FINAŁ OGóLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BWRD DLA UCZNIóW SZKóŁ PODSTAWOWYCH 2004

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 100 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 5 pytań twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Kartę rowerową wydaje dziecku, które wykazało się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęło wymagany wiek 10 lat:
a)tylko dyrektor szkoły,
b)nauczyciel wychowania komunikacyjnego,
c)wychowawca klasy.
2.Kierującemu rowerem zabrania się:
a)jazdy poboczem obok innego uczestnika ruchu,
b)jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
c)bezwzględnego wyprzedzania ciągnika rolniczego w każdej sytuacji.
3.Kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych jest obowiązany:
a)zachować tylko ostrożność,
b)jechać powoli,
c)ustępować miejsca tylko pieszym idącym obok siebie.
4.Liczba rowerów jednośladowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
a)10,
b)5,
c)15.
5.Na drodze o małym ruchu w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych:
a)nie może iść obok siebie,
b)są obowiązani iść jeden za drugim,
c)mogą iść obok siebie.
6.Znak ten:
a)oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi,
b)dotyczy tylko kierujących rowerem wielośladowym,
c)dotyczy rowerów i motocykli.
7.Znak ten:
a)rozdziela pasy ruchu o tym samym kierunku,
b)bezwzględnie zabrania wyprzedzania,
c)rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych.
8.Widząc taki znak rowerzysta:
a)nie może przekroczyć prędkości 40 km/h,
b)ma pierwszeństwo przed pieszymi,
c)nie może przekroczyć prędkości 20 km/h.
9.Widząc taki znak kierujący rowerem:
a)nie powinien jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h tylko do najbliższego skrzyżowania,
b)może jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa,
c)nie wolno przekraczać prędkości 30 km/h.
10.Który znak zabrania przekraczania prędkości 50 km/h?
a),
b),
c).
11.Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 3:
a)ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1 i 2,
c)ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1 i 2.
12.Na tym skrzyżowaniu:
a)kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
b)kierujący pojazdem nr 1 przejeżdża pierwszy,
c)kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1 i 3.
13.Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:
a)ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
b)przejeżdza ostatni,
c)ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.
14.W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd:
a)tuż przed przejściem dla pieszych,
b)na wysokości znaku oznaczającego przystanek,
c)w takim miejscu aby zapewnić pieszym dojście do tramwaju.
15.W tej sytuacji:
a)kierujący pojazdem nr 1 ma pierwszeństwo przed pieszym,
b)kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed pieszym,
c)piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami nr 1 i 2.
16.Który pojazd jest prawidłowo zaparkowany na drodze:
a)1,
b)2,
c)3.
17.Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:
a)ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 4,
b)ma pierwszeństwo przed pojazdami nr 2 i 3,
c)ustępuje pierwszeństwa wszystkim pojazdom.
18.W przedstawionej sytuacji:
a)kierujący pojazdem nr 1 ma pierwszeństwo przed pieszym,
b)kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed pieszymi,
c)kierujący pojazdami nr 1 i 2 ustępują pierwszeństwa wszystkim pieszym.
19.Kierujący pojazdem nr 1 w takiej sytuacji:
a)może kontynuować jazdę zachowując szczególną ostrożność,
b)nie może kontynuować jazdy, nawet jeśli ruszy pojazd nr 2,
c)nie jest obowiązany zatrzymać się przed przejściem.
20.Zamierzając jechać na wprost i widząc stojące na skrzyżowaniu samochody, kierujący pojazdem nr 1:
a)nie może wjechać na skrzyżowanie,
b)może ustawić się bezpośrednio za torami,
c)może wjechać na tory tramwajowe.
21.Kiedy należy użyć opaski uciskowej?
a)tylko gdy udzielający pomocy jest lekarzem,
b)w przypadku krwawiącej rany,
c)tylko w przypadku gdy ofiara sobie tego życzy.
22.Przy unieruchomieniu złamanej kończyny należy unieruchomić?
a)miejsce złamania wraz z pobliskimi stawami,
b)jedynie samo miejsce złamania,
c)wyłącznie najbliższy miejsca złamania staw.
23.Co należy zrobić udzielając przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadku w celu udrożnienia dróg oddechowych?
a)wyciągnąć język jak najdalej ofierze wypadku,
b)wepchać jak najgłębiej język do środka,
c)usunąć obce ciała z jamy ustnej oraz cofnąć głowę do tyłu.
24.Jak należy ułożyć przytomną ofiarę wypadku drogowego, u której podejrzewa się uraz kręgosłupa piersiowego?
a)na lewym boku,
b)płasko na wznak na twardym podłożu,
c)na prawym boku.
25.Jeżeli nieprzytomny ranny oddycha i ma wyczuwalne tętno, lecz zaczyna wymiotować należy:
a)położyć go na plecach i odchylić głowę do tyłu,
b)należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej,
c)trzeba przygiąć jego głowę do klatki piersiowej.

autor: podinsp. mgr M. Konkolewski, mgr M. Świdzińska
aktualizacja treści: 27.02.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.