ELIMINACJE KLASOWE TURNIEJU BWRD UCZNIóW SZKóŁ PODSTAWOWYCH 2008

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 5 pytań twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Po tym sygnale zapali się:
a)sygnał zielony,
b)sygnał czerwony,
c)dodatkowo sygnał czerwony (świecić się będzie sygnał żółty i czerwony).
2.W przedstawionej sytuacji rowerzysta wyjeżdżający na jezdnię z posesji:
a)ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi i pieszemu,
c)ma pierwszeństwo przed pieszym i pojazdem.
3.Pojazd, który zatrzymał się i sygnalizuje zamiar skrętu w lewo możemy ominąć:
a)tylko z prawej strony,
b)tylko z lewej strony,
c)z dowolnej strony.
4.Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
a)ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 1,
b)ustępuje pierwszeństwo pojazdowi Nr 2,
c)przejeżdża ostatni.
5.Jazda rowerem po chodniku:
a)jest zawsze dozwolona, pod warunkiem jazdy jak najbliżej jego lewej krawędzi,
b)jest dozwolona wówczas, gdy nie ma na chodniku pieszych,
c)jest dozwolona tylko w szczególnych przypadkach i zależy to od dopuszczalnej prędkości na drodze.
6.Do niezgodnych z przepisami zachowań rowerzysty zaliczymy:
a)jazdę rowerem z jedną tylko ręką na kierownicy,
b)hamowanie w sposób gwałtowny,
c)czepianie się innego pojazdu bezposrednio lub za pomocą linki.
7.W przedstawione sytuacji rowerzysta znajdujący się na przejeździe dla rowerzystów:
a)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi,
b)musi zatrzymać się,
c)ma pierwszeństwo przed pojazdem.
8.Przechodzenie przez jezdnię poza wyznaczonymi przejściami dla pieszych jest:
a)dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza co najmniej 100 m,
b)dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza co najmniej 200 m,
c)dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza co najmniej 300 m.
9.Obowiązek używania elementów odblaskowych dotyczy tych wszystkich pieszych, którzy:
a)poruszają się po zmroku poza strefą zamieszkania,
b)są w wieku do 15 lat i poruszają się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym,
c)są w wieku do 15 lat i poruszają się w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą, opadami deszczu, śniegu.
10.Kierujący pojazdem 1 na tym skrzyżowaniu przejeżdża jako:
a)pierwszy,
b)drugi,
c)trzeci.
11.Wykonując manewr wyprzedzania kierujący pojazdem jest zobowiązany:
a)zachować szczególną ostrożność,
b)zachować odstęp przynajmniej 1m od wyprzedzanego pojazdu,
c)utrzymywać możliwie stałą prędkość jazdy i pod żadnym pozorem jej nie zwiększać.
12.W przedstawionej sytuacji rowerzysta wyjeżdżający z drogi gruntowej na pobocze:
a)ustępuje pierwszeństwa pieszemu,
b)ma pierwszeństwo przed pieszym,
c)musi wyciągnąć prawą rękę.
13.Kierujący pojazdem 1 na tym skrzyżowaniu przejeżdża jako:
a)trzeci,
b)drugi,
c)pierwszy.
14.W przypadku złamania kości ramieniowej unieruchamiamy:
a)złamaną kość,
b)złamaną kość i stawy: barkowy oraz łokciowy,
c)złamaną kość i stawy: łokciowy i nadgarstkowy.
15.W przypadku omdlenia należy:
a)ułożyć omdlałego płasko z podniesionymi kończynami dolnymi,
b)w niewielkich ilościach podać płyn do picia,
c)ułożyć omdlałego płasko i pod głowę podłożyć np. poduszkę lub zwinięty koc.
16.Rowerzysta widząc ten znak:
a)ustępuje pierwszeństwa wszystkim pojazdom jadącym po drodze z pierwszeństwem,
b)informowany jest, że ma pierwszeństwo,
c)obowiązany jest ustapić pierwszeństwa tylko pojadom silnikowym.
17.Znak ten zakazuje kierującemu rowerem:
a)ruchu w obu kierunkach,
b)wjazdu na drogę lub jezdnię od strony ustawienia znaku,
c)zatrzymywania się.
18.Znak B-11 "Zakaz wjazdu wózków rowerowych" dotyczy również:
a)wózków ręcznych,
b)motorowerów,
c)rowerów wielośladowych.
19.Widząc znak C-14 kierujący rowerem:
a)nie powinien jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h na odcinku do najbliższego skrzyżowania,
b)może jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa,
c)nie może przekraczać prędkości 30 km/h.
20.Znak ten:
a)zakazuje wjazdu motorowerzystom,
b)informuje, że jest to droga dla rowerzystów,
c)ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści będą przejeżdżać przez jezdnię.
21.Kierującemu rowerem zabrania się:
a)ciągnięcia za pojazdem osób na wrotkach, łyżworolkach, sankach, na nartach lub innych podobnych urządzeniach,
b)jazdy za drugim rowerzystą lub motorowerzystą,
c)jazdy bez kasku ochronnego.
22.Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
a)ustępuje pierwszeństwa skręcającemu pojazdowi i pieszemu,
b)ma pierwszeństwo przed pieszym,
c)ma pierwszeństwo przed pojazdem.
23.W przypadku krwotoku z nosa spowodowanego np. upadkiem na rowerze należy:
a)odchylić głowę poszkodowanego do tyłu,
b)posadzić poszkodowanego z głową pochyloną do przodu,
c)ułożyć w pozycji bezpiecznej i okryć kocem.
24.Opatrunek uciskowy należy stosować w przypadku:
a)oparzenia,
b)zadrapania,
c)krwawiącej rany.
25.Jeżeli w uszkodzonym pojeździe znajdują się osoby ranne, u których podejrzewa się uszkodzenie kręgosłupa, należy:
a)niezwłocznie wyciągnąć poszkodowanych z uszkodzonego pojazdu,
b)pozostawić osoby poszkodowane w takiej, jak są pozycji, o ile nie zagraża to ich życiu,
c)zawsze ułożyć w pozycji bocznej - bezpiecznej.

autor: Zbigniew Mroczkowski
aktualizacja treści: 21.10.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.