ELIMINACJE OKRĘGOWE OGóLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BWRD UCZNIóW SZKóŁ PODSTAWOWYCH

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 20 pytań twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Który znak zabrania wjazdu?
a),
b),
c).
2.Wjeżdżając na przejazd dla rowerzystów:
a)musisz pamiętać, że samochody na jezdni mogą do przejazdu zbliżać się z dużą prędkością i nie będą w stanie ustąpić Ci pierwszeństwa przejazdu,
b)zawsze możesz liczyć na to, że kierujący pojazdami na jezdni zbliżającymi się do przejazdu zatrzymają się, aby ustąpić Ci pierwszeństwa,
c)nie musisz zwracać uwagi na nadjeżdżające jezdnią pojazdy, albowiem masz pierwszeństwo przejazdu.
3.Rowerzysta na tym skrzyżowaniu:
a)pojedzie jako pierwszy,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdom B i C,
c)pojedzie jako ostatni.
4.Ten znak:
a)informuje cię, że masz do wyboru bezpieczną drogę dla rowerów i pieszych,
b)zabrania jazdy tak oznaczoną drogą,
c)zobowiązuje cię do korzystania z wyznaczonej drogi lub pasa ruchu dla rowrów jednośladowych.
5.Na krwawiącą ranę należy nałożyć opatrunek z:
a)waty,
b)jałowej gazy,
c)nie należy opatrywać rany, by nie doszło do skrzepów.
6.Wykonując manewr skrętu w lewo, kierujący rowerem jest obowiązany:
a)zejść z roweru,
b)ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym na wprost z kierunku przeciwnego,
c)dać sygnał dzwonkiem.
7.Pierwszą czynnością poprzedzającą udzielenie pomocy ofiarom wypadku powinno być:
a)przeniesienie ofiary w bezpieczne miejsce,
b)zadbanie o bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku,
c)wezwanie pogotowia ratunkowego i policji.
8.Pojazd C:
a)przejedzie ostatni,
b)ustąpi pierwszeństwa pojazdowi B,
c)przejedzie jako pierwszy lub równocześnie z pojazdem A.
9.Włączanie się do ruchu następuje:
a)przy rozpoczynaniu jazdy po każdym zatrzymaniu się:,
b)podczas wjeżdżania na jezdnię z drogi dla rowerów na przejeździe dla rowerzystów,
c)przy wjeżdżaniu na drogę ze strefy zamieszkania.
10.Liczba rowerów jednośladowych w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
a)5,
b)10,
c)15.
11.W przypadku złamania kości ramieniowej unieruchamiamy:
a)złamaną kość,
b)złamaną kość i stawy: barkowy oraz łokciowy,
c)złamaną kość i stawy: łokciowy oraz nadgarstkowy.
12.Kierujący rowerem widząc ten znak wie, że:
a)skręcanie w lewo jest dozwolone tylko pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności,
b)na najbliższym skrzyżowaniu zawracanie jest dozwolone,
c)zawracanie na najbliższym skrzyżowaniu jest zabronione.
13.Jak powinien zachować się rowerzysta widząc pieszego z białą laską wkraczającego na jezdnię:
a)użyć sygnału dźwiękowego aby ostrzec niewidomego,
b)zwiększyć prędkość jazdy,
c)zatrzymać się w celu umożliwienia przejścia pieszemu przez jezdnię.
14.Zawracanie jest zabronione:
a)na moście,
b)na skrzyżowaniu,
c)na drodze dla rowerów.
15.Wymijaniem jest:
a)przechodzenie obok pieszego poruszającego się w tym samym kierunku,
b)przechodzenie obok pieszego poruszającego w przeciwnym kierunku,
c)przejeżdżanie obok pieszego poruszającego się tym samym kierunku.
16.Do której grupy znaków zaliczamy ten znak:
a)znaków ostrzegawczych,
b)znaków zakazu,
c)znaków informacyjnych.
17.Jeżeli ofiara wypadku drogowego po kilku minutach odzyskała przytomność i chce iść do domu, należy:
a)namawiać ja do pozostania na miejscu i wezwać pomoc,
b)podać jej coś do picia i tabletkę przeciwbólową,
c)namawiać ją do pójścia do domu.
18.Używanie maseczki ratowniczej jednorazowego użytku podczas stosowanego oddechu wspomagającego metodą "usta-usta":
a)jest wskazanym zabezpieczeniem przed bezpośrednim kontaktem z wydzielinami z jamy ustnej poszkodowanego,
b)jest zbędne, ponieważ choroby zakaźne nie przenoszą się przez ślinę,
c)może spowodować pogłębienie urazów.
19.Rowerzysta na tym skrzyżowaniu:
a)pojedzie jako ostatni,
b)ustąpi tylko pojazdowi B,
c)pojedzie jako pierwszy.
20.Jeżeli kierujący rowerem zatrzymał się przed przejściem w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym, to rozpoczęcie jazdy sygnalizuje:
a)wystawieniem lewej ręki,
b)podniesieniem prawej ręki do góry,
c)nie sygnalizuje się takiego manewru.
21.Na tym skrzyżowaniu:
a)pierwszy pojedzie przez skrzyżowanie pojazd szynowy C,
b)pojazd szynowy C ostatni opuści skrzyżowanie,
c)pierwszy opuści skrzyżowanie pojazd A.
22.Jazda rowerem po chodniku jest:
a)zawsze zabroniona,
b)zawsze dopuszczalna, jeżeli rowerzysta uważa na pieszych,
c)dozwolona wyjątkowo, gdy kierujący rowerem jednośladowym opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem.
23.Który znak uprzedza o zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem przejazdu?
a),
b),
c).
24.Rowerzysta:
a)ustąpi pierwszeństwa pojazdowi B,
b)może jechać równocześnie z pojazdem C,
c)przejedzie jako ostatni.
25.Wyprzedzany rowerzysta:
a)może przyspieszać,
b)zawsze musi się zatrzymać, aby ułatwić wyprzedzanie,
c)jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo i w razie potrzeby zatrzymać się w celu ułatwienia przejazdu.

autor: Zambrów 2005
aktualizacja treści: 21.10.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.