ELIMINACJE KLASOWE TURNIEJU BRD 2008

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Ruch kierowany to ruch otwierany i zamykany przez:
a)policjanta,
b)sygnalizację świetlną,
c)pracownika kolejowego na przejeździe kolejowym.
2.Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
a)ustępuje pierwszeństwa skręcającemu pojazdowi,
b)ustępuje pierwszeństwa pieszemu,
c)ma pierwszeństwo przed skręcającym pojazdem i pieszym.
3.Rower obowiązkowo powinien być wyposażony w:
a)światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie trójkąta, umieszczone z tyłu,
b)dwa skutecznie działające hamulce,
c)światło pozycyjne barwy białej umieszczonej z przodu.
4.W przedstawionej sytuacji rowerzysta wyjeżdżający na jezdnię z posesji:
a)ustępuje pierwszeństwa pieszemu,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi,
c)ma pierwszeństwo przed pieszym i pojazdem.
5.Jazda rowerem po chodniku jest:
a)dozwolona, gdy kierujący pełnoletni opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
b)zawsze zabroniona,
c)dozwolona, gdy ruch na drodze dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h, a szerokość chodnika przekracza 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.
6.W przedstawionej sytuacji rowerzysta wyjeżdżający z drogi gruntowej na pobocze:
a)ustępuje pierwszeństwa pieszemu,
b)ma pierwszeństwo przed pieszym,
c)musi zachować szczególną ostrożność.
7.Jeżeli na oznakowanym skrzyżowaniu ruch jest kierowany przez sygnalizację świetlną i dodatkowo kieruje nim policjant, to w pierwszej kolejności rowerzysta powinien zastosować się do:
a)znaków drogowych,
b)sygnałów świetlnych,
c)poleceń i sygnałów policjanta.
8.Kierujący pojazdem nr 1 przejeżdża jako:
a)pierwszy,
b)drugi,
c)ostatni.
9.Po stwierdzeniu, że poszkodowany oddycha, w pierwszej kolejności:
a)sprawdzisz, czy jest akcja serca,
b)przystąpisz do oględzin poszkodowanego,
c)wezwiesz policję.
10.W przedstawionej na rysunku sytuacji:
a)kierujący pojazdem nr 4 przejeżdża jako ostatni,
b)kierujący pojazdem nr 1 musi zachować szczególną ostrożność,
c)kierujący pojazdem nr 1 ustępuje pierwszeństwa kierującemu pojazdem nr 2 i nr 4.
11.W przedstawionej na rysunku obok sytuacji:
a)jako pierwszy przejeżdża pojazd nr 2,
b)pojazdy 2 i 3 mogą jechać równocześnie,
c)pojazd 1 przejeżdża jako ostatni.
12.Tamując krwotok:
a)nałożysz na krwawiącą ranę dużo waty,
b)nałożysz na krwawiącą ranę jałową gazę i ściśle zabandażujesz ranę,
c)nałożysz na krwawiącą ranę grubą warstwę ligniny i zabandażujesz ranę.
13.Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
a)ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 1,
b)ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 2,
c)przejeżdża ostatni.
14.Którą z wymienionych czynności wykonasz przed przybyciem lekarza na miejsce wypadku?
a)podam środki przeciwbólowe,
b)opatrzę ranę,
c)nastawię i unieruchomię kości.
15.Przedstawiony obok znak zakazu (B-11) dotyczy:
a)wszelkich rowerów,
b)rowerów wielośladowych,
c)motorowerów wielośladowych.
16.Przedstawiony obok znak zakazu (B-36) umieszczony na obszarze zabudowanym dotyczy:
a)tylko jezdni,
b)tej strony drogi, po której jest ustawiony,
c)tylko pojazdów silnikowych.
17.Przedstawiony na rysunku znak ostrzega o:
a)nierówności jezdni,
b)poprzecznym ścieku lub garbie,
c)zamontowanym na jezdni progu zwalniającym.
18.Jeżeli sygnalizator umieszczony jest po prawej stronie jezdni, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału czerwonego:
a)może nastąpić za linią zatrzymania, ale przed sygnalizatorem,
b)może nastąpić za linią zatrzymania ale przed jezdnią drogi poprzecznej,
c)powinno nastąpić przed sygnalizatorem - w razie braku linii zatrzymania.
19.Co oznacza ten znak?
a)odcinek jezdni o ruchu jednokierunkowym,
b)odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym,
c)pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka.
20.Przedstawiony znak:
a)zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności,
b)nakazuje ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,
c)nakazuje ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony.
21.Jeden ratownik prowadzi sztuczne oddychanie i masaż serca w rytmie:
a)30 wdmuchnięć powietrza, potem 2 uciśnięcia mostka,
b)15 wdmuchnięć powietrza, potem 2 uciśnięcia mostka,
c)2 wdmuchnięcia powietrza, potem 30 uciśnięć mostka.
22.Wstrząs pourazowy rozpoznajemy, gdy występują:
a)bladość, niepokój, uczucie zimna,
b)wolny lub przyspieszony oddech,
c)szybkie, słabo wyczuwalne tętno.
23.Zabrania się postoju:
a)w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone,
b)w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd,
c)na terenie obszaru zabudowanego.
24.W tej sytuacji kierujący pojazdem Nr 1:
a)może nie włączać kierunkowskazu przed ominięciem przeszkody,
b)zamierza wykonać manewr wymijania,
c)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.
25.Kierujący pojazdem jest obowiązany:
a)jechać z prędkością nie utrudniającą jazdy innym kierującym,
b)hamować w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,
c)utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

autor: Zbigniew Mroczkowski z wykorzystaniem programu grupy IMAGE
aktualizacja treści: 21.10.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.