ELIMINACJE KLASOWE GIMNAZJLAISTóW XXIX EDYCJI TURNIEJU BWRD 2006

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 10 pytań twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.W tej sytuacji
a)pierwszeństwo ma rowerzysta,
b)jako drugi przejedzie motorowerzysta (3),
c)ostatni przejedzie pojazd nr 1.
2.Rowerzyście zabrania się:
a)przewożenia na rowerze innych osób, jeśli rowerzysta nie ma ukończonych 18 lat,
b)przejeżdżania rowerem wzdłuż przejścia dla pieszych,
c)czepiania się pojazdów.
3.Wstrząs, stanowiący bezpośrednie zagrożenie dla życia chorego, może być skutkiem:
a)niedoboru krwi spowodowanego krwotokiem,
b)spadku wydajności serca,
c)restytucji krążeniowo-oddechowej.
4.W przedstawionej sytuacji:
a)pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony,
b)pierwszeństwo ma samochód osobowy,
c)pierwszeństwo ma rowerzysta.
5.Podczas jazdy we mgle rowerzysta powinien:
a)włączyć światła, w które rower jest wyposażony,
b)korzystać z pobocza, a jeśli go nie ma, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać pojazdów,
c)bezwzględnie zejść z roweru i prowadzić go.
6.W przedstawionej sytuacji:
a)jako pierwszy pojedzie pojazd szynowy (C),
b)samochód osobowy (B) przejeżdża jako ostatni,
c)pojazdy nie będące pojazdami szynowymi muszą bezwzględnie zatrzymać się.
7.Jeżeli widzisz, że u poszkodowanego w ciele tkwi ciało obce, to:
a)usuwasz je dopiero po stwierdzeniu, że poszkodowany jest przytomny,
b)ciało obce pozostawiasz w ranie, gdyż wyjąć je może tylko lekarz,
c)usuwasz je, starając się nie wykonywać gwałtownych ruchów, gdyż obecność ciała obcego może pogłębić urazy.
8.W przedstawionej sytuacji:
a)jako pierwszy przejeżdża pojazd nr 1, gdyż ma prawą stronę wolną,
b)jako pierwszy przejeżdża pojazd nr 2,
c)pojazd 3 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1.
9.Zabrania się rowerzyście wjazdu:
a)na chodnik,
b)na drogę ekspresową,
c)na most, przez który nie przebiega droga wydzielona dla rowerów.
10.Sygnałem do rozpoczęcia reanimacji, krążeniowo - oddechowej mogą być następujące oznaki:
a)brak normalnego oddechu, kaszlu lub ruchu,
b)brak tętna na tętnicy szyjnej (tętno wyczuwamy 2 - 3 opuszkami palców po stronie szyi bliższej do nas),
c)brak kontaktu z otoczeniem.
11.W przedstawionej sytuacji:
a)jako pierwszy przejeżdża pojazd B,
b)jako drugi przejeżdża pojazd C,
c)jako ostatni przejeżdża rowerzysta (A).
12.Którą z wymienionych czynności wykonasz przed przybyciem lekarza na miejsce wypadku?
a)podam środki przeciwbólowe,
b)opatrzę ranę,
c)unieruchomię kończynę.
13.Jeżeli na oznakowanym skrzyżowaniu ruch jest kierowany przez sygnalizację świetlną i dodatkowo kieruje nim policjant, to w pierwszej kolejności rowerzysta powinien zastosować się do:
a)znaków drogowych,
b)sygnałów świetlnych,
c)poleceń i sygnałów policjanta.
14.W przedstawionej sytuacji, rowerzysta rozmawiający przez telefon komórkowy:
a)nie łamie przepisów ruchu drogowego, gdyż trzyma jedną rękę na kierownicy,
b)nie łamie przepisów ruchu drogowego, gdyż zakaz korzystania z telefonu komórkowego dotyczy tylko kierujących pojazdami silnikowymi,
c)łamie przepisy ruchu drogowego.
15.Jeżeli sygnalizator umieszczony jest po prawej stronie jezdni, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału czerwonego:
a)może nastąpić za linią zatrzymania, ale przed sygnalizatorem,
b)może nastąpić za linią zatrzymania ale przed jezdnią drogi poprzecznej,
c)powinno nastąpić przed sygnalizatorem - w razie braku linii zatrzymania.
16.Przedstawiony znak B-31 oznacza:
a)zakaz wyprzedzania przez samochody nadjeżdżające z przeciwka,
b)odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym,
c)pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka.
17.Przedstawiony na rysunku znak ostrzega o:
a)nierówności jezdni,
b)poprzecznym ścieku lub garbie,
c)zamontowanym na jezdni progu zwalniającym.
18.W przypadku złamania kości ramieniowej unieruchamiamy:
a)złamaną kość,
b)złamaną kość i stawy: barkowy oraz łokciowy,
c)złamaną kość i stawy: łokciowy oraz nadgarstkowy.
19.Co oznacza ten znak?
a)odcinek jezdni o ruchu jednokierunkowym,
b)odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym,
c)pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka.
20.Przedstawiony znak:
a)zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności,
b)nakazuje ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,
c)nakazuje ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony.
21.Znak B-3 zabrania wjazdu:
a)rowerom,
b)motorowerom,
c)autobusom.
22.W tej sytuacji kierujący pojazdem:
a)powinien zatrzymać pojazd przed przejazdem,
b)może przejechać przed przejazdem bez zatrzymania, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg,
c)musi zachować szczególną ostrożność.
23.Zabrania się postoju:
a)w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone,
b)w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd,
c)na terenie obszaru zabudowanego.
24.W tej sytuacji kierujący pojazdem Nr 2:
a)powinien włączyć kierunkowskaz przed ominięciem przeszkody,
b)zamierza wykonać manewr wymijania,
c)przejeżdża jako pierwszy.
25.Kierujący rowerem zmieniając zajmowany pas ruchu powinien:
a)zasygnalizować swój zamiar z odpowiednim wyprzedzeniem,
b)zawsze używać sygnału dźwiękowego,
c)ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie, na który zamierza wjechać.

autor: Zbigniew Mroczkowski
aktualizacja treści: 21.10.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.