TEST Z ZAKRESU BRD. KWIECIEŃ - MAJ 2005

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.W przedstawionej sytuacji:
a)jako ostatni przejeżdża pojazd Nr 1,
b)kierujący pojazdem Nr 2 musi zachować szczególną ostrożność,
c)kierujący pojazdem Nr 3 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 2.
2.W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem Nr 1:
a)powinien zmniejszyć prędkość i zjechać maksymalnie na prawo, jeśli istnieje możliwość przejechania z zachowaniem bezpiecznego odstępu,
b)powinien bezwzględnie zatrzymać się,
c)powinien ustąpić pierwszeństwa na zwężonym odcinku jezdni.
3.Nie wymaga się karty rowerowej od osoby, która:
a)ukończyła 18 lat,
b)ukończyła 17 lat,
c)posiada kartę motorowerową.
4.Wyprzedzanie jest zabronione:
a)na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym,
b)na przejściu dla pieszych,
c)przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.
5.Włączając się do ruchu rowerzysta powinien:
a)zachować szczególną ostrożność,
b)ustąpić pierwszeństwa pieszym,
c)ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom.
6.Kierujący jest to osoba, która:
a)kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów,
b)prowadzi kolumnę pieszych,
c)pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie.
7.Widząc nadjeżdżający pojazd uprzywilejowany kierujący powinien:
a)w każdej sytuacji zjechać na chodnik lub pobocze,
b)bezwzględnie zatrzymać się,
c)ułatwić mu przejazd.
8.W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są ofiary, kierujący pojazdem powinien:
a)niezwłocznie usunąć osoby poszkodowane z drogi,
b)wezwać pogotowie ratunkowe,
c)wezwać Policję.
9.Znak ten (A-10) ostrzega o przejeździe kolejowym, który:
a)jest wyposażony w zapory (półzapory),
b)może być wyposażony w sygnalizację świetlną,
c)nie jest wyposażony w zapory (półzapory).
10.W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem Nr 1:
a)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 3,
b)przejeżdża przed pojazdem Nr 2,
c)przejeżdża przed pojazdem Nr 3.
11.W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem Nr 1 powinien:
a)umożliwić kierującemu autobusem włączenie się do ruchu,
b)zmniejszyć prędkość,
c)bezwzględnie zatrzymać się.
12.Kolumna pieszych w wieku do lat 10:
a)powinna poruszać się po poboczu lub jezdni,
b)powinna być prowadzona przez osobę, która ukończyła 18 lat,
c)powinna mieć długość nie przekraczającą 20 metrów.
13.W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem Nr 1:
a)jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność,
b)nie może ominąć pojazdu Nr 2,
c)musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu.
14.Korzystanie przez pieszego z drogi oznaczonej znakiem C-13:
a)jest zabronione,
b)jest dozwolone w razie braku chodnika lub pobocza,
c)jest dozwolone w razie niemożności korzystania z chodnika lub pobocza i pod warunkiem ustępowania miejsca rowerom.
15.Prawidłowa kolejność przejazdu w tej sytuacji to:
a)1, 4, 3, 2,
b)4, 3, 1, 2,
c)3, 1, 2, 4.
16.W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem Nr 1:
a)przejeżdża jako pierwszy,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 2,
c)przejeżdża przed pojazdem nr 3.
17.Opaskę uciskową stosuje się w przypadku:
a)odcięcia kończyny,
b)zmiażdżenia kończyny,
c)uszkodzenia tętnicy.
18.W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem Nr 1:
a)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu,
b)ustępuje pierwszeństwa kierującym pojazdami Nr 2 i Nr 4,
c)przejeżdża jako ostatni.
19.Znak B-2 dotyczy:
a)kolumn pieszych poruszających się po jezdni,
b)wszystkich uczestników ruchu,
c)rowerzystów.
20.W przypadku omdlenia należy ratowanego:
a)ułożyć na wznak i unieść do góry nogi,
b)ułożyć na wznak i unieść do góry głowę,
c)posadzić i odchylić jego głowę do tyłu.
21.Na drodze oznaczonej znakiem D-7 zabrania się:
a)jazdy rowerzystom,
b)postoju w innych miejscach, niż wyznaczone,
c)cofania.
22.Przy urazach brzucha poszkodowanego należy ułożyć:
a)na plecach z kończynami zgiętymi w stawach biodrowych i kolanowych,
b)w pozycji półsiedzącej ze zgiętymi kończynami,
c)na plecach w pozycji wyprostowanej z wyprostowanymi kończynami.
23.Kierujący wyjeżdżając z obszaru oznaczonego znakiem D-43:
a)musi zachować szczególną ostrożność,
b)jest włączającym się do ruchu,
c)może używać sygnału dźwiękowego.
24.Przedstawiony znak oznacza, że:
a)droga przeznaczona jest dla rowerów i pieszych,
b)pierwszeństwo na tej drodze mają piesi,
c)pierwszeństwo na tej drodze mają rowerzyści.
25.Tamowanie krwotoku polega na nałożeniu na krwawiącą ranę:
a)waty i zatamowanie rany,
b)jałowej gazy i ścisłe zabandażowanie rany,
c)grubej warstwy ligniny i zabandażowanie rany.

autor: Zbigniew Mroczkowski
aktualizacja treści: 03.10.2008


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.