TEST BRD 2004 - ZESTAW I

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 8 pytań twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Sygnał ten oznacza:
a)zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia się tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany bez gwałtownego hamowania,
b)bezwzględny nakaz zatrzymania się,
c)że następnym wyświetlanym sygnałem będzie sygnał zielony.
2.O występowaniu urządzenia technicznego zamontowanego w formie przeszkody umieszczonej na jezdni w celu spowolnienia ruchu pojazdów ostrzega znak:
a)tylko 1,
b)tylko 2,
c)1 i 2.
3.Za tym znakiem unieruchomienie pojazdu jest:
a)całkowicie zabronione,
b)dozwolone, ale nie dłużej niż 1 minutę,
c)uzależnione od dopuszczalnej prędkości na drodze.
4.Przedstawiona tabliczka pokazująca przebieg drogi z pierwszeństwem umieszczona jest na drodze:
a)podporządkowanej,
b)z pierwszeństwem,
c)równorzędnej.
5.Ograniczenie prędkości wyrażone tym znakiem dotyczy motorowerzystów podczas poruszania się:
a)na drogach przeznaczonych dla pieszych i rowerów,
b)na terenie obszaru zabudowanego,
c)w strefie zamieszkania.
6.Odległość między kolumnami motorowerów nie może być mniejsza niż:
a)10 m,
b)100 m,
c)200 m.
7.Do kierujących ruchem lub osób uprawnionych zaliczyć można:
a)policjanta, żołnierza,
b)dróżnika kolejowego, nauczyciela wychowania komunikacyjnego,
c)strażnika szkolnego, inspicjenta.
8.Przejeżdżanie lub przechodzenie obok innego uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku to:
a)omijanie,
b)wymijanie,
c)wyprzedzanie.
9.Zatrzymanie pojazdu jest zabronione:
a)w obszarze zabudowanym na wszystkich drogach z pierwszeństwem przejazdu,
b)w strefie zamieszkania,
c)na moście, wiadukcie, w tunelu.
10.Jeżeli na skrzyżowaniu pierwszeństwo przejazdu jest oznakowane znakami drogowymi, ruch jest kierowany przez sygnalizację świetlną i dodatkowo kieruje nim policjant, to w pierwszej kolejności motorowerzysta powinien zastosować się do:
a)znaków drogowych,
b)sygnałów świetlnych,
c)poleceń i sygnałów policjanta.
11.Przedstawiony na rysunku rowerzysta sygnalizuje:
a)skręt w prawo,
b)zamiar skrętu w lewo,
c)zamiar skrętu w prawo.
12.Zatrzymanie motoroweru na chodniku jest:
a)dopuszczalne pod warunkiem, że nie obowiązuje tam zakaz postoju i szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych jest większa niż 1,5 m,
b)dopuszczalne pod warunkiem, że nie obowiązuje tam zakaz postoju i szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych jest większa niż 2 m,
c)zabronione.
13.Na tak oznakowanej drodze manewr skrętu w lewo wykonasz ustawiając się przy:
a)lewej krawędzi jezdni,
b)osi jezdni,
c)prawej krawędzi jezdni.
14.Obowiązkowym wyposażeniem motoroweru nie jest:
a)tłumik wydechu,
b)światło drogowe przednie,
c)światło pozycyjne tylne.
15.Wskaż pojazd, który opuści przedstawione skrzyżowanie jako ostatni
a)A,
b)B,
c)C.
16.Długość drogi hamowania motoroweru nie zależy od:
a)prędkości jazdy,
b)stanu ogumienia,
c)pojemności skokowej silnika.
17.Prawidłowa kolejność przejazdu pojazdów, to:
a)321,
b)132,
c)213.
18.Osobę, u której podejrzewamy uszkodzenie kręgosłupa należy:
a)wyprostować,
b)wyprostować i ułożyć na płaskiej powierzchni,
c)pozostawić w pozycji, w jakiej się ją zastało, do przybycia pogotowia.
19.Wskaż prawidłową kolejność przejazdu przez skrzyżowanie
a)132,
b)312,
c)321.
20.Opaskę uciskową stosować należy w przypadku:
a)krwotoku,
b)odcięcia kończyny,
c)krwawienia z tętnicy szyjnej.
21.Kierujący pojazdem nr 1 przejeżdża jako:
a)pierwszy,
b)drugi,
c)ostatni.
22.Jeżeli ofiara wypadku jest nieprzytomna, oddycha i ma tętno na tętnicy szyjnej ale zaczyna wymiotować, to należy:
a)przygiąć jej głowę do klatki piersiowej,
b)ułożyć ją na wznak i głowę odchylić do tyłu,
c)ułożyć ją na bok w pozycji bezpiecznej.
23.Poprawne numery ratunkowe to:
a)Policja 997, Pogotowie Ratunkowe 998, Straż Pożarna 999,
b)Pogotowie Ratunkowe 999, Policja 997, Straż Pożarna 998,
c)Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 997, Policja 999.
24.Którą z wymienionych czynności wykonasz przed przybyciem lekarza na miejsce wypadku?
a)podam środki przeciwbólowe,
b)opatrzę ranę,
c)nastawię i unieruchomię kości.
25.W przypadku widocznego wycieku krwi z ucha należy:
a)zatkać ucho, zatrzymując wypływ krwi,
b)osłonić miejsce, nie tamując wypływającej krwi,
c)poszkodowanego położyć na podłodze i podnieść kończyny dolne do góry.

autor: Zbigniew Mroczkowski
aktualizacja treści: 27.02.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.