TEST BRD 4/2004

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 6 pytań twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Przedstawiony znak oznacza:
a)skrzyżowanie z drogą podporządkowaną,
b)skrzyżowanie dróg,
c)skrzyżowanie z drogą niepodporządkowaną.
2.W jakim miejscu umieszczane są tego typu znaki?
a)na skrzyżowaniu wielokierunkowym,
b)przed przejazdem kolejowym wielotorowym,
c)na skrzyżowaniach.
3.Z jakiej grupy znaków pochodzi ten znak?
a)informacyjnych,
b)uzupełniających,
c)nakazu.
4.Znak przedstawiony obok oznacza:
a)zakaz jazdy w lewo,
b)nakaz jazdy w lewo przed znakiem,
c)nakaz jazdy z lewej strony znaku.
5.W jakich miejscach umieszczane są tego typu znaki?
a)przed obszarami zabudowanymi,
b)przed i za obszarami zabudowanymi,
c)przed strefą zamieszkania.
6.Wskaż rodzaje krwawień:
a)odtętnicze,
b)mięśniowe,
c)tętnicze i żylne.
7.Najczęstsze objawy urazu kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego, to:
a)ból wzdłuż kręgosłupa samoistny lub uciskowy,
b)niedowład kończyn dolnych,
c)obie odpowiedzi są poprawne.
8.Sztuczne oddychanie stosuje się przy:
a)braku własnej akcji oddechowej,
b)utracie przytomności,
c)zadławieniu.
9.Celem unieruchomienia kończyn przy złamaniu zamkniętym jest:
a)zatrzymanie krwawienia,
b)zmniejszenie bólu i zapobieganie uszkodzeniom wtórnym tkanek miękkich,
c)obie odpowiedzi są błędne.
10.Przy braku tętna na szyi, które świadczy o zatrzymaniu krążenia krwi należy zastosować:
a)respirację,
b)sztuczne oddychanie,
c)zewnętrzny masaż serca.
11.Jako pierwszy powinien przejechać pojazd nr:
a)2,
b)1,
c)3.
12.W przedstawionej sytuacji pojazd nr 1:
a)nie może wjechać na skrzyżowanie, ponieważ nie ma możliwości kontynuacji jazdy,
b)może stanąć na skrzyżowaniu,
c)może przejechać na sąsiedni pas ruchu.
13.Jaka jest prawidłowa kolejność przejazdu przez skrzyżowanie?
a)1,3,2,
b)3,2,1,
c)2,1,3.
14.Pojazd nr 2 przejedzie jako:
a)pierwszy,
b)ostatni,
c)drugi.
15.Jak w tej sytuacji powinien postąpić pojazd nr 2?
a)przejechać jako pierwszy,
b)ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nr 1,
c)obie odpowiedzi są poprawne.
16.W tym przypadku rowerzysta ma zamiar:
a)skręcić w prawo,
b)skręcić w lewo,
c)zatrzymać się.
17.W tej sytuacji pojazd powinien:
a)ustąpić pierwszeństwa niewidomemu,
b)powoli przejechać,
c)ostrzegać sygnałem dźwiękowym.
18.Pojazd nr 1 powinien:
a)przejechać,
b)zatrzymać się,
c)przyspieszyć.
19.W tej sytuacji pojazd nr 1:
a)nie może wyprzedzać pojazdu nr 2,
b)powinien wyprzedzić pojazd nr 2,
c)powinien ostrzec pieszego sygnałem dźwiękowym.
20.Pojazd poruszający się w obszarze zabudowanym nie powinien przekraczać prędkości:
a)50 km/h,
b)55 km/h,
c)60 km/h.
21.Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika, a w razie jego braku z:
a)drogi (ścieżki),
b)jezdni,
c)pobocza.
22.Kierujący motorowerem, jest obowiązany mieć włączone światła mijania:
a)tylko od zmierzchu do świtu,
b)tylko od 1 listopada do ostatniego dnia lutego,
c)podczas jazdy.
23.Gdy policjant kierujący ruchem stoi do nas tyłem, jest to równoznaczne z sygnałem
a)zielonym,
b)czerwonym,
c)żółtym.
24.Cofania zakazuje się:
a)w tunelach, na mostach, wiaduktach,
b)wyłącznie w tunelach,
c)w obszarze zabudowanym.
25.W czasie kierowania motorowerem, jesteś obowiązany posiadać przy sobie:
a)tylko kartę rowerową i motorowerową,
b)tylko kartę motorowerową i dowód rejestracyjny,
c)kartę rowerową, dowód rejestracyjny oraz dowód poświadczający opłacenie składki ubezpieczeniowej.

autor: D.Mroczkowska, M.Dziekońska
aktualizacja treści: 03.10.2008


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.