ELIMINACJE POWIATOWE OGóLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTRWA W RUCHU DROGOWYM

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 16 pytań twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko powinien:
a)zachować szczególną ostrożność i powoli przejść na druga stronę,
b)zachować szczególną ostrożność i korzystać z przejść dla pieszych,
c)korzystać tylko z wyznaczonych miejsc.
2.Kierujący jest to osoba, która:
a)ma prawo jazdy,
b)kieruje ruchem na skrzyżowaniu,
c)kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów a także osoba, która prowadzi zorganizowaną grupę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedyńczo lub w stadzie.
3.Omijanie jest to:
a)przejeżdżanie obok nie poruszającego się uczestnika ruchu lub przeszkody,
b)przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku,
c)przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.
4.Zabrania się wyprzedzania:
a)z prawej strony innego uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skrętu w lewo,
b)na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
c)na skrzyżowaniu, na którym ruch jest kierowany.
5.Kierujący rowerem, korzystający z drogi przeznaczonej tylko do ruchu rowerów i pieszych:
a)ma pierwszeństwo przed pieszymi,
b)jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ostrzegać pieszych dzwonkiem ostrzegawczym,
c)jest obowiązany zachować szczególną ostrożność wobec pieszych idących taką drogą i ustępować im pierszeństwa.
6.Kierującemu rowerem zabrania się:
a)ciągnięcia za pojazdem osób na wrotkach, sankach, na nartach lub innych podobnych urządzeniach,
b)jazdy za drugim rowerzystą lub motorowerzystą,
c)jazdy bez hełmu ochronnego.
7.Kierującemu rowerem w wieku powyżej 17 lat zabrania się:
a)rozmowy w czasie jazdy,
b)przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę,
c)jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.
8.Na przejeździe dla rowerzystów, rowerzyście zabrania się:
a)używania sygnału dżwiękowego,
b)zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny,
c)zmiany kierunku jazdy.
9.Kierujący w pierwszej kolejności stosuje się do:
a)sygnalizacji świetlnej i zasady pierwszeństwa przejazdu z prawej strony,
b)znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej,
c)poleceń i sygnałów dawanych przez policjanta.
10.Odległość między kolumnami rowerów nie wyposażonych w silnik wynosi co najmniej:
a)200 m,
b)300 m,
c)400 m.
11.Znak ten B-36 oznacza:
a)zakaz postoju pojazdu,
b)zakaz zatrzymywania się,
c)zakaz zatrzymywania się za wyjątkiem wysadzenia lub zabrania pasażera.
12.Znak D-3 oznacza:
a)wjazd na drogę jednokierunkową,
b)obowiązujący kierunek jazdy na wprost,
c)nakaz jazdy na wprost.
13.Przejeżdżanie linii ciągłej podłużnej na jezdni jest:
a)dozwolone w każdym miejscu,
b)dozwolone z lewej strony,
c)zabronione.
14.Znak B-11 "Zakaz wjazdu wózków rowerowych" dotyczy również:
a)rowerów wielośladowych,
b)motorowerów,
c)wózków ręcznych.
15.Który ze znaków oznacza nakaz jazdy w prawo za znakiem:
a)a,
b)b,
c)c.
16.Rowerzysta opuści to skrzyżowanie jako:
a)pierwszy,
b)drugi,
c)trzeci.
17.Kierujący pojazdem A na tym skrzyżowaniu przejeżdża jako:
a)trzeci,
b)drugi,
c)pierwszy.
18.Podaj kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu:
a)ABC,
b)CAB,
c)BCA.
19.Kierujący pojazdem A na tym skrzyżowaniu:
a)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi B,
b)przejeżdża pierwszy,
c)ustępuje pierwszenstwa pojazdowi C.
20.Podaj kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu:
a)B C A,
b)A B C,
c)C B A.
21.Czy każdy człowiek ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków?
a)tak, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożeń można wykonać część działań ratunkowych,
b)nie, gdyż za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna,
c)nie, gdyż pomocy mogą udzielać jedynie osoby z wykształceniem medycznym.
22.Pierwsza pomoc w przypadkach poparzeń to:
a)gaszenie płonącej odzieży,
b)unikanie chłodzenia oparzonej skóry,
c)wezwanie pomocy lekarza.
23.Do opatrzenia krwawiących ran należy zastosować:
a)wyłącznie gazę jałową,
b)opatrunek uciskowy na ranę,
c)jodynę i gencjanę.
24.Przy tamowaniu krwotoku stosuje się:
a)opatrunek uciskowy na ranę,
b)ucisk poniżej miejsca krwawienia,
c)owijanie bandażem.
25.Jeżeli ofiara wypadku po kilku minutach odzyskała przytomność i chce iść do domu, to należy:
a)namówić ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną,
b)podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe,
c)pozwolić jej odejść do domu, zalecając wizytę u lekarza.

autor: Grajewo 2007
aktualizacja treści: 21.10.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.