TEST ZE ZNAJOMOŚCI EPOK LITERACKICH

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Średniowiecze to okres:
a)XVII-XVIIIw.,
b)IV/V- XVw.,
c)XV- XVIIw.
2.W średniowieczu w centrum zainteresowania był:
a)człowiek,
b)Bóg,
c)przyjemności intelektualne.
3.W średniowieczu najważniejszą rolę kulturotwórczą pełnił:
a)kościół,
b)dwór królewski,
c)stan rycerski.
4.Ideał rycerza- to wzorzec osobowy z epoki:
a)oświecenia,
b)pozytywizmu,
c)średniowiecza.
5."Bogurodzica" to utór:
a)romantyczny,
b)średniowieczny,
c)współczesny.
6.Jan Kochanowski żył w wieku:
a)XIX,
b)XIV,
c)XVI.
7.Jan Kochanowski reprezentował:
a)oświecenie,
b)odrodzenie (renesans),
c)barok.
8.w epoce odrodzenia w centrum zainteresowania stał:
a)kościół,
b)człowiek,
c)ideał rycerza.
9.Barok to uogólniając:
a)wiek XV,
b)wiek XIX,
c)wiek XVII.
10.W oświeceniu nacisk położono na:
a)walkę o niepodległość,
b)wykształcenie, wychowanie,
c)miłość.
11.Przedstawiciele oświecenia to:
a)Ignacy Krasicki, Hugo Kołłątaj,
b)Adam Mickiewicz, Hugo Kołłątaj,
c)Ignacy Krasicki, Jan Kochanowski.
12.Epokę romantyzmu otwiera:
a)rok 1822,
b)rok 1864,
c)rok 1939.
13."Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza jest utworem:
a)średniowiecznym,
b)z epoki 20-lecia międzywojennego,
c)romantycznym.
14.Z epoką romantyzmu wiążą się hasła:
a)ludowość, orientalizm, nieszczęśliwa miłość, walka o niepodległość Polski,
b)system komunistyczny, nieszczęśliwa miłość, kult rozumu,
c)wychowanie, walka o niepodległość Polski, ideał rycerza, okupacja niemiecka.
15.Pozytywizma kładł nacisk na:
a)pracę u podstaw, pracę organiczną,
b)nieszczęśliwą miłość, pracę u podstaw,
c)walkę o niepodległość Polski, nieszczęśliwą miłość.
16.Maria Konopnicka, Henryk Sienkiewicz i Bolesław Prus to przedstawiciele:
a)baroku,
b)średniowiecza,
c)pozytywizmu.
17.Henryk Sienkiewicz jest autorem utworów:
a)"Krzyżacy", "Ogniem i mieczem", "Potop",
b)"Zemsta", "Dziady", "Siłaczka",
c)"Zemsta", "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela", "Siłaczka".
18.Okres 1890- 1914 nazywa się:
a)20- leciem międzywojennym,
b)odrodzeniem,
c)Młodą Polską.
19.20- lecie międzywojenne to okre:
a)między I a II wojną światową,
b)między I a II rozbiorem Polski,
c)między powstaniem listopadowym a powstaniem styczniowym.
20.Od 1939r. mówimy o literaturze:
a)współczesnej,
b)barokowej,
c)oświecowej.
21.Cz. Miłosz i W. Szymborska należą do epoki:
a)romantyzmu,
b)Młodej Polski,
c)współczesności.
22.Literatura współczesna zdominowana była przez:
a)liczne wojny z Rosją, Turcją, Szwecją,
b)rozbiory Polski,
c)politykę.
23.W literaturze współczesnej przełomowymi były lata:
a)1939, 1989,
b)1914, 1939,
c)1918, 1920.
24.Utwór "W pustyni i w puszczy" wydany w 1910r. to powieść z epoki
a)romantyzmu,
b)Młodej Polski,
c)pozytywizmu.
25.Lata 1822- 1864 to okres, w którym mógł tworzyć:
a)Zbigniew Herbert,
b)Czesław Miłosz,
c)Juliusz Słowacki.

autor: Elżbieta Jurska
aktualizacja treści: 03.10.2008


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.