ELIMINACJE SZKOLNE TURNIEJU BRD 2008 UCZNIóW GIMNAZJUM

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat:
a)rowerem - jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy,
b)motorowerem - jest karta motorowerowa lub prawo jazdy,
c)pojazdem zaprzęgowym - jest prawo jazdy, karta motorowerowa lub rowerowa, jeżeli osoba uprawniona ukończyła 15 lat.
2.Rowerzysta włącza się do ruchu, gdy:
a)wjeżdża na jezdnię z pobocza,
b)rozpoczyna jazdę po zatrzymaniu się, nie wynikającym z warunków i przepisu ruchu,
c)rozpoczyna jazdę po zatrzymaniu przed znakiem "STOP".
3.Rowerzysta, który porusza się rowerem jednośladowym, powinien jechać
a)drogą dla rowerów lub drogą dla rowerów i pieszych,
b)poboczem, jeśli nie ma drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych,
c)jezdnią, jeśli nie ma drogi dla rowerów lub dla rowerów i pieszych oraz brak jest pobocza.
4.Kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inna osobę może:
a)każdy kto zdał egzamin na kartę rowerową,
b)osoba, która ukończyła 13 lat i posiada kartę rowerową,
c)osoba, która ukończyła 17 lat i posiada kartę rowerową.
5.Na tym skrzyżowaniu (rondzie) rowerzysta:
a)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi znajdującemu się na rondzie,
b)ma pierwszeństwo przed pojazdem znajdującym się na rondzie,
c)ma obowiązek zachować szczególną ostrożność.
6.W przedstawionej sytuacji rowerzysta wyjeżdżający na jezdnię z posesji:
a)ustępuje pierwszeństwa pieszemu,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi,
c)ma pierwszeństwo przed pieszym i pojazdem.
7.W przedstawionej sytuacji rowerzysta wyjeżdżający z drogi gruntowej na pobocze:
a)ustępuje pierwszeństwa pieszemu,
b)ma pierwszeństwo przed pieszym,
c)musi zachować szczególną ostrożność.
8.Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
a)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
c)przejeżdża ostatni.
9.W przedstawionej sytuacji:
a)jako pierwszy przejedzie kierujący pojazdem nr 1,
b)jako pierwszy przejedzie kierujący pojazdem nr 2,
c)rowerzysta ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1 i nr 2, ponieważ włącza się do ruchu.
10.W przedstawionej sytuacji uczestnik ruchu może wykonać manewr oznaczony literą:
a)A,
b)B,
c)C.
11.Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
a)ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 1,
b)ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 2,
c)przejeżdża ostatni.
12.Na tak oznakowanej drodze:
a)kierujący rowerem może poruszać się po całej powierzchni drogi,
b)pieszy może poruszać się po całej powierzchni drogi,
c)pieszy ustępuje miejsca rowerzyście.
13.Na tak oznakowanej drodze:
a)kierujący rowerem może poruszać się po całej powierzchni drogi,
b)pieszy może poruszać się po całej powierzchni drogi,
c)piesi poruszają się po części drogi wskazanej na znaku przez sylwetkę pieszych.
14.Ten znak oznacza:
a)zakaz ruchu rowerów po jezdni,
b)zakaz ruchu rowerów po poboczu,
c)drogę dla rowerów.
15.Na przejeździe dla rowerzystów oznaczonym tym znakiem poziomym, rowerzysta:
a)nie może zwolnić bez uzasadnionej przyczny,
b)może wjechać bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd,
c)jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.
16.Widząc taki znak kierujący rowerem ma nakaz:
a)jazdy na wprost,
b)skręcania w prawo za skrzyżowaniem,
c)jazdy w prawo przed znakiem.
17.Przedstawiony znak:
a)zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności,
b)nakazuje ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,
c)nakazuje ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony.
18.Najprostszym sposobem sprawdzenia czy poszkodowany oddycha jest:
a)sprawdzić osiadanie pary wodnej na lusterku,
b)sprawdzić tętno na tętnicy szyjnej,
c)przybliżyć policzek do jego ust i obserwować wychylenia klatki piersiowej.
19.Którą metodę tamowania krwotoków wykorzystasz w przypadku urwania kończyny?
a)ucisk ręczny na tętnicę,
b)opatrunek uciskowy,
c)opaskę uciskową.
20.Podstawowe czynności ratunkowe wobec osoby nieprzytomnej to:
a)udrożnienie dróg oddechowych,
b)sprawdzenie, czy poszkodowany oddycha,
c)ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
21.Gdy jesteś świadkiem wypadku, w którym są osoby poszkodowane:
a)zanim podjedziesz do poszkodowanego, upewnij sie, że nic nie grozi tobie ani poszkodowanemu,
b)sprawdź, czy z poszkodowanym mozna nawiązać kontakt (odezwij się do niego),
c)zadzwoń lub poproś aby ktoś zadzwonił pod numer 999 lub 112.
22.Po stwierdzeniu, że poszkodowany oddycha, w pierwszej kolejności:
a)poprosisz o pomoc osobę dorosłą,
b)przystąpisz do oględzin poszkodowanego,
c)wezwiesz policję.
23.Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany:
a)jechać powoli,
b)zachować szczególną ostrożność,
c)ustępować miejsca pieszym.
24.Mokra nawierzchnia może spowodować:
a)dłuższą drogę hamowania,
b)słabszą przyczepność kół,
c)poślizg.
25.Pojazd, który zatrzymał się i sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo możemy ominąć:
a)tylko z lewej strony,
b)tylko z prawej strony,
c)z dowolnej strony.

autor: Zbigniew Mroczkowski z wykorzystaniem programu grupy IMAGE
aktualizacja treści: 21.10.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.