TEST BRD 5/2004

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 6 pytań twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Jeden ratownik prowadzi masaż serca i sztuczne oddychanie w rytmie:
a)15 wdmuchnięć powietrza, potem 2 uciśnięcia mostka,
b)2 wdmuchnięcia powietrza, potem 30 uciśnięć mostka,
c)2 wdmuchnięcia powietrza potem, 2 uciśnięcia mostka.
2.Jeden ze znaków rozpoznawczych braku oddechu jest:
a)widoczne uszkodzenie dróg oddechowych,
b)niewidoczne ale wyczuwalne ruchy oddechowe,
c)niewidoczne uszkodzenia dróg oddechowych.
3.W trakcie reanimacji krążeniowo-oddechowej:
a)nie należy ruszać poszkodowanego,
b)należy ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
c)ułożyć poszkodowanego na twardym podłożu.
4.Przy oparzeniach twarzy należy:
a)zachować środki ostrożności przy użyciu wody,
b)przykryć twarz szmatką zmoczoną wodą,
c)używać wszystkiego oprócz zimnej wody.
5.Przy udzieleniu pierwszej pomocy należy:
a)sprawdzić tylko czy jest przytomny,
b)zadbać o bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku i usunąć poszkodowanego z miejsca wypadku, jeżeli w dalszym ciągu zagraża mu w tym miejscu niebezpieczeństwo,
c)odjechać z miejsca wypadku, ażeby nie utrudniać przejazdu innym pojazdom.
6.Który pojazd przejedzie jako pierwszy?
a)1,
b)2,
c)3.
7.Który pojazd opuści skrzyżowanie jako pierwszy?
a)1,
b)2,
c)3.
8.Który z kierujących zajął właściwy pas ruchu przed przejazdem przez skrzyżowanie?
a)1, 2, 3,
b)tylko 2 i 3,
c)tylko 1 i 3.
9.Który pojazd przejedzie jako pierwszy?
a)1,
b)2,
c)3.
10.Podaj kolejność przejazdu pojazdów:
a)1,2,3,
b)2,3,1,
c)2,1,3.
11.Znak ten oznacza:
a)zakaz postoju,
b)zakaz zatrzymywania się,
c)zakaz postoju w dni parzyste.
12.Znak ten:
a)zobowiązuje do jazdy na wprost na najbliższym skrzyżowaniu,
b)nakazuje jazdę w lewo skręcając za znakiem,
c)nakazuje jazdę w lewo skręcając przed znakiem.
13.Znak ten:
a)oznacza drogę jednokierunkową,
b)zobowiązuje do jazdy wprost na najbliższym skrzyżowaniu,
c)określa kierunek przebiegu drogi.
14.Znak ten:
a)informuje o drodze z pierwszeństwem,
b)zakazuje jazdy,
c)oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
15.Widząc ten znak kierujący pojazdem:
a)powinien zawsze zatrzymać się, jeżeli z przeciwka zbliża się pojazd,
b)jest uprzedzony o zmianie pierwszeństwa przejazdu,
c)może jechać dalej, jeżeli istnieje możliwość bezpiecznego przejazdu obok pojazdu jadącego z naprzeciwka.
16.Dopuszczalna prędkość motoroweru wynosi:
a)w terenie zabudowanym 40 km/h,
b)w strefie zamieszkania 20 km/h,
c)na drodze przeznaczonej dla pieszych i rowerów 40 km/h.
17.Kierujący motorowerem zobowiązany jest mieć włączone światła mijania:
a)tylko od pierwszego dnia lutego do ostatniego dnia października w ciągu całej doby,
b)tylko od świtu do zmierzchu,
c)w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami.
18.Jadąc w kolumnie motorowerów musimy pamiętać, że:
a)liczba motorowerów nie może przekraczać 20,
b)odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 200 metrów,
c)odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 metrów.
19.Pieszy:
a)w strefie zamieszkania, może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami,
b)poza terenem zabudowania po zmierzchu, pieszy w wieku do 12 lat, jest zobowiązany jest nosić element odblaskowy,
c)idący po poboczu lub jezdni jest zobowiązany korzystać z prawej strony jezdni.
20.Co to jest pas ruchu?
a)część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów,
b)każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi,
c)część drogi do ruchu pieszych.
21.Jak powinien zachować się kierujący pojazdem nr 1?
a)poczekać aż przejdzie pieszy,
b)pojechać przed pieszym,
c)przepuścić samochód 2.
22.Jak powinien zachować się kierowca pojazdu 1?
a)ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
b)ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
c)jechać jako pierwszy.
23.Podaj kolejność przejazdu pojazdów:
a)3,2,4,1,
b)1,2,3,4,
c)2,3,4,1.
24.Który pojazd pojedzie jako pierwszy?
a)3,
b)2,
c)1.
25.Który pojazd powinien się zatrzymać?
a)1,
b)2,
c)3.

autor: M.Jankowska M.Konopko
aktualizacja treści: 03.10.2008


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.