ELIMINACJE MIĘDZYKLASOWE BWRD 2006

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Kolumna pieszych w wieku do lat 10:
a)powinna poruszać się po poboczu lub jezdni,
b)powinna być prowadzona przez osobę, która ukończyła 18 lat,
c)powinna mieć długość nie przekraczającą 50 metrów.
2.Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany:
a)zachować szczególną ostrożność,
b)korzystać z przejścia dla pieszych,
c)wyraźnie sygnalizować zmianę kierunku ruchu.
3.Kierujący pojazdem jest obowiązany:
a)jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym,
b)hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,
c)utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.
4.Na mostach zabrania się:
a)zawracania,
b)cofania,
c)wymijania.
5.Wyprzedzając rower jednośladowy należy:
a)zachować szczególną ostrożność,
b)zachować odstęp co najmniej 1 m,
c)przejeżdżać z jego prawej strony.
6.Włączaniem się do ruchu jest:
a)wjeżdżanie na pobocze z drogi dla rowerów,
b)ruszanie po zatrzymaniu w momencie wyświetlanego zielonego sygnału na sygnalizatorze,
c)wjeżdżanie na drogę ze strefy zamieszkania.
7.Pieszemu zabrania się:
a)poruszania się po drodze poza obszarem zabudowanym po zapadnięciu zmroku bez elementów odblaskowych, jeżeli nie ukończył 15 lat,
b)wchodzenia na jezdnię na oznakowanym przejściu dla pieszych bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem,
c)przebiegania przez jezdnię.
8.Jak powinien zachować się kierujący pojazdem, jeżeli na wąskiej drodze z przeciwnego kierunku jedzie ciężarówka?
a)zachować bezpieczny odstęp,
b)zdecydowanie przyspieszyć,
c)w razie potrzeby zatrzymać się.
9.Na jakie zachowanie pieszych powinien być przygotowany kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych?
a)nie wszyscy piesi upewniają się, czy nadjeżdża pojazd,
b)osoby starsze mogą wolno przechodzić przez jezdnię,
c)niektórzy piesi mogą zatrzymać się na jezdni.
10.Przed rozpoczęciem wyprzedzania, kierujący pojazdem powinien upewnić się, czy:
a)ma odpowiednią widoczność do wyprzedzania,
b)ma dostatecznie dużo miejsca do wyprzedzania,
c)nie utrudni ruchu innym pojazdom.
11.W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem Nr 1:
a)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 3,
b)przejeżdża przed pojazdem Nr 2,
c)przejeżdża przed pojazdem Nr 3.
12.Prawidłowa kolejność przejazdu w tej sytuacji to:
a)1, 4, 3, 2,
b)4, 3, 1, 2,
c)3, 1, 2, 4.
13.W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem Nr 1:
a)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu,
b)ustępuje pierwszeństwa kierującym pojazdami Nr 2 i Nr 4,
c)przejeżdża jako ostatni.
14.W przedstawionej sytuacji:
a)kierujący pojazdem Nr 1 przejeżdża jako pierwszy,
b)kierujący pojazdem Nr 2 przejeżdża jako pierwszy,
c)kierujący pojazdem Nr 2 nie może kontynuować jazdy.
15.W przedstawionej sytuacji:
a)pojazdy 2 i 3 mogą jechać równocześnie,
b)jako ostatni przejedzie kierujący pojazdem 1,
c)jako ostatni przejedzie kierujący pojazdem 3.
16.Przedstawiony sygnał:
a)zawsze zabrania kontynuowania jazdy,
b)pojawia się po sygnale zielonym,
c)zezwala na jazdę.
17.Znak ten:
a)ustawiany jest na drodze z pierwszeństwem,
b)zobowiązuje do ustąpienia pierwszeństwa,
c)zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności.
18.Przedstawiony obok znak drogowy pionowy "B-2":
a)dotyczy kierujących rowerami,
b)dotyczy również pieszych,
c)oznacza zakaz ruchu.
19.Ten znak oznacza:
a)drogę dla rowerów,
b)drogę dla pieszych i rowerów,
c)drogę przeznaczoną dla pieszych.
20.Który znak oznacza zakaz ruchu w obu kierunkach?
a),
b),
c).
21.W przypadku omdlenia należy ratowanego:
a)ułożyć na wznak i unieść do góry nogi,
b)ułożyć na wznak i unieść do góry głowę,
c)posadzić i odchylić jego głowę do tyłu.
22.Przy urazach brzucha poszkodowanego należy ułożyć:
a)na plecach z kończynami zgiętymi w stawach biodrowych i kolanowych,
b)w pozycji półsiedzącej ze zgiętymi kończynami,
c)na plecach w pozycji wyprostowanej z wyprostowanymi kończynami.
23.Tamowanie krwotoku polega na nałożeniu na krwawiącą ranę:
a)waty i zatamowanie rany,
b)jałowej gazy i ścisłe zabandażowanie rany,
c)grubej warstwy ligniny i zabandażowanie rany.
24.Do opatrywania krwawiących ran stosuje się:
a)jodynę,
b)gencjanę,
c)opatrunek uciskowy z lub płótna gazy oraz bandaża.
25.Przy złamaniu kończyny górnej najprostszym sposobem jej unieruchomienia jest:
a)przybandażowanie jej, zgiętej w stawie łokciowym, do tułowia,
b)założenie kamizelki tułowiowej,
c)ułożenie chorego na równym twardym podłożu.

autor: Zbigniew Mroczkowski
aktualizacja treści: 21.10.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.