ODPADY. SEGREGACJA

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 10 pytań. Możesz zdobyć 10 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Najpowszechniejszym sposobem radzenia sobie z odpadami w Polsce jest:
a)selektywna zbiórka,
b)kompostowanie,
c)spalanie,
d)składowanie na wysypiskach.
2.Do pojemnika na papier należy wrzucać:
a)torebki papierowe, tapety, karton,
b)gazety, papier pakowy, pudełka,
c)czasopisma, kartony po mleku, katalogi,
d)książki w miękkich okładkach, papier przebitkowy, katalogi.
3.Przed wyrzuceniem słoika szklanego do pojemnika na szkło należy:
a)umyć słoik i dokładnie potłuc,
b)nie usuwać etykiety, w celu łatwiejszej identyfikacji,
c)zakręcić słoik, ażeby nie dostała się woda,
d)zdjąć metalowe bądź plastikowe nakrętki.
4.Do pojemnika na tworzywa sztuczne wrzucać należy plastikowe pojemniki oznaczone symbolami:
a)PE, PP, PMM, PET,
b)HDPE, LDPE, FDPE,
c)PE, PP, PET,
d)PE, PCV, PS.
5.Na podstawie analizy szczecińskich odpadów komunalnych, przedstawionych na wykresie, można wyciągnąć wniosek, iż:
a)Prawie 4/5 odpadów to różnego typu opakowania,
b)Najmniejszy procent odpadów stanowią odpady organiczne,
c)Ponad 70% zawartości naszego kosza to surowce wtórne, które można odzyskać oraz surowce organiczne, które można skompostować,
d)25% odpadów nadaje się do ponownego wykorzystania.
6.Do niebezpiecznych odpadów o charakterze odpadów komunalnych można zaliczyć:
a)środki ochrony roślin (pestycydy, herbicydy itp.), worki po cemencie, soczewki z okularów,
b)odczynniki fotograficzne, lekarstwa, zepsutą żywność, mięso, kości,
c)sprzęt AGD, szklane talerze, kartony po mleku,
d)świetlówki i inne lampy luminescencyjne, baterie i akumulatory, niewykorzystane farby i lakiery oraz opakowania po nich.
7.Jednym ze sposobów oszczędzania energii elektrycznej jest:
a)Kupowanie urządzeń z termostatami,
b)Ustawienie lodówki blisko wymiennika ciepła np. kaloryfera,
c)Używanie żarówek o najniższej jasności świecenia,
d)Ustawienie w pralce najwyższego programu prania.
8.Wykorzystując pochodzące z odzysku aluminium oszczędzamy:
a)30% energii,
b)70% energii,
c)74% energii,
d)96% energii.
9.Metoda ta polega na kontrolowanym biochemicznym rozkładzie substancji organicznych zawartych w odpadach stałych, przebiegającym w warunkach tlenowych przy udziale licznych grup mikroorganizmów. Efektem końcowym tego procesu jest produkt podobny do gleby, wykorzystywany do jej wzbogacenia o składniki humusowe i nawozowe. Mowa jest o:
a)spalaniu odpadów,
b)kompostowaniu odpadów,
c)recyklingu,
d)segregacji odpadów.
10."Do ich produkcji zużywa się 14 razy więcej energii, a niżeli do produkcji szkła. Dlatego jeżeli masz wybór, wybierz opakowanie szklane - najlepiej jeżeli będzie to zwrotna butelka. W Danii jest zabroniona sprzedaż produktów w tych opakowaniach." Mowa jest o:
a)butelkach PET,
b)puszkach aluminiowych,
c)opakowaniach z HDPE,
d)puszkach stalowych.

autor: Zbigniew Mroczkowski
aktualizacja treści: 03.10.2008


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.