Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 10 pytań twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Po tym sygnale zapali się:
a)sygnał zielony,
b)sygnał czerwony,
c)dodatkowo sygnał czerwony (świecić się będzie sygnał żółty i czerwony).
2.W przedstawionej na rysunku sytuacji, po wykonaniu manewru skrętu w lewo, kierujący musi pamiętać, iż:
a)nie może przekraczać prędkości 10 km/h,
b)na drodze, po której zamierza się poruszać, pierwszeństwo mają piesi,
c)zatrzymanie dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
3.Pas ruchu jest to:
a)każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych oznaczony tylko znakami drogowymi,
b)każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów jednośladowych oznaczony lub nie oznaczony znakami drogowymi,
c)każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych oznaczony lub nie oznaczony znakami drogowymi.
4.W przedstawionej na rysunku sytuacji:
a)kierujący pojazdem nr 1 musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu,
b)jako ostatni skrzyżowanie opuści pojazd nr 2,
c)pierwszeństwo ma pojazd szynowy (3).
5.Jazda rowerem po chodniku:
a)jest zawsze dozwolona, pod warunkiem jazdy jak najbliżej jego lewej krawędzi,
b)jest dozwolona wówczas, gdy nie ma na chodniku pieszych,
c)jest dozwolona tylko w szczególnych przypadkach i zależy to od dopuszczalnej prędkości na drodze.
6.Do niezgodnych z przepisami zachowań rowerzysty zaliczymy:
a)jazdę rowerem z jedną tylko ręką na kierownicy,
b)hamowanie w sposób gwałtowny,
c)jazdę po jezdni obok motocyklisty.
7.Włączającym się do ruchu jest:
a)rowerzysta podczas wyjazdu na drogę z bramy oraz podczas ruszania po zatrzymaniu się przed znakiem "STOP",
b)rowerzysta podczas wyjeżdżania ze strefy zamieszkania oraz z drogi gruntowej na drogę twardą,
c)rowerzysta podczas wyjeżdżania z drogi dla rowerów na drogę oraz podczas ruszaniu po zatrzymaniu się przed przejściem dla pieszych.
8.Przechodzenie przez jezdnię poza wyznaczonymi przejściami dla pieszych jest:
a)dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 10 m,
b)dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m,
c)zawsze zabronione.
9.Obowiązek używania elementów odblaskowych dotyczy tych wszystkich pieszych, którzy:
a)poruszają się po zmroku poza strefą zamieszkania,
b)są w wieku do 15 lat i poruszają się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym,
c)są w wieku do 15 lat i poruszają się w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą, opadami deszczu, śniegu.
10.Kierujący pojazdem 1 na tym skrzyżowaniu przejeżdża jako:
a)pierwszy,
b)drugi,
c)trzeci.
11.Wykonując manewr wyprzedzania kierujący pojazdem jest zobowiązany:
a)zachować szczególną ostrożność,
b)zachować odstęp przynajmniej 1m od każdego wyprzedzanego pojazdu jednośladowego,
c)utrzymywać możliwie stałą prędkość jazdy i pod żadnym pozorem jej nie zwiększać.
12.W przedstawionej sytuacji:
a)piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami nr 1 i 2,
b)kierujący pojazdem nr 1 ma pierwszeństwo przed pieszym,
c)kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed pieszym.
13.Kierujący pojazdem 1 na tym skrzyżowaniu przejeżdża jako:
a)trzeci,
b)drugi,
c)pierwszy.
14.W przypadku złamania kości ramieniowej unieruchamiamy:
a)złamaną kość,
b)złamaną kość i stawy: barkowy oraz łokciowy,
c)złamaną kość i stawy: łokciowy i nadgarstkowy.
15.W przypadku omdlenia należy:
a)ułożyć omdlałego płasko z podniesionymi kończynami dolnymi,
b)w niewielkich ilościach podać płyn do picia,
c)ułożyć omdlałego płasko i pod głowę podłożyć np. poduszkę lub zwinięty koc.
16.Znak ten zabraniu wjazdu:
a)rowerom,
b)motorowerom,
c)autobusom.
17.Znak ten zabrania:
a)skrętu w lewo i zawracania,
b)tylko skrętu w lewo,
c)tylko zawracania.
18.Znak B-11 "Zakaz wjazdu wózków rowerowych" dotyczy również:
a)wózków ręcznych,
b)motorowerów,
c)rowerów wielosladowych.
19.Widząc znak C-14 kierujący rowerem:
a)nie powinien jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h na odcinku do najbliższego skrzyżowania,
b)może jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa,
c)nie może przekraczać prędkości 30 km/h.
20.Znak ten:
a)zakazuje wjazdu motorowerzystom,
b)informuje, że jest to droga dla rowerzystów,
c)ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści będą przejeżdżać przez jezdnię.
21.Kierującemu rowerem zabrania się:
a)ciągnięcia za pojazdem osób na wrotkach, łyżworolkach, sankach, na nartach lub innych podobnych urządzeniach,
b)jazdy za drugim rowerzystą lub motorowerzystą,
c)jazdy bez kasku ochronnego.
22.Jako pierwszy przejedzie pojazd oznaczony numerem:
a)1,
b)2,
c)3.
23.W przypadku krwotoku z nosa spowodowanego np. upadkiem na rowerze należy:
a)odchylić głowę poszkodowanego do tyłu w celu zapobieżenia utraty krwi,
b)zastosować ucisk nosa, posadziwszy osobę z krwawieniem z głową pochyloną ku przodowi. Jednocześnie należy polecić spokojne oddychanie przez usta,
c)ułożyć w pozycji bezpiecznej i okryć kocem.
24.Obecność tętna u dorosłych, ratownik powinien sprawdzić w pierwszej kolejności na:
a)tętnicy szyjnej,
b)tętnicy promieniowej,
c)tętnicy ramieniowej.
25.Jeżeli w uszkodzonym pojeździe znajdują się osoby ranne, u których podejrzewa się uszkodzenie kręgosłupa, należy:
a)niezwłocznie wyciągnąć poszkodowanych z uszkodzonego pojazdu,
b)pozostawić osoby poszkodowane w takiej, jak są pozycji, o ile nie zagraża to ich życiu,
c)zawsze ułożyć w pozycji bocznej - bezpiecznej.

autor: Zbigniew Mroczkowski
aktualizacja treści: 21.10.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.