TEST BRD 2004 - ZESTAW II

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 8 pytań twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Jakie sygnały świetlne reprezentuje przedstawiona postawa kierującego ruchem?
a)tylko sygnał żółty,
b)tylko sygnał czerwony,
c)sygnał żółty i czerwony.
2.Przedstawiony znak oznacza dwa niebezpieczne zakręty, z których pierwszy jest w prawo. W którą stronę jest drugi zakręt?
a)w lewo,
b)w prawo,
c)znak tego nie określa.
3.Za tym znakiem unieruchomienie pojazdu jest:
a)całkowicie zabronione,
b)dozwolone, ale nie dłużej niż 1 minutę,
c)uzależnione od dopuszczalnej prędkości na drodze.
4.Przedstawiona tabliczka pokazująca przebieg drogi z pierwszeństwem umieszczona jest na drodze:
a)podporządkowanej,
b)z pierwszeństwem,
c)równorzędnej.
5.Ograniczenie prędkości wyrażone tym znakiem dotyczy motorowerzystów podczas poruszania się:
a)na drogach przeznaczonych dla pieszych i rowerów,
b)na terenie obszaru zabudowanego,
c)w strefie zamieszkania.
6.Przechodzenie przez jezdnię w innych miejscach, niż wyznaczone, jest:
a)zawsze zabronione,
b)dozwolone tylko wtedy, gdy odległość od przejścia jest większa niż 100 m,
c)dozwolone tylko wtedy, gdy odległość od przejścia jest większa niż 200 m.
7.Do osób uprawnionych do kierowania ruchem zaliczamy:
a)policjanta,
b)strażnika szkolnego,
c)pracownika MPO.
8.Przejeżdżanie lub przechodzenie obok innego uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku to:
a)omijanie,
b)wymijanie,
c)wyprzedzanie.
9.Postój pojazdu jest zabroniony:
a)na płatnym parkingu,
b)w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,
c)na poboczu.
10.Jeżeli na skrzyżowaniu pierwszeństwo przejazdu jest oznakowane znakami drogowymi i ruch jest kierowany przez sygnalizację świetlną, to w pierwszej kolejności motorowerzysta powinien zastosować się do:
a)znaków drogowych,
b)sygnałów świetlnych,
c)norm zawartych w przepisach ruchu drogowego.
11.Przedstawiony na rysunku rowerzysta sygnalizuje:
a)skręt w lewo,
b)zamiar skrętu w lewo,
c)zamiar skrętu w prawo.
12.Zabrania się zatrzymania motoroweru:
a)na skrzyżowaniach oraz w odległości mniejszej niż 10 m od tych miejsc,
b)na skrzyżowaniach oraz w odległości mniejszej niż 15 m od tych miejsc,
c)na skrzyżowaniach oraz w odległości mniejszej niż 200 m od tych miejsc.
13.Na tak oznakowanej drodze manewr skrętu w lewo wykonasz ustawiając się przy:
a)lewej krawędzi jezdni,
b)osi jezdni,
c)prawej krawędzi jezdni.
14.Obowiązkowym wyposażeniem motoroweru nie jest:
a)lusterko wsteczne,
b)z przodu światło barwy białej lub żółtej selektywnej,
c)światło hamowania "STOP".
15.Wskaż pojazd, który opuści przedstawione skrzyżowanie jako drugi
a)A,
b)B,
c)C.
16.Długość drogi hamowania motoroweru zależy od:
a)stanu widoczności drogi,
b)natężenia ruchu,
c)stanu drogi.
17.Kierujący pojazdem:
a)przejeżdża jako pierwszy,
b)ustępuje pierwszeństwa tylko pieszemu z prawej strony (Nr 1),
c)ustępuje pierwszeństwa obu pieszym.
18.W przypadku podejrzenia uszkodzenia kręgosłupa należy:
a)upewnić się, przychylając osobę poszkodowaną do przodu i sprawdzając zakres ruchów, a następnie unieruchomić kładąc na płasko,
b)ułożyć w pozycji bezpiecznej,
c)unikać przemieszczania poszkodowanego.
19.Wskaż prawidłową kolejność przejazdu przez skrzyżowanie
a)321,
b)231,
c)123.
20.Opatrunek uciskowy stosować należy w przypadku:
a)krwotoku,
b)odcięcia kończyny,
c)zmiażdżenia kończyny.
21.Kierujący pojazdem nr 1 przejeżdża jako:
a)pierwszy,
b)drugi,
c)ostatni.
22.Przytomność osoby najprościej jest stwierdzić:
a)badając tętno palcami na tętnicy szyjnej,
b)sprawdzając oddech obserwując ruchy klatki piersiowej,
c)zadając proste pytanie.
23.Po stwierdzeniu, że poszkodowany oddycha
a)sprawdzisz, czy jest akcja serca,
b)przystąpisz do oględzin poszkodowanego,
c)wezwiesz pogotowie.
24.W przypadku uszkodzenia kości czaszki:
a)usunę delikatnie odłamki,
b)delikatnie osłonię miejsce zranienia,
c)zatamuję krwawienie zakładając opaskę uciskową.
25.Pierwszej pomocy przedmedycznej powinien udzielać:
a)każdy w zakresie swoich umiejętności i możliwości,
b)tylko osoba będąca lekarzem,
c)tylko osoba będąca lekarzem lub wykwalifikowany ratownik.

autor: Zbigniew Mroczkowski
aktualizacja treści: 21.10.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.