ELIMINACJE MIĘDZYKLASOWE TURNIEJU BRD 2005

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.W przedstawionej sytuacji:
a)pojazdy 2 i 3 mogą jechać równocześnie,
b)jako ostatni przejedzie kierujący pojazdem 1,
c)jako ostatni przejedzie kierujący pojazdem 3.
2.Kierującemu rowerem zabrania się:
a)jazdy wzdłuż przejścia dla pieszych,
b)czepiania się pojazdów,
c)jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach.
3.W przedstawionej na rysunku sytuacji:
a)kierujący pojazdami 2 i 3 mogą jechać równocześnie,
b)jako pierwszy pojedzie pojazd nr 1,
c)kierujący pojazdem 1 może przejechać wówczas, gdy pojazdy 2 i 3 opuszczą skrzyżowanie.
4.Jazda rowerem po chodniku jest:
a)dozwolona, gdy kierujący opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
b)zawsze zabroniona,
c)dozwolona, gdy ruch na drodze dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h, a szerokość chodnika przekracza 2 m i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów.
5.Kierujący pojazdem nr 1 przejeżdża jako:
a)pierwszy,
b)drugi,
c)ostatni.
6.Po stwierdzeniu, że poszkodowany oddycha, w pierwszej kolejności:
a)sprawdzisz, czy jest akcja serca,
b)przystąpisz do oględzin poszkodowanego,
c)wezwiesz policję.
7.W przedstawionej na rysunku sytuacji:
a)kierujący pojazdem nr 4 przejeżdża jako ostatni,
b)kierujący pojazdem nr 1 musi zachować szczególną ostrożność,
c)kierujący pojazdem nr 1 ustępuje pierwszeństwa kierującym pojazdami nr 2 i nr 4.
8.W przedstawionej na rysunku obok sytuacji:
a)jako pierwszy przejeżdża pojazd nr 2,
b)pojazdy 2 i 3 mogą jechać równocześnie,
c)pojazd 1 przejeżdża jako ostatni.
9.Tamując krwotok:
a)nałożysz na krwawiącą ranę dużo waty,
b)nałożysz na krwawiącą ranę jałową gazę i ściśle zabandażujesz ranę,
c)nałożysz na krwawiącą ranę grubą warstwę ligniny i zabandażujesz ranę.
10.W strefie zamieszkania:
a)pieszy może korzystać z całej szerokości drogi,
b)pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami,
c)pieszy ma obowiązek poruszać się poboczem lub chodnikiem.
11.Kierujący pojazdem Nr 1, na takim skrzyżowaniu:
a)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 2,
b)ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 3,
c)ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 4.
12.Jeżeli na oznakowanym skrzyżowaniu ruch jest kierowany przez sygnalizację świetlną i dodatkowo kieruje nim policjant, to w pierwszej kolejności rowerzysta powinien zastosować się do:
a)znaków drogowych,
b)sygnałów świetlnych,
c)poleceń i sygnałów policjanta.
13.Którą z wymienionych czynności wykonasz przed przybyciem lekarza na miejsce wypadku?
a)podam środki przeciwbólowe,
b)opatrzę ranę,
c)nastawię i unieruchomię kości.
14.Przedstawiony znak B-31 oznacza:
a)zakaz wyprzedzania przez samochody nadjeżdżające z przeciwka,
b)odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym,
c)pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka.
15.Przedstawiony na rysunku znak ostrzega o:
a)nierówności jezdni,
b)poprzecznym ścieku lub garbie,
c)zamontowanym na jezdni progu zwalniającym.
16.Jeżeli sygnalizator umieszczony jest po prawej stronie jezdni, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału czerwonego:
a)może nastąpić za linią zatrzymania, ale przed sygnalizatorem,
b)może nastąpić za linią zatrzymania ale przed jezdnią drogi poprzecznej,
c)powinno nastąpić przed sygnalizatorem - w razie braku linii zatrzymania.
17.Co oznacza ten znak?
a)odcinek jezdni o ruchu jednokierunkowym,
b)odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym,
c)pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka.
18.Przedstawiony znak:
a)zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności,
b)nakazuje ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,
c)nakazuje ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony.
19.Znak B-3 nie zabrania wjazdu:
a)rowerom,
b)motorowerom,
c)autobusom.
20.Jeden ratownik prowadzi masaż serca i sztuczne oddychanie w rytmie:
a)30 wdmuchnięć powietrza, potem 2 uciśnięcia mostka,
b)2 wdmuchnięcia powietrza, potem 30 uciśnięć mostka,
c)15 wdmuchnięć powietrza, potem 1 uciśnięcie mostka.
21.Na skutek nagłego zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po:
a)10 minutach,
b)4,5 minuty,
c)3 minutach.
22.W tej sytuacji kierujący pojazdem:
a)powinien zatrzymać pojazd przed przejazdem,
b)może przejechać przed przejazdem bez zatrzymania, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg,
c)musi zachować szczególną ostrożność.
23.Zabrania się postoju:
a)w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone,
b)w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd,
c)na terenie obszaru zabudowanego.
24.W tej sytuacji kierujący pojazdem Nr 1:
a)może nie włączać kierunkowskazu przed ominięciem przeszkody,
b)zamierza wykonać manewr wymijania,
c)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.
25.Kierujący pojazdem jest obowiązany:
a)jechać z prędkością nie utrudniającą jazdy innym kierującym,
b)hamować w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,
c)utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

autor: Zbigniew Mroczkowski
aktualizacja treści: 21.10.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.