu – światła pozycyjnego barwy czerwonej.
3.Kiedy pieszy może korzystać z drogi dla rowerów:
a)wtedy gdy nie poruszają się po tej drodze rowerzyści,
b)w razie braku chodnika lub pobocza,
c)zawsze.
4.Włączanie się do ruchu następuje przy wjeżdżaniu:
a)rowerem na jezdnię z pobocza,
b)rowerem na przejazd dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów,
c)rowerem z chodnika na jezdnię.
5.Włączając się do ruchu jako rowerzysta:
a)masz obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa,
b)nie musisz zachowywać szczególnej ostrożności, jeżeli nadjeżdżające pojazdy poruszają się z niewielką prędkością,
c)masz obowiązek zachowania szczególnej ostrożności tylko w czasie mgły.
6.Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany:
a)jechać powoli,
b)zachować szczególną ostrożność,
c)ustępować miejsca pieszym.
7.Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
a)opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 idącą pieszo,
b)szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
c)warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).
8.Kierujący rowerem nie może zawracać:
a)na moście,
b)na wiadukcie,
c)na oznakowanym przejściu dla pieszych.
9.Podczas którego manewru należy zachować szczególna ostrożność:
a)wyprzedzania,
b)omijania pieszego,
c)wymijania kolumny pieszych.
10.Rowerzysta widząc ten znak:
a)jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności,
b)ma obowiązek przepuszczania pojazdów jadących z prawej strony,
c)może jechać prosto.
11.Znak ten zabrania:
a)skrętu w lewo na skrzyżowaniu,
b)zawracania na skrzyżowaniu,
c)zawracania, ale tylko na skrzyżowaniu poza obszarem zabudowanym.
12.Przedstawiony znak oznacza:
a)drogę dla rowerów wielośladowych,
b)drogę dla rowerów jednośladowych,
c)drogę dla motorowerów.
13.Przedstawiony znak informuje, że na odcinku drogi za tym znakiem kierujący pojazdem:
a)obowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pojazdom zbliżającym się z kierunku przeciwnego,
b)ma możliwość ruchu tylko prawym pasem,
c)ma pierwszeństwo przejazdu przed pojazdami zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
14.Rowerzysta zbliżający się do wyznaczonego przejścia dla pieszych:
a)powinien przyśpieszyć i starać się jak najszybciej opuścić przejście,
b)powinien ustąpić pierwszeństwa pieszym idącym z prawej strony,
c)powinien ustąpić pierwszeństwa pieszym idącym z lewej strony.
15.Rowerzysta powinien stosować zasadę ograniczonego zaufania do:
a)każdego uczestnika poruszającego się po drodze,
b)nietrzeźwego pieszego,
c)nieprawidłowo poruszającego się pojazdu.
16.Osoba pełnoletnia, która jest zwolniona z prawnego obowiązku posiadania podczas jazdy rowerem karty rowerowej:
a)może popełniać wykroczenia drogowe bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych,
b)jest zwolniona z obowiązku znajomości i przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym,
c)może zapłacić mandat karny za popełnione wykroczenie, które naruszyło bezpieczeństwo ruchu drogowego.
17.Co oznacza postawa osoby kierującej ruchem stojącej na skrzyżowaniu tyłem do nadjeżdżającego rowerzysty?
a)pozwala skręcić w prawą stronę,
b)zabrania wjazdu na skrzyżowanie,
c)pozwala na przejazd przez skrzyżowanie.

autor: Zbigniew Mroczkowski z wykorzystaniem pytań z eliminacji powiatowych 2012
aktualizacja treści: 04.04.2013


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.