ELIMINACJE KLASOWE TURNIEJU BRD 2004

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 10 pytań twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Przechodzenie przez jezdnię poza wyznaczonymi przejściami dla pieszych jest:
a)zabronione,
b)dozwolone, gdy odległość od przejścia nie przekracza 100 m,
c)dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m.
2.Obowiązek używania elementów odblaskowych podczas poruszania się po zmroku poza terenem zabudowanym (oznaczonym przedstawioną tablicą) dotyczy dzieci do lat:
a)15,
b)16,
c)17.
3.Podczas jazdy rowerem jesteś:
a)kierowcą,
b)kierującym a także uczestnikiem ruchu drogowego,
c)kierowcą a także uczestnikiem ruchu drogowego.
4.Przedstawiony znak ustawiany jest
a)przed przejazdem kolejowym,
b)na skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną,
c)przed skrzyżowaniem dróg równorzędnych.
5.Kiedy rowerzysta włącza się do ruchu?
a)podczas wyjazdu na drogę z bramy i podczas ruszania po zatrzymaniu się przed znakiem "STOP",
b)podczas wyjeżdżania ze strefy zamieszkania,
c)podczas wyjeżdżania z drogi dla rowerów na drogę i podczas ruszaniu po zatrzymaniu się przed przejściem dla pieszych.
6.Na tak oznakowanym obszarze pierwszeństwo mają:
a)piesi,
b)rowerzyści,
c)pojazdy samochodowe.
7.Uprawnionym do kierowania ruchem może być:
a)strażnik ruchu drogowego, nauczyciel,
b)pracownik drogowy, żołnierz wojskowych służb porządkowych,
c)policjant, lekarz.
8.Po tym sygnale sygnalizator wyświetli:
a)sygnał zielony,
b)sygnał czerwony,
c)sygnał żółty i czerwony.
9.Przy skręcie w prawo ustawiamy się jak najbliżej:
a)lewej krawędzi jezdni,
b)osi jezdni,
c)prawej krawędzi jezdni.
10.Widząc ten znak zawsze musisz:
a)zatrzymać się,
b)ustąpić pierwszeństwa,
c)zmniejszyć prędkość.
11.Przedstawiony krzyż św.Andrzeja ustawiany jest:
a)przed skrzyżowaniami,
b)przed przejazdem kolejowym jednotorowym,
c)przed przejazdem kolejowym wielotorowym.
12.Jeżeli osoba ranna jest nieprzytomna, to:
a)należy jej wlać do ust niewielką ilość chłodnego płynu,
b)należy podnieść ją i postawić na nogi,
c)nie należy jej podawać niczego do picia.
13.Prawidłowa kolejność przejazdu przez to skrzyżowanie, to:
a)1,2,3,
b)3,2,1,
c)2,1,3.
14.Jeżeli w uszkodzonym pojeździe znajdują się osoby ranne, powinieneś:
a)niezwłocznie wyciągnąć poszkodowanych z uszkodzonego pojazdu,
b)pozostawić osoby poszkodowane w takiej, jak są pozycji,
c)ułożyć w pozycji bocznej - bezpiecznej.
15.Prawidłowa kolejność przejazdu przez przedstawione skrzyżowanie, to:
a)1,3,2,
b)3,1,2,
c)3,2,1.
16.Rowerzysta powinien poruszać się:
a)po chodniku,
b)po poboczu,
c)po jezdni.
17.Wskaż pojazd, który opuści to skrzyżowanie jako ostatni:
a)1,
b)2,
c)3.
18.Numer pogotowia ratunkowego, to:
a)997,
b)998,
c)999.
19.Wskaż prawidłową kolejność przejazdu przez to skrzyżowanie.
a)1,3,2,
b)2,1,3,
c)2,3,1.
20.W przypadku złamania ręki należy:
a)wyprostować złamaną kończynę,
b)nastawić złamaną kończynę,
c)unieruchomić złamaną kończynę.
21.Który pojazd nie może wjechać na skrzyżowanie?
a)1,
b)2,
c)3.
22.W przypadku palenia się odzieży na osobie poszkodowanej, należy:
a)ugasić ogień wodą,
b)stłumić ogień kocem,
c)użyć gaśnicy proszkowej.
23.Jadąc rowerem w zorganizowanej kolumnie musisz pamiętać, że liczba rowerów jednośladowych nie może przekraczać:
a)5,
b)10,
c)15.
24.Wskaż nieprawidłowe zachowanie rowerzysty.
a)jazda rowerem z jedną tylko ręką na kierownicy,
b)jazda obok innego roweru w sposób utrudniający poruszanie się innych uczestników ruchu,
c)jazda obok motoroweru, która nie utrudnia poruszania się innym uczestnikom ruchu i w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
25.Jazda rowerem po chodniku:
a)jest zawsze dozwolona, pod warunkiem jazdy jak najbliżej prawej krawędzi,
b)jest dozwolona wówczas, gdy nie ma na chodniku pieszych,
c)jest dozwolona tylko w szczególnych przypadkach i zależy to od dopuszczalnej prędkości na drodze.

autor: Zbigniew Mroczkowski
aktualizacja treści: 21.10.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.