FINAŁ II GMINNEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.W przedstawionej sytuacji rowerzysta:
a)może przejechać po przejściu dla pieszych, ponieważ obok nie ma przejazdu dla rowerzystów,
b)może przejechać po przejściu, ponieważ nie przeszkadza to pieszym,
c)powinien zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych.
2.Pojazd, który zatrzymał się i sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo można ominąć:
a)tylko z lewej strony,
b)z dowolnej strony,
c)tylko z prawej strony.
3.Kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inną osobę może:
a)każdy, kto zdał egzamin na kartę rowerową,
b)osoba, która ukończyła 17 lat i posiada kartę rowerową,
c)osoba, która ukończyła 12 lat i posiada kartę rowerową.
4.W przedstawionej sytuacji rowerzysta wjeżdżający na jezdnię z posesji:
a)ustępuje pierwszeństwa tylko pieszemu,
b)ustępuje pierwszeństwa pieszemu i pojazdowi,
c)ma pierwszeństwo przed pieszym.
5.Rower musi być obowiązkowo wyposażony w:
a)jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, umieszczone z tyłu, które może być migające,
b)bagażnik,
c)komplet narzędzi.
6.Kierujący rowerem:
a)ma obowiązek korzystania z kasku ochronnego,
b)ma obowiązek korzystania z kamizelki odblaskowej,
c)nie ma obowiązku z korzystania z kasku ochronnego ani kamizelki odblaskowej, jednak korzystanie z nich jest wskazane, ponieważ zwiększa bezpieczeństwo rowerzysty.
7.Pas ruchu jest to:
a)część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów,
b)każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi,,
c)część drogi do ruchu pieszych.
8.Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
a)ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 1,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi numer 2,
c)przejeżdża ostatni.
9.Pieszy:
a)w strefie zamieszkania, może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami,
b)w wieku do 15 lat poza strefą zamieszkania po zmierzchu, jest zobowiązany jest nosić elementy odblaskowe,
c)idący idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
10.W przedstawionej sytuacji:
a)rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
b)rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
c)rowerzysta ustępuje pierwszeństwa pojazdom nr 1 i nr 2, ponieważ włącza się do ruchu.
11.W przedstawionej sytuacji uczestnik ruchu może wykonać manewr oznaczony literą:
a)A,
b)B,
c)C.
12.W przedstawionej sytuacji jako drugi pojedzie:
a)pojazd A,
b)pojazd B,
c)pojazd C.
13.Gdy rowerzysta skręca w drogę poprzeczną to:
a)ustępuje pierwszeństwa pieszym, przechodzącym na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
b)ma pierwszeństwo przed pieszymi przechodzącymi przez jezdnię na skrzyżowaniu,
c)ustępuje pierwszeństwa tylko pieszym będącym z jego prawej strony.
14.W przedstawionej sytuacji rowerzysta przejeżdża jako:
a)pierwszy,
b)drugi,
c)trzeci.
15.W przedstawionej sytuacji rowerzysta przejeżdża jako:
a)pierwszy,
b)drugi,
c)trzeci.
16.Rowerzysta widząc ten znak:
a)informowany jest, że ma pierwszeństwo przejazdu,
b)ustępuje pierwszeństwa przejazdu wszystkim pojazdom jadącym po drodze z pierwszeństwem,
c)obowiązany jest ustępować pierwszeństwa tylko pojazdom silnikowym.
17.Znak ten zakazuje kierującemu pojazdem:
a)wjazdu na drogę lub jezdnię od strony ustawienia znaku,
b)ruchu w obu kierunkach,
c)zatrzymywania się.
18.Znak ten oznacza:
a)miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi,
b)zakaz ruchu rowerów jednośladowych,
c)wjazd na parking dla rowerów.
19.Znak ten oznacza:
a)koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi,
b)zakaz ruchu rowerów jednośladowych,
c)zakaz ruchu rowerów po stronie drogi, przy której ustawiony jest znak.
20.Na obszarze, do którego wjazd oznaczony jest znakiem "strefa zamieszkania", rowerzysta:
a)ma pierwszeństwo przed pieszym poruszającym się po jezdni,
b)ustępuje pierwszeństwa pieszemu poruszającemu się po jezdni,
c)ustępuje pierwszeństwa tylko pieszym niepełnosprawnym.
21.Opaskę uciskową należy stosować w przypadku:
a)oparzenia,
b)zadrapania,
c)krwawiącej rany.
22.Pod jaki numer należy zadzwonić, aby wezwać pomoc do ofiary wypadku drogowego?
a)987,
b)967,
c)112 z telefonu komórkowego.
23.Pod jaki numer należy zadzwonić, aby wezwać Policję?
a)912,
b)997,
c)999.
24.Jeżeli ranny jest przytomny i podejrzewamy u niego uraz kręgosłupa piersiowego, należy ułożyć poszkodowanego:
a)na brzuchu,
b)na boku,
c)płasko na twardym podłożu.
25.Czy osobę ranną można pozostawić samą na miejscu wypadku?
a)możemy zostawić rannego, jeżeli nie widzimy złamań,
b)jeśli nie zemdlał, możemy go zostawić samego,
c)rannego zawsze staramy się zostawić pod opieką, ponieważ jego stan w każdej chwili może się pogorszyć.

autor:
aktualizacja treści: 21.10.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.