TEST BRD 2004 - ZESTAW III

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 8 pytań twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Jakiemu sygnałowi świetlnemu będzie odpowiadał NASTĘPNY sygnał nadawany przez kierującego ruchem, jeżeli wcześniej stał przodem?
a)zielony,
b)żółty,
c)czerwony.
2.Przedstawiony znak ostrzega o:
a)dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo,
b)dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo,
c)nieokreślonej liczbie zakrętów.
3.Za tym znakiem unieruchomienie pojazdu jest:
a)całkowicie zabronione,
b)dozwolone, ale nie dłużej niż 1 minutę,
c)uzależnione od dopuszczalnej prędkości na drodze.
4.Przedstawiona tabliczka pokazująca przebieg drogi z pierwszeństwem umieszczona jest na drodze:
a)podporządkowanej,
b)z pierwszeństwem,
c)równorzędnej.
5.Ograniczenie prędkości wyrażone tym znakiem dotyczy rowerzystów podczas poruszania się:
a)na drogach przeznaczonych dla pieszych i rowerów,
b)na terenie obszaru zabudowanego,
c)w strefie zamieszkania.
6.Przechodzenie przez jezdnię w innych miejscach, niż wyznaczone, jest:
a)zawsze zabronione,
b)dozwolone tylko wtedy, gdy odległość od przejścia jest większa niż 100 m,
c)dozwolone tylko wtedy, gdy odległość od przejścia jest większa niż 200 m.
7.Do osób kierujących lub uprawnionych do kierowania ruchem nie można zaliczyć:
a)policjanta,
b)strażnika szkolnego,
c)pracownika MPO (Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania).
8.Przejeżdżanie lub przechodzenie obok innego uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku to:
a)omijanie,
b)wymijanie,
c)wyprzedzanie.
9.Rowerzyście zabrania się zawracania:
a)tylko na odcinku oznaczonym znakiem "zakaz zawracania",
b)na drodze publicznej,
c)w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.
10.Jeżeli na skrzyżowaniu pierwszeństwo przejazdu jest oznakowane znakami drogowymi i ruch jest kierowany przez sygnalizację świetlną, to w pierwszej kolejności motorowerzysta powinien zastosować się do:
a)znaków drogowych,
b)sygnałów świetlnych,
c)poleceń osoby kierującej ruchem.
11.Przedstawiony na rysunku rowerzysta sygnalizuje:
a)skręt w lewo,
b)zamiar skrętu w lewo,
c)zamiar skrętu w prawo.
12.Odległość między jadącymi kolumnami rowerów jednośladowych nie może być mniejsza niż:
a)200 m,
b)250 m,
c)500 m.
13.Na tak oznakowanej jezdni, bez narysowanych znaków poziomych, zatrzymasz się:
a)5 m przed tym znakiem,
b)przy tym znaku,
c)w takim miejscu, aby móc zaobserwować drogę poprzeczną.
14.Wskaż światło będące obowiązkowym wyposażeniem roweru.
a)białe światło odblaskowe z przodu,
b)czerwone światło odblaskowe z tyłu,
c)żółte światło odblaskowe w pedałach.
15.Wskaż pojazd, który opuści przedstawione skrzyżowanie jako trzeci
a)1,
b)2,
c)3.
16.Długość drogi hamowania roweru zależy od:
a)stanu widoczności drogi,
b)natężenia ruchu,
c)stanu drogi.
17.Kierujący pojazdem:
a)przejeżdża jako pierwszy,
b)ustępuje pierwszeństwa tylko pieszemu z prawej strony (Nr 1),
c)ustępuje pierwszeństwa obu pieszym.
18.W przypadku podejrzenia uszkodzenia kręgosłupa należy:
a)upewnić się, przychylając osobę poszkodowaną do przodu i sprawdzając zakres ruchów, a następnie unieruchomić kładąc na płasko,
b)ułożyć w pozycji bezpiecznej,
c)unikać przemieszczania poszkodowanego.
19.Wskaż prawidłową kolejność przejazdu przez skrzyżowanie
a)321,
b)312,
c)231.
20.Opatrunek uciskowy stosować należy w przypadku:
a)krwotoku,
b)odcięcia kończyny,
c)zmiażdżenia kończyny.
21.Kierujący pojazdem nr 3 przejeżdża jako:
a)pierwszy,
b)drugi,
c)ostatni.
22.W urazach narządu wzroku należy:
a)nałożyć jałowy opatrunek osłaniający,
b)przemyć oko wodą destylowaną,
c)wpuścić do oka krople dezynfekujące.
23.Po stwierdzeniu, że poszkodowany w wypadku oddycha
a)wezwiesz policję,
b)przystąpisz do oględzin poszkodowanego,
c)przystąpisz do masażu serca.
24.Aby nieprzytomna ofiara wypadku nie udusiła się własnym językiem należy:
a)trzymać język palcami,
b)tylko odgiąć jej głowę do tyłu,
c)maksymalnie odgiąć głowę do tyłu i wysunąć żuchwę ku przodowi, tak aby zęby dolnej szczęki zaszły przed zęby górnej szczęki.
25.Pierwszej pomocy przedmedycznej powinien udzielać:
a)każdy w zakresie swoich umiejętności i możliwości,
b)tylko osoba, która ukończyła kurs ratownictwa medyczonego,
c)wyłącznie osoba będąca lekarzem lub wykwalifikowany ratownik.

autor: Zbigniew Mroczkowski
aktualizacja treści: 21.10.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.