ELIMINACJE SZKOLNE OGóLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 10 pytań twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Rower musi być wyposażony w:
a)dwa niezależnie działające hamulce,
b)sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku,
c)lusterko.
2.Przechodzenie pieszych na skrzyżowaniu bez wyznaczonego przejścia jest:
a)zabronione,
b)dopuszczalne,
c)dopuszczalne tylko na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.
3.Kierujący pojazdem jest obowiązany przed skręceniem:
a)zbliżyć się do lewej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo,
b)zbliżyć się: na jezdni o ruchu dwukierunkowym do środka jezdni - jeżeli zamierza skręcić w lewo,
c)zmniejszyć prędkość.
4.Obowiązek poruszania się pieszych po lewej stronie drogi dotyczy pieszych:
a)idących tylko po poboczu,
b)idących tylko po jezdni,
c)idących po poboczu i jezdni.
5.Kolumna rowerów jednośladowych może składać się z co najwyżej:
a)5 rowerów,
b)10 rowerów,
c)15 rowerów.
6.Skręcając w drogę poprzeczną, kierujący pojazdem zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pieszym przechodzącym przez jezdnię:
a)tylko wówczas, gdy wyznaczone jest przejście dla pieszych,
b)wszystkim pieszym,
c)tylko znajdującym się na wyznaczonym przejściu dla pieszych.
7.Kierującemu rowerem zawsze zabrania się:
a)jazdy po jezdni obok innego rowerzysty,
b)jazdy w czasie mgły,
c)jazdy po jezdni obok samochodu osobowego.
8.Na tym skrzyżowaniu:
a)kierującym pojazdem 2 przejeżdża ostatni,
b)kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdom 2 i 3,
c)kierujący pojazdem 2 przejeżdża pierwszy.
9.Wyprzedzanie na zakrętach oznakowanych znakami ostrzegawczymi:
a)jest zawsze zabronione,
b)jest dopuszczalne na jezdniach jednokierunkowych,
c)jest zawsze dopuszczalne na jezdniach dwukierunkowych z wyznaczonymi pasami ruchu.
10.W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:
a)przejeżdża ostatni,
b)ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdom 2 i 3,
c)przejeżdża pierwszy.
11.Doczepianie do roweru innego pojazdu, maszyny lub urządzenia
a)jest zawsze zabronione,
b)jest dopuszczalne,
c)przepisy tego nie określają.
12.Znak ten zabrania:
a)tylko skrętu w lewo,
b)tylko zawracania,
c)skrętu w lewo i zawracania.
13.Jak powinien zachować się kierujący pojazdem widząc ten znak?
a)przejechać przed pojazdami nadjeżdżającymi z przeciwka,
b)ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym z przeciwka,
c)jechać jak najbliżej osi jezdni.
14.Znak ten:
a)informuje, że w pobliżu jest szkoła,
b)ostrzega o miejscu szczególnie uczęszczanym przez dzieci,
c)zobowiązuje do zmniejszenia prędkości.
15.O czym ostrzega przedstawiony znak?
a)o wlocie drogi podporządkowanej z prawej strony,
b)o wlocie drogi dwukierunkowej z prawej strony,
c)o skrzyżowaniu z drogą bez przejazdu.
16.Znak ten oznacza:
a)wjazd na drogę jednokierunkową,
b)obowiązek jazdy prosto przez skrzyżowanie,
c)koniec drogi dwukierunkowej.
17.Na tym skrzyżowaniu:
a)kierujący pojazdami 2 i 4 mogą jechać równocześnie,
b)jako pierwszy przejeżdża kierujący pojazdem 1,
c)kierujący pojazdem 2 jest na drodze z pierwszeństwem.
18.W przedstawionej sytuacji:
a)jako pierwszy przejeżdża kierujący pojazdem 1,
b)kierujący pojazdem 1 przejeżdża ostatni,
c)kierujący pojazdem 1 musi się zatrzymać.
19.Wyprzedzanie z prawej strony jest:
a)zawsze zabronione,
b)dozwolone na jezdniach dwukierunkowych z wyznaczonymi pasami ruchu, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu poza obszarem zabudowanym są przeznaczone do jazdy w tym samym kierunku,
c)dozwolone na jezdniach dwukierunkowych z wyznaczonymi pasami ruchu, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu w obszarze zabudowanym są przeznaczone do jazdy w tym samym kierunku.
20.Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem numer 1:
a)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi numer 2,
b)ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3,
c)ustępuje pierwszeństwa pojazdom 3 i 4.
21.Obecność tętna u dorosłych, ratownik powinien sprawdzić w pierwszej kolejności na:
a)tętnicy ramieniowej,
b)tętnicy szyjnej,
c)tętnicy promieniowej.
22.Na skutek nagłego zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po:
a)10 minutach,
b)4,5 minuty,
c)3 minutach.
23.Stosowanie opaski uciskowej:
a)jest konieczne przy obcięciu i zmiażdżeniu kończyny, w odległości nie większej niż 10 cm od miejsca obcięcia lub zmiażdżenia,
b)powinno mieć miejsce zawsze w przypadku silnego krwawienia,
c)powinno mieć miejsce w przypadku krwotoku z tętnicy szyjnej.
24.Czynności reanimacyjne należy prowadzić:
a)do czasu odzyskania świadomości przez poszkodowanego,
b)do czasu samoistnego powstania tętna i oddechu,
c)przez 5 minut.
25.Pozycję boczną ustaloną stosujemy:
a)zawsze, jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny,
b)jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny i nie zagraża to pogłębieniu urazów,
c)w przypadku urazu kręgosłupa.

autor: Zbigniew Mroczkowski
aktualizacja treści: 21.10.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.