FINAŁ OGóLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM ŁAPANóW - 21- 24.05. 2003 R.

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 20 pytań. Możesz zdobyć 20 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Kierujący rowerem zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego jest obowiązany:
a)zatrzymać się, o ile kierujący tym autobusem podał sygnał do zatrzymania,
b)zawsze zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się aby umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu,
c)zachować szczególną ostrożność ale tylko gdy zbliża się do oznaczonego przystanku autobusowego na obszarze zabudowanym.
2.Ile należy utworzyć kolumn rowerów jednośladowych, jeżeli na wycieczkę wyjedzie 70 rowerzystów?
a)3,
b)4,
c)5.
3.Zabrania się zawracania:
a)na autostradzie, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego,
b)w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić,
c)na drodze ekspresowej bez wyjątków.
4.W czasie mgły kierujący rowerem jest obowiązany:
a)zaprzestać jazdy,
b)korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu,
c)zachować ostrożność.
5.Kierujący rowerem przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych jest obowiązany:
a)zachować szczególną ostrożność,
b)zatrzymać się przed chodnikiem lub drogą dla pieszych,
c)jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.
6.Wyprzedzanie z prawej strony pojazdu silnikowego na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia jest:
a)zabronione,
b)dozwolone na jezdni jednokierunkowej,
c)dozwolone na jezdni dwukierunkowej jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.
7.Widząc taki znak kierujący rowerem:
a)nie może skręcić w lewo na skrzyżowaniu,
b)może zawrócić przed skrzyżowaniem,
c)nie może zawrócić na odcinku od tego znaku do skrzyżowania i na skrzyżowaniu.
8.Znak ten:
a)rozdziela pasy o przeciwnym kierunku ruchu,
b)bezwzględnie zabrania wyprzedzania,
c)rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu.
9.Kierujący rowerem widząc taki sygnał:
a)może skręcić w prawo, po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem i upewnieniu się że nie utrudni ruchu innym uczestnikom,
b)może spodziewać się, że podczas skręcania w prawo tor jego jazdy nie będzie kolidował z torem ruchu innych pojazdów,
c)może skręcić w prawo bez zatrzymania się przed sygnalizatorem pod warunkiem, że po drodze poprzecznej, w która skręca nie poruszają się piesi i inne pojazdy.
10.Znak ten zakazuje ruchu:
a)rowerów wielośladowych po jezdni,
b)rowerów jednośladowych na poboczu,
c)tylko rowerom jednośladowym na jezdni i poboczu.
11.W przedstawionej sytuacji:
a)kierujący pojazdem Nr 1 ustępuje pierwszeństwa pieszemu,
b)kierujący pojazdem Nr 2 ustępuje pierwszeństwa obu pieszym,
c)kierujący pojazdem Nr 1 ma pierwszeństwo przed pieszym.
12.Kierujący pojazdem w tej sytuacji:
a)nie musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu,
b)powinien uważnie obserwować zachowanie pieszego,
c)obowiązany jest zatrzymać pojazd.
13.Kierujący pojazdem Nr 1 w takiej sytuacji:
a)może przejechać przez przejście dla pieszych z zachowaniem szczególnej ostrożności,
b)obowiązany jest zatrzymać się przed przejściem,
c)może kontynuować jazdę, jeśli ruszy pojazd Nr 2.
14.Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem (Nr 1):
a)ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 3,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 4,
c)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 2.
15.Kierujący pojazdem Nr 1, na takim skrzyżowaniu:
a)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 2,
b)ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 3,
c)ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 4.
16.Kierujący pojazdem Nr 1, na takim skrzyżowaniu:
a)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 3,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 2,
c)ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 2.
17.Pozycja bezpieczna powinna być zastosowana:
a)u nieprzytomnych ofiar wypadku, dławiących się wymiocinami, krwią lub śluzem,
b)u wszystkich nieprzytomnych ofiar wypadku, z wyjątkiem osób z podejrzeniem urazu kręgosłupa,
c)u wszystkich przytomnych ofiar wypadku.
18.Przy tamowaniu krwotoków stosuje się:
a)opatrunek uciskowy na ranę,
b)ucisk poniżej miejsca krwawienia,
c)uniesienie do góry zranionej kończyny.
19.W czasie udzielania pierwszej pomocy tętno sprawdza się:
a)po obu stronach szyi, używając kciuka i pozostałych palców,
b)po jednej stronie szyi, trzema środkowymi palcami,
c)kciukiem na przegubie ręki.
20.Pierwsza pomoc w przypadkach oparzeń to:
a)gaszenie płonącej odzieży,
b)polewanie miejsca oparzenia zimna wodą,
c)unikanie ochłodzenia oparzonej skóry.

autor: podinsp. mgr M.Konkolewski, mgr M.Świdzińska Zarząd Ruchu Drogowego KGP
aktualizacja treści: 18.03.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.