TEST NR 1 (SWOBNICA)

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Dojeżdżając do skrzyżowania oznaczonego tym znakiem, motorowerzysta ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi:
a)szynowemu,
b)nadjeżdżającemu z lewej strony,
c)nadjeżdżającemu z prawej strony.
2.Dojeżdżając do skrzyżowania, przed którym stoi ten znak, motorowerzysta ustępuje pierwszeństwa przejazdu:
a)nadjeżdżającym z lewej strony,
b)wszystkim jadącym drogą poprzeczną,
c)tylko nadjeżdżającym z prawej strony.
3.Widząc ten znak, motorowerzysta:
a)nie może wjechać na drogę za tym znakiem,
b)może jechać dalej bez żadnych ograniczeń,
c)musi zmniejszyć prędkość.
4.Sygnał zielony na sygnalizatorze świetlnym oznacza:
a)zakaz wejścia oraz jazdy,
b)zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
c)zezwolenie na wjazd za sygnalizator jadącym prosto przez skrzyżowanie.
5.Widząc ten znak, kierujący motorowerem:
a)musi ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu z prawej strony,
b)ma pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony,
c)nie może skręcić w prawo.
6.Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
a)jedzie pierwszy,
b)jedzie ostatni,
c)ma pierwszeństwo przed pojazdem 2.
7.Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
a)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
b)ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,
c)przejeżdża ostatni.
8.Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
a)przejeżdża ostatni,
b)ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,
c)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3.
9.Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
a)pierwszy wjeżdża na skrzyżowanie,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
c)ostatni opuszcza to skrzyżowanie.
10.Podaj kolejność przejazdu przez to skrzyżowanie:
a)1 - 2 - 3,
b)2 - 1 - 3,
c)2 - 3 - 1.
11.Część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi to:
a)pas ruchu dla rowerów,
b)droga dla rowerów,
c)pobocze.
12.Kartę motorowerową może uzyskać osoba, która:
a)ukończyła 13 lat i zdała odpowiedni egzamin,
b)ukończyła 10 lat i zdała odpowiedni egzamin,
c)jest uczniem trzeciej klasy gimnazjum i nie zdawała żadnego egzaminu.
13.Motorowerzysta jest obowiązany jechać w pierwszej kolejności:
a)dowolną częścią prawej połowy jezdni,
b)jak najbliżej prawej krawędzi jezdni,
c)po poboczu, jeżeli nie utrudni on ruchu pieszych.
14.Kartę motorowerową wydaje nieodpłatnie:
a)dyrektor gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej,
b)nauczyciel techniki,
c)policja.
15.Motorowerzyście zabrania się:
a)jazdy bez trzymania nóg na pedałach lub podnóżkach,
b)jazdy po jezdni obok rowerzysty lub motorowerzysty,
c)trzymania kierownicy podczas jazdy tylko jedną ręką.
16.Motorowerem można jechać z maksymalną prędkością:
a)40 km/h,
b)45 km/h,
c)50 km/h.
17.Na skrzyżowaniu równorzędnym pierwszeństwo ma pojazd:
a)jadący prosto, niezależnie z której strony nadjeżdża,
b)szynowy,
c)mający prawą stronę wolną.
18.Jeżeli na skrzyżowaniu ruchem kieruje policjant, a przed skrzyżowaniem jest sygnalizacja świetlna i ustawione są znaki, to kierujący motorowerem w pierwszej kolejności stosuje się do:
a)poleceń kierującego ruchem,
b)sygnalizacji świetlnej,
c)znaków drogowych.
19.W strefie zamieszkania motorowerzysta:
a)nie może jechać z prędkością ponad 20 km/h,
b)musi wszędzie ustępować pierwszeństwa pieszym,
c)ma pierwszeństwo przed pieszymi.
20.Który pojazd zaliczamy do uprzywilejowanych ?
a)karetki pogotowia,
b)policji,
c)straży pożarnej jadący do gaszenia pożaru na sygnałach i z włączonymi światłami mijania lub drogowymi.
21.W razie uczestniczenia w wypadku drogowym kierujący pojazdem w pierwszej kolejności jest obowiązany:
a)zatrzymać pojazd nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b)jak najszybciej odjechać z miejsca wypadku,
c)czekać do momentu przyjazdu Policji i pogotowia ratunkowego.
22.Kto jest obowiązany udzielić pierwszej pomocy rannym w wypadku drogowym?
a)tylko osoby dorosłe posiadające odpowiednie przeszkolenie medyczne,
b)lekarz pogotowia ratunkowego,
c)każdy uczestnik wypadku w miarę swoich medycznych umiejętności.
23.W jaki sposób zabezpiecza się miejsce wypadku drogowego ?
a)ustawia się trójkąty ostrzegawcze,
b)bezpiecznie parkuje się własny pojazd,
c)wyjmuje się kluczyki ze stacyjki pojazdu, który miał wypadek.
24.W jaki sposób można sprawdzić, czy ranny oddycha?
a)pochylając głowę nad twarzą rannego, słychać wdechy i wydechy,
b)zbliżając własny policzek do ust rannego wyczuwa się ruch wydychanego powietrza,
c)obserwując ruchy klatki piersiowej.
25.Przy podejrzeniu złamania kończyny należy unieruchomić:
a)wyłącznie najbliższy złamaniu staw,
b)jedynie samo miejsce złamania,
c)miejsce złamania i najbliższe stawy.

autor: Marian Karbownik
aktualizacja treści: 16.03.2012


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.