ELIMINACJE KLASOWE UCZNIóW SZKOŁY PODSTAWOWEJ XXIX EDYCJI TURNIEJU BWRD 2006 WERSJA II

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 10 pytań twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.W przedstawionej sytuacji:
a)jako pierwszy przejeżdża pojazd nr 1, gdyż ma prawą stronę wolną,
b)jako pierwszy przejeżdża pojazd nr 2,
c)pojazd 3 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1.
2.W przedstawionej sytuacji:
a)jako ostatni przejeżdża rowerzysta (A),
b)jako drugi przejeżdża pojazd C,
c)jako pierwszy przejeżdża pojazd B.
3.W przedstawionej sytuacji jako drugi pojedzie
a)pojazd A,
b)pojazd B,
c)pojazd C.
4.W przedstawionej sytuacji:
a)pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony,
b)pierwszeństwo ma samochód osobowy,
c)pierwszeństwo ma rowerzysta.
5.W przedstawionej sytuacji rowerzysta przejeżdża jako:
a)pierwszy,
b)drugi,
c)trzeci.
6.W przedstawionej sytuacji, rowerzysta rozmawiający przez telefon komórkowy:
a)nie łamie przepisów ruchu drogowego, gdyż trzyma jedną rękę na kierownicy,
b)nie łamie przepisów ruchu drogowego, gdyż zakaz korzystania z telefonu komórkowego dotyczy tylko kierujących pojazdami silnikowymi,
c)łamie przepisy ruchu drogowego.
7.W tej sytuacji kierujący pojazdem Nr 2:
a)powinien włączyć kierunkowskaz przed ominięciem przeszkody,
b)zamierza wykonać manewr wymijania,
c)przejeżdża jako pierwszy.
8.W tej sytuacji kierujący pojazdem:
a)powinien wysiąść i upewnić się czy nie nadjeżdża pociąg,
b)może przejechać przed przejazdem bez zatrzymania, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg,
c)musi zachować szczególną ostrożność.
9.Rowerzyście zabrania się:
a)przewożenia na rowerze innych osób, jeśli rowerzysta nie ma ukończonych 18 lat,
b)przejeżdżania rowerem wzdłuż przejścia dla pieszych,
c)jazdy z jedną tylko ręką na kierownicy.
10.Podczas jazdy we mgle rowerzysta powinien:
a)korzystać wyłącznie z pobocza,
b)włączyć światła, w które rower jest wyposażony i korzystać z pobocza, a jeśli go nie ma, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać pojazdów,
c)bezwzględnie zejść z roweru i prowadzić go.
11.Jeżeli sygnalizator umieszczony jest po prawej stronie jezdni, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału czerwonego:
a)może nastąpić za linią zatrzymania, ale przed sygnalizatorem,
b)może nastąpić za linią zatrzymania ale przed jezdnią drogi poprzecznej,
c)powinno nastąpić przed sygnalizatorem - w razie braku linii zatrzymania.
12.Kierujący rowerem zmieniając zajmowany pas ruchu powinien:
a)zasygnalizować swój zamiar z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez wyciągnięcie prawej ręki,
b)zawsze używać sygnału dźwiękowego,
c)ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie, na który zamierza wjechać.
13.Zawsze zabrania się postoju:
a)na poboczu,
b)w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd,
c)na terenie obszaru zabudowanego.
14.Którą z wymienionych czynności wykonasz przed przybyciem lekarza na miejsce wypadku?
a)opatrzę ranę,
b)podam środki przeciwbólowe,
c)nastawię kończynę.
15.U kierowcy poszkodowanego w wyniku wypadku drogowego należy zawsze podejrzewać:
a)złamanie kości nóg,
b)złamanie podstawy czaszki,
c)uszkodzenie kręgów szyjnych.
16.Jeżeli widzisz, że u poszkodowanego w ciele tkwi ciało obce, to:
a)usuwasz je dopiero po stwierdzeniu, że poszkodowany jest przytomny,
b)ciało obce pozostawiasz w ranie, gdyż wyjąć je może tylko lekarz,
c)usuwasz je, starając się nie wykonywać gwałtownych ruchów, gdyż obecność ciała obcego może pogłębić urazy.
17.W przypadku złamania kości ramieniowej unieruchamiamy:
a)złamaną kość,
b)złamaną kość i stawy: barkowy oraz łokciowy,
c)złamaną kość i stawy: łokciowy oraz nadgarstkowy.
18.Przy oparzeniu gorącą wodą miejsce poparzone:
a)przykrywamy jałowym opatrunkiem,
b)smarujemy tłuszczem,
c)polewamy zimną wodą.
19.Zabrania się rowerzyście wjazdu:
a)na chodnik,
b)na drogę ekspresową,
c)na most, przez który nie przebiega droga wydzielona dla rowerów.
20.Jeżeli na oznakowanym skrzyżowaniu ruch jest kierowany przez sygnalizację świetlną i dodatkowo kieruje nim policjant, to w pierwszej kolejności rowerzysta powinien zastosować się do:
a)poleceń i sygnałów policjanta,
b)sygnałów świetlnych,
c)znaków drogowych.
21.Znak B-3 zabrania wjazdu:
a)rowerom,
b)motorowerom,
c)autobusom.
22.Przedstawiony znak B-31 oznacza:
a)zakaz wyprzedzania przez samochody nadjeżdżające z przeciwka,
b)odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym,
c)pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka.
23.Przedstawiony na rysunku znak ostrzega o:
a)nierówności jezdni,
b)zamontowanych na jezdni dwóch progach zwalniających,
c)zamontowanym na jezdni jednym progu zwalniającym.
24.Co oznacza ten znak?
a)odcinek jezdni o ruchu jednokierunkowym,
b)odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym,
c)pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka.
25.Przedstawiony znak:
a)zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności,
b)nakazuje ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym tylko z prawej strony,
c)nakazuje ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym tylko z lewej strony.

autor: Zbigniew Mroczkowski
aktualizacja treści: 21.10.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.