ELIMINACJE SZKOLNE TURNIEJU BRD 2013 UCZNIóW GIMNAZJUM

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Rower jest to pojazd
a)o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem,
b)który może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250Wwiększej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h,
c)o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem.
2.Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
a)opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
b)szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów,
c)warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).
3.Jazda lewą stroną jezdni rowerem na zasadach określonych dla ruchu pieszych jest:
a)zawsze zabroniona,
b)zawsze dozwolona,
c)jeżeli rowerzysta opiekuje się osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.
4.Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany
a)jechać powoli,
b)zachować szczególną ostrożność,
c)ustępować miejsca pieszym.
5.Na tym skrzyżowaniu (rondzie) rowerzysta:
a)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi znajdującemu się na rondzie,
b)ma pierwszeństwo przed pojazdem znajdującym się na rondzie,
c)ma obowiązek zachować szczególną ostrożność.
6.W przedstawionej sytuacji rowerzysta wyjeżdżający na jezdnię z posesji:
a)ustępuje pierwszeństwa pieszemu,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi,
c)ma pierwszeństwo przed pieszym i pojazdem.
7.W przedstawionej sytuacji rowerzysta wyjeżdżający z drogi gruntowej na pobocze:
a)ustępuje pierwszeństwa pieszemu,
b)ma pierwszeństwo przed pieszym,
c)musi zachować szczególną ostrożność.
8.Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
a)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
c)przejeżdża ostatni.
9.W przedstawionej sytuacji:
a)jako pierwszy przejedzie kierujący pojazdem nr 1,
b)jako pierwszy przejedzie kierujący pojazdem nr 2,
c)rowerzysta ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1 i nr 2, ponieważ włącza się do ruchu.
10.W przedstawionej sytuacji uczestnik ruchu może wykonać manewr oznaczony literą:
a)A,
b)B,
c)C.
11.Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
a)ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 1,
b)ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 2,
c)przejeżdża ostatni.
12.Na tak oznakowanej drodze:
a)kierujący rowerem może poruszać się po całej powierzchni drogi,
b)pieszy może poruszać się po całej powierzchni drogi,
c)pieszy ustępuje miejsca rowerzyście.
13.Na tak oznakowanej drodze:
a)kierujący rowerem może poruszać się po całej powierzchni drogi,
b)pieszy może poruszać się po całej powierzchni drogi,
c)piesi poruszają się po części drogi wskazanej na znaku przez sylwetkę pieszych.
14.Ten znak oznacza:
a)zakaz ruchu rowerów po jezdni,
b)zakaz ruchu rowerów po poboczu,
c)drogę dla rowerów.
15.Na przejeździe dla rowerzystów oznaczonym tym znakiem poziomym, rowerzysta:
a)nie może zwolnić bez uzasadnionej przyczny,
b)może wjechać bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd,
c)jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.
16.Widząc taki znak kierujący rowerem ma nakaz:
a)jazdy na wprost,
b)skręcania w prawo za skrzyżowaniem,
c)jazdy w prawo przed znakiem.
17.Przedstawiony znak:
a)zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności,
b)nakazuje ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,
c)nakazuje ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony.
18.Jazda po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru jest
a)zawsze zabroniona,
b)zawsze dozwolona,
c)dopuszczalna jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
19.Wyprzedzanie z prawej strony przez rower innych pojazdów jest:
a)zawsza zabronione,
b)zawsze dozwolone,
c)dozwolone wówczas, gdy te pojazdy jadą powoli.
20.Część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, to:
a)śluza dla rowerów,
b)droga dla rowerów,
c)pas ruchu dla rowerów.
21.Zdemontowanie oświetlenia roweru w czasie, kiedy jego używanie nie jest wymagane przepisami prawa (czyli w ciągu dnia, z wyjątkiem tuneli i gorszej widoczności, nie dotyczy to czerwonego światła odblaskowego które musi być umieszczone na rowerze stale) jest:
a)zabronione,
b)dopuszczalne,
c)nieuregulowane przez przepisy.
22.Dopuszcza się w rowerze MIGAJĄCE światło:
a)pozycyjne barwy białej lub żółtej z przodu,
b)pozycyjne barwy czerwonej z tyłu,
c)odblaskowe z tyłu.
23.Rower musi być wyposażony w:
a)przynajmniej jeden sprawnie działający hamulec,
b)dwa niezależnie od siebie działające hamulce,
c)dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku.
24.Ten znak, umieszczony na obszarze zabudowanym dotyczy:
a)jezdni,
b)pobocza,
c)chodnika.
25.Kiedy pieszy możę korzystać z drogi dla rowerów?
a)tylko wtedy, gdy nie poruszają sie po tej drodze rowerzyści,
b)w razie braku chodnika i pobocza,
c)zawsze.

autor: Zbigniew Mroczkowski z wykorzystaniem programu grupy IMAGE
aktualizacja treści: 04.04.2013


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.