TEST BRD 2003 - ZESTAW III

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań. Możesz zdobyć 20 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 4 pytania twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Kierujący rowerem może zatrzymać się na jezdni przy chodniku:
a)na zakręcie oznakowanym znakiem ostrzegawczym,
b)tuż za wierzchołkiem wzniesienia,
c)w miejscu gdzie nie jest zabroniony postój.
2.Rowerzyście zawsze zabrania się jazdy:
a)po chodniku,
b)obok innego uczestnika ruchu na jezdni,
c)po drodze ekspresowej.
3.Jeżeli ze znaków, sygnałów i przepisów wynika różny sposób zachowania, to w pierwszej kolejności zastosujesz się do:
a)przepisów,
b)znaków,
c)sygnałów.
4.Poruszając się rowerem musisz posiadać przy sobie:
a)legitymację szkolną,
b)kartę rowerową, jeżeli nie ukończyłeś 18 lat i nie masz karty motorowerowej lub prawa jazdy,
c)zgodę rodziców.
5.Prawidłowa kolejność przejazdu to:
a)1,3,2,
b)2,3,1,
c)2,1,3.
6.Prowadząc rower po chodniku:
a)jesteś osobą pieszą,
b)mimo, że idziesz pieszo nadal jesteś rowerzystą,
c)popełniasz wykroczenie drogowe.
7.Przy złamaniu kończyny podstawową czynnością jest:
a)podanie środków przeciwbólowych,
b)unieruchomienie złamanej kończyny,
c)określenie możliwości ruchów uszkodzonej kończyny.
8.Ten sygnał oznacza, że rowerzysta:
a)ma zamiar skręcić w prawo,
b)ma zamiar skręcić w lewo,
c)kończy manewr skrętu w lewo.
9.W przypadku uczestnictwa w wypadku drogowym:
a)zawsze należy zawiadomić pogotowie i policję,
b)należy zadbać o bezpieczeństwo w miejscu wypadku,
c)należy natychmiast powiadomić rodzinę osób poszkodowanych.
10.Ten znak umieszczony przy jezdni:
a)informuje, że jest to droga podporządkowana,
b)ostrzega, że jest to droga z pierwszeństwem przejazdu,
c)informuje, że jest to droga z pierwszeństwem przejazdu.
11.Widząc przy jezdni, którą się poruszasz, ten znak musisz:
a)zatrzymać się,
b)ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony,
c)ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony.
12.Widząc ten znak:
a)nie należy zatrzymywać się,
b)nie wolno wjechać na drogę poprzeczną,
c)należy zachować szczególną ostrożność.
13.Wskaż zdanie nieprawdziwe:
a)na tak oznaczonej drodze nigdy nie wolno wyprzedzać,
b)znak ten zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności,
c)na tak oznaczonej drodze należy zasygnalizować zamiar skrętu w prawo.
14.Którą z wymienionych czynności wykonasz przed przybyciem lekarza na miejsce wypadku?
a)podam środki przeciwbólowe,
b)opatrzę ranę,
c)nastawię i unieruchomię kości.
15.Prawidłowa kolejność przejazdu przez to skrzyżowanie to:
a)1,2,3,
b)2,1,3,
c)3,1,2.
16.Obowiązkowym wyposażeniem roweru nie jest:
a)lusterko,
b)dzwonek,
c)tylne światło odblaskowe.
17.Odpowiednikiem przedstawionego sygnału jest:
a)policjant stojący bokiem z podniesioną ręką,
b)policjant stojący tyłem z podniesioną ręką,
c)policjant stojący przodem z podniesioną ręką.
18.W przedstawionej sytuacji:
a)rowerzysta musi zatrzymać się,
b)kierujący pojazdem 1 nie może wyprzedzać,
c)rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa.
19.Poprawne numery ratunkowe to:
a)Policja 997, Pogotowie Ratunkowe 998, Straż Pożarna 999,
b)Pogotowie Ratunkowe 999, Policja 997, Straż Pożarna 998,
c)Straż Pożarna 997, Pogotowie Ratunkowe 997, Policja 998.
20.Prawidłowa kolejność przejazdu to:
a)2,3,1,
b)2,1,3,
c)3,2,1.

autor:
aktualizacja treści: 21.10.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.