TEST BRD 3/2004

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 6 pytań twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Czy podczas wypadku, w którym poszkodowany doznał urazu kręgosłupa można przemieszczać go w inne miejsce?
a)tak, kręgosłup nie jest narażony na kolejne uszkodzenia,
b)nie, ponieważ nie wiemy czy nie wyrządzimy jeszcze większej krzywdy poszkodowanemu,
c)możemy, ale tylko, aby ułożyć go na boku.
2.Jak nazywa się sztuczny wytwór, na którym możemy uczyć się np. reanimacji lub sztucznego oddychania?
a)manekin,
b)respirator,
c)fantom.
3.W przypadku oparzenia w rejonie żołądkowo-jelitowym zabrania się:
a)wywoływania wymiotów,
b)podawania do picia małymi łykami dużej ilości wody,
c)obie odpowiedzi są poprawne.
4.Czy w przypadku złamania otwartego, możemy usztywnić kończynę?
a)nie,
b)tak,
c)możemy, ale tylko w przypadku złamania nogi.
5.Co należy zrobić w przypadku omdlenia?
a)ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
b)próbować przywrócić go do świadomości,
c)obydwie odpowiedzi są poprawne.
6.Zaznacz prawidłową kolejność przejazdu pojazdów na przedstawionym skrzyżowaniu:
a)1,2,3,
b)2,1,3,
c)3,2,1.
7.Na przedstawionym skrzyżowaniu jako pierwszy przejedzie pojazd nr:
a)2,
b)3,
c)1.
8.Dlaczego na przedstawionym skrzyżowaniu jako pierwszy przejedzie pojazd nr 3?
a)ponieważ znajduje się na drodze z pierwszeństwem przejazdu,
b)ponieważ znajduje się na drodze podporządkowanej,
c)żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
9.Który z pojazdów przejedzie jako ostatni?
a)3,
b)2,
c)1.
10.Jaka jest prawidłowa kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu?
a)3,1,2,
b)2,3,1,
c)1,3,2.
11.Co oznacza przedstawiony znak?
a)niebezpieczny zjazd,
b)przejazd kolejowy z zaporami,
c)przejazd kolejowy bez zapór.
12.Przedstawiony znak zaliczamy do kategorii znaków:
a)ostrzegawczych,
b)zakazu,
c)nakazu.
13.Przedstawiony znak oznacza:
a)nakaz jazdy w prawo przed znakiem,
b)nakaz jazdy w prawo za znakiem,
c)nakaz jazdy z prawej strony znaku.
14.Czy kierowca widząc podany znak powinien zachować szczególną ostrożność?
a)tak, bo choć jest to przejazd kolejowy z zaporami nie zawsze muszą być opuszczone,
b)nie, kiedy jedzie pociąg zapory zawsze są opuszczone, a kiedy nie nadjeżdża - uniesione,
c)przepisy tego nie określają.
15.Przedstawiony znak zakazu mówi o:
a)drodze bez przejazdu,
b)zakończeniu drogi z pierwszeństwem,
c)przedstawionego znaku nie możemy zaliczyć do kategorii znaków zakazu.
16.Motorower jest pojazdem zaopatrzonym w silnik o pojemności skokowej nie przekraczającej:
a)50 cm3,
b)60 cm3,
c)30 cm3.
17.Na skrzyżowaniu w pierwszej kolejności podporządkowujemy się:
a)sygnalizacji świetlnej,
b)poleceniom kierującego ruchem,
c)znakom poziomym,.
18.Pieszemu zabrania się:
a)zwalniania kroku lub zatrzymania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,
b)poruszania się po drodze dla rowerów,
c)chodzenia po poboczu lub jezdni lewą stroną drogi.
19.Do dodatkowego wyposażenia motoroweru nie należy:
a)światło drogowe barwy białej lub żółtej selektywnej umieszczone z przodu,
b)tłumik wydechu,
c)światło pozycyjne przednie barwy białej lub żółtej selektywnej.
20.Aby otrzymać uprawnienia do kierowania motorowerem, należy znać:
a)znaczenie poleceń, sygnałów,
b)znaczenie znaków drogowych,
c)obydwie odpowiedzi są prawidłowe.
21.Jaki manewr wykonuje kierowca pojazdu nr 1 względem płotka?
a)omijanie,
b)wymijanie,
c)wyprzedzanie.
22.Dlaczego rowerzysta powinien przejechać jako pierwszy?
a)bo znajduje się na przejeździe dla rowerów,
b)ponieważ jest to droga uprzywilejowana,
c)ponieważ ma prawą stronę wolną.
23.Jak powinny zachować się piesi chcący przejść na drugą stronę jezdni?
a)tylko pieszy nr 3 może przejść na drugą stronę jezdni,
b)poczekać, aż pojazdy nr 1 i 2 przejadą,
c)piesi powinni przejść na drugą stronę jezdni.
24.Jak powinni zachować się kierowcy pojazdów nr 1 i 2 względem pieszego?
a)zatrzymać się,
b)przejechać, zanim pieszy przejdzie na drugą stronę,
c)pojazd nr 1, może jechać dalej, a pojazd nr 2 zatrzymać się.
25.Jak powinien zachować się pojazd nr 1?
a)powinien wyjechać jako pierwszy,
b)powinien zaczekać na przejazd pojazdu nr 2,
c)żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

autor: E.Nieradko, E. Wyszyńska
aktualizacja treści: 03.10.2008


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.