ELIMINACJE OKRĘGOWE OGóLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BWRD UCZNIóW GIMNAZJUM

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Ciężko poszkodowany w wypadku drogowym, ale bez uszkodzenia jamy brzusznej może otrzymać wodę do picia w ilości:
a)łyżeczki,
b)nie wolno w ogóle podawać wody,
c)w dowolnej ilości.
2.Zbliżając się do przejścia dla pieszych prowadzącego do wysepki tramwajowej, przy której stoi tramwaj, kierujący pojazdem powinien:
a)zachować szczególną ostrożność,
b)być przygotowanym do zatrzymania,
c)w razie potrzeby zmniejszyć prędkość.
3.Przedstawiony obok znak drogowy pionowy "B-2":
a)dotyczy kierujących rowerami,
b)dotyczy również pieszych,
c)oznacza zakaz ruchu.
4.Zbliżając się do autobusu stojącego na przystanku w obszarze zabudowanym i mającego włączony kierunkowskaz, kierujący pojazdem powinien:
a)zmniejszyć prędkość,
b)w razie potrzeby zatrzymać się,
c)umożliwić włączenie się autobusu do ruchu.
5.Ten znak oznacza:
a)drogę dla rowerów,
b)drogę dla pieszych i rowerów,
c)drogę przeznaczoną dla pieszych.
6.Przedstawiony znak informuje, że miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych przez jezdnię znajduje się:
a)bezpośrednio za znakiem,
b)w odległości 10 m od znaku,
c)w odległości 5 m od znaku.
7.Jak powinien zachować się kierujący pojazdem, jeżeli na wąskiej drodze z przeciwnego kierunku jedzie ciężarówka?
a)zachować bezpieczny odstęp,
b)zdecydowanie przyspieszyć,
c)w razie potrzeby zatrzymać się.
8.Który znak oznacza zakaz ruchu w obu kierunkach?
a),
b),
c).
9.Przy krwawieniu z nosa, należy:
a)zatamować krwawienie i nałożyć opatrunek,
b)podać leki przeciwbólowe,
c)unieść wysoko głowę.
10.Przed rozpoczęciem wyprzedzania, kierujący pojazdem powinien upewnić się, czy:
a)ma odpowiednią widoczność do wyprzedzania,
b)ma dostatecznie dużo miejsca do wyprzedzania,
c)nie utrudni ruchu innym pojazdom.
11.Który z przedstawionych znaków ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu?
a),
b),
c).
12.Pieszemu zabrania się:
a)poruszania się po drodze poza obszarem zabudowanym po zapadnięciu zmroku bez elementów odblaskowych, jeżeli nie ukończył 15 lat,
b)wchodzenia na jezdnię na oznakowanym przejściu dla pieszych bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem,
c)przebiegania przez jezdnię.
13.Włączaniem się do ruchu jest:
a)wjeżdżanie na jezdnię z drogi dla rowerów,
b)ruszanie po zatrzymaniu w momencie wyświetlanego zielonego sygnału na sygnalizatorze,
c)wjeżdżanie na drogę ze strefy zamieszkania.
14.Przy podejrzeniu złamania kończyny należy:
a)poruszyć kończyną w celu sprawdzenia czy jest złamana,
b)sprawdzić zakres ruchów nieprawidłowych,
c)przystąpić natychmiast do unieruchomienia kończyny.
15.Reanimacja polega na:
a)przywróceniu poszkodowanemu czynności życiowych,
b)podaniu poszkodowanemu leków z apteczki pierwszej pomocy,
c)przywróceniu poszkodowanemu funkcjonowania centralnego układu nerwowego.
16.Tamowanie krwotoku polega na:
a)nałożeniu na krwawiącą ranę dużo waty i zatamowanie rany,
b)nałożeniu na krwawiącą ranę jałowej gazy i ścisłe zabandażowanie rany,
c)nałożeniu na krwawiącą ranę grubej warstwy ligniny i zabandażowanie rany.
17.Kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu to:
a)pierwszy przejeżdża c, następnie a i b,
b)pierwszy przejeżdża a, następnie c i b,
c)pierwszy przejeżdża b, następnie a i c.
18.Zatrzymanie pojazdu jest zabronione:
a)w obszarze zabudowanym na wszystkich drogach z pierwszeństwem przejazdu,
b)na moście, wiadukcie, w tunelu,
c)w miejscach, wktórych powoduje to utrudnienie ruchu.
19.Na tym skrzyżowaniu:
a)pojazd c i a ustępuje pierwszeństwa pojazdowi b,
b)pojazd b przejeżdża jako pierwszy,
c)pojazd a przejeżdża ostatni.
20.Pojazd szynowy na tym skrzyżowaniu:
a)przejedzie przed pojazdem a,
b)przejedzie przed pojazdem b,
c)przejedzie jako ostatni.
21.Kierujący rowerem, zmieniając zajmowany pas ruchu jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać:
a)tylko na skrzyżowaniu,
b)tylko poza skrzyżowaniem dróg,
c)zawsze.
22.Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:
a)przejedzie jako ostatni,
b)ustąpi pierwszeństwa pojadzowi b i c,
c)może jechać równolegle z pojazdem c.
23.Na jakie zachowanie pieszych powinien być przygotowany kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych?
a)nie wszyscy piesi upewniają się, czy nadjeżdża pojazd,
b)osoby starsze mogą przechodzić przez jezdnię,
c)niektórzy piesi mogą zatrzymać się na jezdni.
24.Upewnianie się, czy nadjeżdża pociąg, obowiązuje podczas przejeżdżania:
a)przez każdy przejazd kolejowy,
b)tylko przez przejazd kolejowy nie wyposażony w urządzenia zabezpieczające,
c)tylko wtedy, gdy przejazd oznakowany jest znakiem "STOP".
25.Rowerzysta na tym skrzyżowaniu:
a)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi b i c,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi c,
c)przejeżdża jako ostatni.

autor: Zambrów, kwiecień 2005
aktualizacja treści: 21.10.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.