PIESZY I ROWERZYSTA

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 10 pytań. Możesz zdobyć 10 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Na obszarze, do którego wjazd oznaczony jest znakiem "strefa zamieszkania", rowerzysta:
a)ma pierwszeństwo przed pieszymi poruszającymi się po jezdni,
b)ustępuje pierwszeństwa tylko pieszym niepełnosprawnym,
c)ustępuje pierwszeństwa pieszemu poruszającemu się po jezdni.
2.Znak "STOP" oznacza:
a)obowiązek zatrzymania się i upewnienia się, jaka jest sytuacja na drodze z pierwszeństwem,
b)obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się po drodze z pierwszeństwem,
c)zakaz wjazdu od strony ustawienia znaku.
3.Kierującemu rowerem zabrania się:
a)jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
b)jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
c)czepiania się innych pojazdów.
4.Rowerzyście zabrania się:
a)przejeżdżania przez tunel,
b)jazdy po autostradzie,
c)jazdy po drodze ekspresowej.
5.Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
a)przejeżdża ostatni,
b)ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 1,
c)ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 2.
6.Przy wykonywaniu manewru skrętu rowerzysta powinien wziąć pod uwagę następujące czynniki:
a)prędkość jazdy,
b)rodzaj nawierzchni,
c)stan ogumienia.
7.W przedstawionej sytuacji rowerzysta wjeżdżający na jezdnię z posesji:
a)ma pierwszeństwo przed pieszym,
b)ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi,
c)ustępuje pierwszeństwa pieszemu.
8.Kierujący rowerem jednośladowym może wyjątkowo korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy:
a)nie ma ukończonych 18 lat,
b)opiekuje się osobą w wieku do 10 lat, kierującą rowerem,
c)szerokość chodnika wynosi co najmniej 2m i brak jest drogi dla rowerów, a dozwolona prędkość pojazdów na drodze wzdłuż której się znajduje chodnik jest większa niż 50 km/h.
9.Kierujący rowerem korzystając z chodnika jest obowiązany:
a)jechać powoli,
b)ustępować miejsca pieszym,
c)zachować szczególną ostrożność.
10.W przedstawionej sytuacji rowerzysta:
a)może przejechać po przejściu dla pieszych, ponieważ obok nie ma przejazdu dla rowerzystów,
b)może przejechać po przejściu, ponieważ nie przeszkadza to pieszym,
c)powinien zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych.

autor: Grupa IMAGE
aktualizacja treści: 27.02.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.