FINAŁ OGóLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA UCZNIóW SZKóŁ PODSTAWOWYCH ŁAPANóW - 21- 24.05. 2003 R.

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań. Możesz zdobyć 20 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Kolumna pieszych w wieku do lat 10 korzystając z jezdni obowiązana jest między innymi:
a)poruszać się prawą stroną jezdni,
b)iść lewą strona drogi,
c)iść po chodniku.
2.Kartę rowerową wydaje dziecku, które wykazało się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęło wymagany wiek 10 lat:
a)egzaminujący dziecko policjant ruchu drogowego,
b)nauczyciel wychowania komunikacyjnego,
c)dyrektor szkoły.
3.Rower musi być obowiązkowo wyposażony w:
a)migające światło pozycyjne barwy czerwonej umieszczone z tyłu,
b)światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie innym niż trójkąt umieszczone z tyłu,
c)co najmniej dwa skutecznie działające hamulce (ręczny i nożny).
4.Zabrania się wyprzedzania kierującego rowerem jadącego po jezdni:
a)na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,
b)na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,
c)przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.
5.Liczba rowerów jednośladowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
a)15,
b)10,
c)5.
6.Kierujący rowerem poruszając się w strefie zamieszkania jest obowiązany:
a)jechać z prędkością 20 km na godzinę,
b)utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu,
c)jechać z prędkością bezpieczną, czyli 40 km na godzinę.
7.Widząc ten znak, kierujący rowerem
a)nie może korzystać z drogi oznaczonej tym znakiem,
b)ma obowiązek poruszać się poboczem drogi,
c)może jechać jezdnią, ale najbliżej jej krawędzi.
8.Znak ten:
a)zabrania kierującemu rowerem wyprzedzania innego rowerzysty,
b)zabrania kierującemu rowerem wyprzedzania samochodu osobowego,
c)nie dotyczy rowerzysty.
9.Znak ten oznacza zakaz:
a)skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu,
b)skręcania w prawo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu,
c)skręcania w prawo na odcinku od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie.
10.Znak ten oznacza:
a)zakaz wjazdu w obu kierunkach,
b)zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych,
c)wyraża zakaz wjazdu na drogę lub jezdnie od strony jego umieszczenia.
11.W sytuacji przedstawionej na rysunku kierujący rowerem (A):
a)przejeżdża ostatni,
b)ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi C,
c)ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi B.
12.Kierujący rowerem (Nr 1) na takim skrzyżowaniu:
a)przejeżdża pierwszy,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 2,
c)ustępuje pierwszeństwa pojazdom Nr 3 i Nr 4.
13.Kierujący pojazdem Nr 1 na takim skrzyżowaniu:
a)ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 2,
b)ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 3,
c)przejeżdża ostatni.
14.W przedstawionej na rysunku sytuacji:
a)kierujący pojazdem Nr 1 ma pierwszeństwo przed rowerzystą,
b)kierujący pojazdem Nr 1 ustępuje pierwszeństwa rowerzyście,
c)kierujący pojazdem Nr 2 może wyprzedzić pojazd Nr 1.
15.W przedstawionej na rysunku sytuacji, kierujący pojazdem Nr 1:
a)ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 2,
b)ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 3,
c)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 3.
16.Skrzyżowanie może opuścić w takiej sytuacji pojazd:
a)Nr 1,
b)Nr 2,
c)żaden z pojazdów nie może opuścić skrzyżowania.
17.Jeżeli ofiara wypadku jest nieprzytomna, oddycha i ma tętno na tętnicy szyjnej ale zaczyna wymiotować, to należy:
a)przygiąć jej głowę do klatki piersiowej,
b)ułożyć ją na wznak i głowę odchylić do tyłu,
c)ułożyć ją na bok w pozycji bezpiecznej.
18.Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:
a)udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta,
b)natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie,
c)nie dotykać ofiary, wezwać pomoc.
19.Najskuteczniejszą i najprostszą metodą udrożnienia dróg oddechowych jest:
a)wyciągnięcie i przytrzymanie języka,
b)przygięcie głowy do mostka,
c)usunięcie ciał obcych z jamy ustnej i odgięcie głowy do tyłu.
20.Jeśli ranny jest przytomny i podejrzewamy u niego uraz kręgosłupa piersiowego należy ułożyć poszkodowanego:
a)na brzuchu,
b)na boku,
c)płasko na wznak na twardym podłożu.

autor: podinsp. mgr M.Konkolewski, mgr M.Świdzińska
aktualizacja treści: 27.02.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.