ELIMINACJE SZKOLNE OGóLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BWRD UCZNIóW GIMNAZJUM

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.W przedstawionej na rysunku sytuacji:
a)pierwszeństwo ma pojazd szynowy (Nr 3),
b)jako pierwszy przejedzie pojazd Nr 1,
c)jako ostatni przejedzie pojazd Nr 2.
2.Reanimację krążeniowo-oddechową należy prowadzić:
a)do czasu odzyskania świadomości przez poszkodowanego,
b)do czasu samoistnego powstania tętna i oddechu,
c)przez 5 minut.
3.W przedstawionej na rysunku sytuacji:
a)jako pierwszy przejedzie pojazd Nr 3,
b)jako drugi przejedzie pojazd Nr 2,
c)jako ostatni przejedzie pojazd Nr 1.
4.Najbardziej charakterystyczne objawy złamania, to:
a)ból pojawiający się natychmiast po złamaniu, nasilający się przy próbach ruchu oraz ucisku miejsca urazu,
b)utrata lub ograniczenie czynności kończyny, bądź jej części,
c)zniekształcenie i obrzęk.
5.W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem Nr 1:
a)ustępuje pierwszeństwa pojazdowy Nr 2,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 3,
c)przejeżdża ostatni.
6.Do objawów zagrożenia omdleniem można zaliczyć:
a)nagłe osłabienie, szum w uszach, mroczki przed oczami,
b)zblednięcie skóry i warg,
c)ogólne pobudzenie, nadwrażliwość na ból.
7.W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem Nr 1:
a)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 4,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 3,
c)przejeżdża ostatni.
8.Krwawienie z tętnicy szyjnej tamujemy:
a)dociskając tętnicę palcami w kierunku kręgosłupa,
b)opaską uciskową,
c)opatrunkiem uciskowym.
9.Masaż serca należy wykonywać przez uciskanie:
a)górnej części mostka,
b)dolnej części mostka,
c)1/3 dolnej części mostka.
10.W przedstawionej na rysunku sytuacji:
a)zabroniony jest wjazd do drogę, z której wyjeżdża pojazd Nr 2,
b)jako pierwszy pojedzie pojazd Nr 1,
c)kierujący pojazdami muszą zachować szczególną ostrożność.
11.Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany:
a)zachować szczególną ostrożność,
b)ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
c)zasygnalizować zawczasu i wyraźnie zamiar wykonania manewru.
12.Przedstawiony znak C-1 zobowiązuje do:
a)skrętu w prawo na najbliższym skrzyżowaniu,
b)skrętu w prawo przed znakiem,
c)skrętu w prawo za znakiem.
13.Poruszając się rowerem musisz pamiętać o tym, iż:
a)jazda bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy i nóg pedałach jest zabroniona,
b)zabroniona jest jazda po chodniku,
c)zabronione jest ciągnięcie przyczepki.
14.Zakaz wyrażony znakiem B-9 dotyczy:
a)wszystkich pojazdów jednośladowych,
b)rowerów jednośladowych,
c)rowerów wielośladowych.
15.Zawracanie jest zabronione:
a)w tunelu, na drodze jednokierunkowej,
b)na moście, wiadukcie,
c)na drodze dwukierunkowej.
16.Przedstawiony znak A-16 "przejście dla pieszych":
a)ostrzega prowadzących pojazdy o przejściu dla pieszych,
b)informuje kierujących, iż w tym miejscu możemy bezpiecznie przekroczyć jezdnię,
c)zobowiązuje kierujących do zachowania szczególnej ostrożności.
17.Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy:
a)Straży Granicznej,
b)Policji,
c)Służby Więziennej.
18.Znak B-23 "zakaz zawracania":
a)zabrania skrętu w lewo,
b)zabrania zawracania,
c)obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu oraz na odcinku drogi od znaku do tego skrzyżowania.
19.Poruszać się rowerem po drogach publicznych mogą:
a)wszystkie osoby posiadające prawo jazdy,
b)wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia,
c)wszystkie osoby posiadające kartę rowerową.
20.Znak D-6a:
a)oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi,
b)informuje, iż w pobliżu znajduje się droga dla rowerów,
c)wskazuje miejsce, na którym rowerzyści mają pierwszeństwo.
21.Przed wykonaniem skrętu w prawo:
a)najpierw należy upewnić się, czy można bezpiecznie wykonać manewr,
b)należy ustawić się na prawym pasie ruchu i zbliżyć do prawej krawędzi jezdni,
c)jako pierwsze należy zasygnalizować zamiar wykonania manewru.
22.Przedstawiony sygnał nie zezwala na ruch pojazdów, jeżeli:
a)utrudniłoby to opuszczenie jezdni pieszym, którzy wkroczyli na nią podczas sygnału zielonego,
b)ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu, opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego,
c)ze względu na warunki ruchu za skrzyżowaniem, opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.
23.Pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię:
a)bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
b)spoza pojazdu ograniczającego widoczność drogi,
c)spoza przeszkody ograniczającej widoczność drogi.
24.Włączanie się do ruchu następuje przy wjeżdżaniu:
a)na jezdnię z pobocza lub innej części drogi,
b)na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej,
c)na drogę ze strefy zamieszkania.
25.Postawa kierującego ruchem, u którego ręka jest wyciągniętą poziomo, poprzecznie do kierunku jazdy zbliżających się pojazdów oznacza:
a)zakaz wjazdu na skrzyżowanie,
b)"ruch otwarty",
c)moment zmiany nadawanego sygnału.

autor: Zbigniew Mroczkowski
aktualizacja treści: 21.10.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.