ELIMINACJE SZKOLNE TURNIEJU BRD DLA GIMNAZJUM 2009

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Odstęp pomiędzy dwoma kolumnami rowerów powinien wynosić:
a)minimum 100 metrów,
b)minimum 150 metrów,
c)minimum 200 metrów.
2.Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
a)opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
b)szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów,
c)obowiązuje zakazów ruchu rowerów po jezdni.
3.Włączanie się do ruchu to:
a)wyjeżdżanie na drogę ze strefy zamieszkania,
b)ruszenie w momencie zaświecenia się sygnału zielonego,
c)wyjeżdżanie na drogę z pierwszeństwem z drogi podporządkowanej oznaczonej znakiem "STOP".
4.Kierować rowerem wieloosobowym może osoba, która ukończyła
a)13 lat,
b)15 lat,
c)17 lat.
5.Kierujący pojazdem jest obowiązany:
a)jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym,
b)hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,
c)utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.
6.Widząc ten znak kierujący rowerem powinien:
a)zawczasu zwiększyć prędkość, aby łatwiej wjechać na wzniesienie,
b)jechać powoli,
c)spodziewać się wypukłości na jezdni, zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
7.W miejscu oznaczonym tym znakiem:
a)musisz zachować szczególną ostrożność,
b)możesz skręcić w prawo,
c)masz pierwszeństwo przed pojazdami, które nadjeżdzać mogą z twojej prawej strony.
8.Widząc taki znak, kierujący pojazdem:
a)musi zawsze zatrzymać się przed znakiem,
b)powinien zawsze zatrzymać pojazd,
c)może nie zatrzymać się, jeżeli nie dostrzega żadnych pojazdów na drodze z pierwszeństwem.
9.Znak ten oznacza:
a)zakaz jazdy na wprost,
b)drogę jednokierunkową,
c)nakaz jazdy na wprost.
10.Rowerzysta na terenie obszaru oznaczonego tym znakiem :
a)ma pierwszeństwo przed pieszymi idącym po jezdni,
b)ustępuje pierwszeństwa wszystkim pieszym,
c)nie może przekraczać prędkości 20 km/h.
11.W przedstawionej sytuacji
a)jako pierwszy przejeżdza pojazd nr 1,
b)jako drugi przejeżdza pojazd nr 2,
c)jako trzeci przejeżdza pojazd nr 3.
12.Na tak oznakowanym skrzyżowaniu:
a)jako pierwszy przejeżdza pojazd nr 1,
b)jako pierwszy przejeżdza pojazd szynowy (nr 3),
c)jako ostatni przejeżdza pojazd nr 2.
13.Kierujący pojazdem nr 1 na tym skrzyżowaniu:
a)przejeżdża drugi,
b)ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,
c)nie ustępuje pierwszeństwa pojazdom 2 i 3, gdyż sygnały świetlne są ważniejsze od przepisów.
14.W przedstawionej sytuacji rowerzysta przejedzie jako:
a)pierwszy,
b)drugi,
c)trzeci.
15.W przedstawionej sytuacji rowerzysta przejedzie jako:
a)pierwszy,
b)drugi,
c)trzeci.
16.W przedstawione sytuacji:
a)pierwszeństwo mają rowerzyści,
b)kierujący pojazdem nr 1 ustępuje pierwszeństwa rowerzyście znajdującemu się na przejeździe,
c)kierujący pojazdem nr 2 ustępuje pierwszeństwa rowerzyście znajdującemu się na przejeździe.
17.Rowerzyście zabrania się:
a)jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
b)wyprzedzania na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na który ruch jest kierowany,
c)postoju w tunelu.
18.Wyprzedzając wózek rowerowy należy :
a)zachować bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu, którego minimalna wartość nie jest określona,
b)należy zachować odstęp co najmniej 1 metra od wyprzedzanego pojazdu,
c)należy zachować szczególną ostrożność.
19.Przewozić na rowerze inną osobę może rowerzysta, który ukończył:
a)13 lat,
b)15 lat,
c)17 lat.
20.Zabrania się wyprzedzania:
a)z lewej strony innego uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo,
b)na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
c)na skrzyżowaniu, na którym ruch jest kierowany.
21.U osoby poszkodowanej w pierwszej kolejności sprawdzamy:
a)kolor skóry w okolicy skroni,
b)liczbę i stan ran,
c)obecność oddechu.
22.W czasie reanimacji osoby poszkodowanej wykonujemy cykle składające się z:
a)30 uciśnięć okolicy mostka i 2 wdechów metodą usta-usta (usta-nos),
b)2 wdechów metodą usta-usta (usta-nos) i 15 uciśnięć okolicy mostka,
c)30 uciśnięć okolicy mostka i 5 wdechów metodą usta-usta (usta-nos).
23.Krew wypływająca z tętnicy:
a)jest ciemna i wypływa ruchem jednostajnym,
b)jest jasna i wypływa ruchem jednostajnym,
c)jest jasna i wypływa w sposób pulsacyjny.
24.Drogi oddechowe u osoby poszkodowanej udrażniamy poprzez:
a)usunięcie ciał obcych z jamy ustnej i odchylenie głowy do tyłu,
b)odchylenie głowy do tyłu,
c)uczniom nie wolno samodzielnie wykonywać udrożnienia dróg oddechowych.
25.Rowerzyście osa wleciała do ust i użądliła go w gardło. Następuje obrzęk, co grozi uduszeniem. Więc:
a)układasz go w pozycji leżącej z uniesionymi nogami,
b)dajesz mu do ssania kostki lodu,
c)podajesz ciepłą herbatę z cytryną.

autor: Zbigniew Mroczkowski
aktualizacja treści: 21.10.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.