TEST Z ZAKRESU BRD. KWIECIEŃ 2005.

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.W przedstawionej na rysunku sytuacji:
a)jako pierwszy przejeżdża pojazd Nr 3,
b)jako ostatni skrzyżowanie opuści pojazd Nr 2,
c)pojazd Nr 1 przejeżdża jako drugi.
2.Do opatrywania krwawiących ran stosuje się:
a)jodynę,
b)gencjanę,
c)opatrunek uciskowy z lub płótna gazy oraz bandaża.
3.Na tym skrzyżowaniu, kierujący pojazdem Nr 1:
a)przejeżdża pierwszy,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 2,
c)ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 3.
4.Zewnętrzny masaż serca wykonuje się:
a)z częstotliwością 80-100 uciśnięć na minutę,
b)u poszkodowanego, u którego stwierdzamy brak własnego oddechu,
c)uciskając mostek na głębokość 4-5 cm.
5.Aby udrożnić drogi oddechowe należy:
a)usunąć wszelkie ciała obce z ust,
b)odchylić głowę ratowanego do tyłu z równoczesnym wysunięciem żuchwy do przodu,
c)ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
6.W przedstawionej sytuacji:
a)kierujący pojazdem Nr 1 przejeżdża jako pierwszy,
b)kierujący pojazdem Nr 2 przejeżdża jako pierwszy,
c)kierujący pojazdem Nr 2 nie może kontynuować jazdy.
7.W przedstawionej sytuacji:
a)jako pierwszy skrzyżowanie opuści pojazd Nr 1,
b)jako drugi opuści skrzyżowanie pojazd Nr 2,
c)jako trzeci opuści skrzyżowanie pojazd Nr 2.
8.Najczęstszymi przyczynami urazów kręgosłupa są:
a)wypadki komunikacyjne,
b)upadki z wysokości,
c)skoki do wody.
9.Przy złamaniu kończyny górnej najprostszym sposobem jej unieruchomienia jest:
a)przybandażowanie jej, zgiętej w stawie łokciowym, do tułowia,
b)założenie kamizelki tułowiowej,
c)ułożenie chorego na równym twardym podłożu.
10.Włączającym się do ruchu jest rowerzysta:
a)wjeżdżający na pobocze z drogi dla rowerów,
b)wjeżdżający na jezdnię z pobocza,
c)wjeżdżający na drogę z pola.
11.Kierujący pojazdem Nr 1:
a)przejeżdża jako ostatni,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 3,
c)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 4.
12.Znak ten:
a)rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych,
b)bezwzględnie zabrania wyprzedania,
c)rozdziela pasy o tym samym kierunku.
13.Kierującemu pojazdem zabrania się:
a)wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych,
b)jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych,
c)jazdy w poprzek po chodniku.
14.Znak ten:
a)ustawiany jest na drodze z pierwszeństwem,
b)zobowiązuje do ustąpienia pierwszeństwa,
c)zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności.
15.Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
a)opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
b)szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów,
c)poruszanie się po poboczu lub jezdni utrudniałoby ruch innych pojazdów.
16.Znak B-21 "zakaz skrętu w lewo":
a)zabrania skrętu w prawo,
b)zabrania skrętu w lewo,
c)zabrania zawracania.
17.Polecenia lub sygnały uczestnikowi ruchu może dawać:
a)strażnik gminny (miejski),,
b)kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem i wysiadaniem dzieci,
c)pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym.
18.Znak ten:
a)oznacza, że droga jest zamknięta dla ruchu,
b)ustawiany jest na końcu drogi jednokierunkowej,
c)dotyczy tylko pojazdów silnikowych.
19.Kolumna pieszych:
a)w wieku powyżej 10 lat powinna poruszać się po poboczu,
b)w wieku do 10 lat powinna poruszać się po chodniku,
c)może być prowadzona tylko przez osobę, która ukończyła 17 lat.
20.Znak ten:
a)zobowiązuje rowerzystów do korzystania z tak oznakowanej drogi,
b)bezwzględnie zakazuje ruchu pieszym,
c)zezwala na ruch pojazdów silnikowych jednośladowych.
21.Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany:
a)zachować szczególną ostrożność,
b)korzystać z przejścia dla pieszych,
c)wyraźnie sygnalizować zmianę kierunku ruchu.
22.Przedstawiony sygnał:
a)zawsze zabrania kontynuowania jazdy,
b)pojawia się po sygnale zielonym,
c)zezwala na jazdę.
23.Kierujący pojazdem jest obowiązany:
a)jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym,
b)hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,
c)utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.
24.Na mostach zabrania się:
a)zawracania,
b)cofania,
c)wymijania.
25.Wyprzedzając rower jednośladowy należy:
a)zachować szczególną ostrożność,
b)zachować odstęp co najmniej 1 m,
c)przejeżdżać z jego prawej strony.

autor: Zbigniew Mroczkowski
aktualizacja treści: 03.10.2008


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.