PIESZY I ROWERZYSTA II

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 15 pytań. Możesz zdobyć 15 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Kierującemu rowerem zawsze zabrania się:
a)jazdy obok innego rowerzysty,
b)jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy,
c)czepiania się innych pojazdów bezpośrednio za pomocą ręki.
2.Na obszarze, do którego wjazd oznaczony jest znakiem "strefa zamieszkania", rowerzysta:
a)ustępuje pierwszeństwa tylko pieszym niepełnosprawnym,
b)ustępuje pierwszeństwa pieszemu poruszającemu się po jezdni,
c)ma pierwszeństwo przed pieszymi poruszającymi się po jezdni.
3.Rowerzyście zabrania się:
a)jazdy po autostradzie,
b)przejeżdżania przez tunel,
c)jazdy po drodze ekspresowej.
4.Rowerzyście zabrania się:
a)jazdy w kolumnie,
b)czepiania się innych pojazdów za pomocą oznakowanej linki,
c)wyprzedzania innych rowerzystów.
5.Kierujący rowerem jednośladowym może wyjątkowo korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy:
a)opiekuje się osobą w wieku do 10 lat, kierującą rowerem,
b)szerokość chodnika wynosi co najmniej 2m i brak jest drogi dla rowerów, a dozwolona prędkość pojazdów na drodze wzdłuż której się znajduje chodnik jest większa niż 50 km/h,
c)nie ma ukończonych 18 lat.
6.Kierujący rowerem korzystając z chodnika jest obowiązany:
a)jechać powoli,
b)ostrzegać pieszych dzwonkiem,
c)zachować szczególną ostrożność.
7.W przedstawionej sytuacji rowerzysta:
a)powinien zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych,
b)może przejechać po przejściu dla pieszych, ponieważ obok nie ma przejazdu dla rowerzystów,
c)może przejechać po przejściu, ponieważ nie przeszkadza to pieszym.
8.Rower musi być wyposażony w:
a)z przodu białe lub żółte światło odblaskowe,
b)dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
c)z tyłu czerwone światło odblaskowe.
9.Rower musi być wyposażony w:
a)z tyłu w czerwone światło pozycyjne,
b)dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
c)dwa sprawne hamulce.
10.Przewozić inną osobę na rowerze można tylko wtedy, gdy:
a)osoba przewożona jest w wieku do 7 lat,
b)osoba przewożona siedzi w specjalnym siodełku, zapewniającym bezpieczną jazdę,
c)posiada się kartę rowerową.
11.Częścią drogi przeznaczoną dla pieszych jest:
a)pobocze,
b)chodnik,
c)jezdnia.
12.Karty rowerowej nie wymaga się od osoby, która:
a)posiada kartę motorowerową,
b)posiada prawo jazdy,
c)ma ukończone 18 lat.
13.Kartę rowerową:
a)wydaje dyrektor szkoły,
b)uzyskać może osoba, która ukończyła 10 lat,
c)należy mieć przy sobie podczas poruszania się rowerem po drogach publicznych.
14.Pieszym jest:
a)osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim,
b)dziecko do lat 10 kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej,
c)osoba prowadząca rower.
15.Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej:
a)17 lat,
b)13 lat,
c)10 lat.

autor: Grupa IMAGE/Zbigniew Mroczkowski
aktualizacja treści: 04.03.2015


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.