TEST BRD 2004 - ZESTAW IV XII 2004

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.W przedstawionej na rysunku obok sytuacji:
a)jako pierwszy przejeżdża pojazd nr 2,
b)pojazdy 2 i 3 mogą jechać równocześnie,
c)pojazd 1 przejeżdża jako ostatni.
2.Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności czy:
a)kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania,
b)kierujący, jadący za nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu,
c)ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu.
3.Droga hamowania pojazdu na mokrej jezdni, jest:
a)równa drodze hamowania na jezdni suchej,
b)dłuższa od drogi hamowania na jezdni suchej,
c)krótsza od drogi hamowania na jezdni oblodzonej.
4.Znak ten zabraniu wjazdu:
a)ciągnikom,
b)motorowerom,
c)rowerom.
5.Za tym znakiem unieruchomienie pojazdu:
a)jest całkowicie zabronione,
b)jest dozwolone, ale nie dłużej niż 1 minutę,
c)jest dopuszczalne na chodniku, pod warunkiem, że szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych jest większa niż 1,5 m.
6.Jeżeli ofiara wypadku jest nieprzytomna, oddycha i ma tętno na tętnicy szyjnej, ale zaczyna wymiotować, to należy:
a)przygiąć jej głowę do klatki piersiowej,
b)ułożyć na wznak i odchylić głowę poszkodowanego do tyłu,
c)ułożyć na boku w pozycji bezpiecznej.
7.Przedstawiony na rysunku znak ostrzega o:
a)wyboistej jezdni,
b)poprzecznym ścieku lub garbie,
c)zamontowanym na jezdni progu zwalniającym.
8.W przedstawionej na rysunku sytuacji:
a)kierujący pojazdem nr 4 przejeżdża jako ostatni,
b)kierujący pojazdem nr 1 musi zachować szczególną ostrożność,
c)kierujący pojazdem nr 1 ustępuje pierwszeństwa kierującemu pojazdem nr 2 i nr 4.
9.Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
a)jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
b)czepiania się pojazdów,
c)jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.
10.W przedstawionej na rysunku sytuacji prawidłowo zaparkowany został pojazd:
a)nr 1,
b)nr 2,
c)nr 3.
11.Jazda rowerem po chodniku jest:
a)zawsze zabroniona,
b)dozwolona, gdy ruch na drodze dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h, a szerokość chodnika przekracza 2 m i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów,
c)dozwolona, gdy kierujący opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem.
12.Dopuszczalna prędkość motoroweru wynosi:
a)w strefie zamieszkania 30 km/h,
b)poza obszarem zabudowanym 45 km/h,
c)w strefie zamieszkania 20 km/h.
13.W przedstawionej na rysunku sytuacji, po wykonaniu manewru skrętu, kierujący motorowerem musi pamiętać, iż:
a)nie może przekroczyć prędkości 15 km/h,
b)na drodze, po której zamierza się poruszać, pierwszeństwo mają piesi,
c)postój dozwolony jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
14.Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:
a)przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
b)na skrzyżowaniach, z wyjątkiem skrzyżowań o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany,
c)na wszystkich zakrętach.
15.Przedstawiony znak:
a)zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności,
b)nakazuje ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,
c)nakazuje ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony.
16.W przedstawionej na rysunku obok sytuacji:
a)jako pierwszy przejeżdża kierujący pojazdem C,
b)rowerzysta (A) przejeżdża ostatni,
c)kierujący pojazdem B musi się zatrzymać.
17.Łączność z kwalifikowanymi służbami ratownictwa medycznego można uzyskać za pośrednictwem:
a)telefonu stacjonarnego - nr 999,
b)telefonu komórkowego - nr 112,
c)z automatu telefonicznego (bez opłaty) – nr 999.
18.Objawami złamania kończyny mogą być:
a)obrzęk tkanek, krwiak,
b)odcinkowe zaczerwienienie lub bladość,
c)nieprawidłowa ruchomość.
19.Poruszając się po drodze pieszo musisz pamiętać, iż:
a)przechodzić przez jezdnię można tylko w wyznaczonych miejscach,
b)korzystając z jedni lub pobocza masz obowiązek poruszać się lewą stroną drogi,
c)poruszając się jezdnią musisz ustępować miejsca nadjeżdżającym pojazdom.
20.W przedstawionej na rysunku sytuacji:
a)jako pierwszy pojedzie pojazd nr 1,
b)kierujący rowerem (pojazd nr 3) przejedzie jako ostatni,
c)kierujący pojazdem nr 3 musi zasygnalizować zamiar wykonania manewru.
21.Przytomność osoby poszkodowanej badamy:
a)dwoma palcami na tętnicy szyjnej,
b)przykładając policzek do ust poszkodowanego i obserwując jednocześnie ruchy klatki piersiowej,
c)zadając proste pytanie.
22.W przypadku zauważenia wypadku, w pierwszej kolejności należy:
a)udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
b)zadbać o bezpieczeństwo w miejscu wypadku,
c)powiadomić służby ratownicze.
23.Poruszając się jezdnią, przy której umieszczony jest przedstawiony znak, należy:
a)zachować szczególną ostrożność,
b)uważnie obserwować lewą i prawą stronę jezdni,
c)zatrzymać się przed oznakowanym tym znakiem przejściem dla pieszych.
24.W przedstawionej na rysunku sytuacji:
a)pierwszeństwo ma pojazd szynowy (3),
b)jako ostatni skrzyżowanie opuści pojazd nr 2,
c)kierujący pojazdem nr 1 musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu.
25.W przedstawionej na rysunku sytuacji:
a)kierujący pojazdami 2 i 3 mogą jechać równocześnie,
b)jako pierwszy pojedzie pojazd nr 1,
c)kierujący pojazdem 1 może przejechać wówczas, gdy pojazdy 2 i 3 opuszczą skrzyżowanie.

autor: Zbigniew Mroczkowski
aktualizacja treści: 21.10.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.