TEST BRD 1/2004

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 5 pytań twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Co oznacza ten znak?
a)początek pasa ruchu powolnego,
b)droga ekspresowa,
c)autostrada.
2.Co należy zrobić przy podejrzeniu złamania kręgosłupa?
a)ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej,
b)usztywnić kręgosłup poszkodowanego,
c)należy poszkodowanego pozostawić w pozycji w jakiej się znajduje.
3.Jaka jest prawidłowa kolejność przejazdu na skrzyżowaniu?
a)2,3,1,
b)2,1,3,
c)3,2,1.
4.Jaka jest dopuszczalna prędkość samochodu osobowego w obszarze zabudowanym?
a)50 km/h,
b)60 km/h,
c)70 km/h.
5.Na przejeździe dla rowerzystów pierwszeństwo ma:
a)pieszy,
b)pojazd,
c)rowerzysta.
6.Kto nie może kierować ruchem drogowym?
a)policjant,
b)żołnierz Straży Granicznej w strefie nadgranicznej,
c)kierowca pojazdu.
7.Jaka jest prawidłowa kolejność przejazdu na skrzyżowaniu?
a)2,3,1,
b)2,1,3,
c)1,2,3.
8.Co oznacza ten znak?
a)nakaz jazdy w prawo lub w lewo,
b)ruch okrężny,
c)nakaz jazdy z lewej lub z prawej strony znaku.
9.Czym powinny być oznaczone pojazdy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych?
a)kwadratowymi tarczami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej,
b)kwadratowymi tarczami barwy czerwonej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej,
c)kwadratowymi tarczami barwy zielonej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej.
10.Jak należy się zachować przy złamaniach otwartych?
a)ułożyć na wznak z głową uniesioną, tak aby znajdowała się powyżej poziomu serca,
b)unikając zbędnych ruchów, ostrożnie nałożyć opatrunek z zastosowaniem unieruchomienia,
c)ułożyć w pozycji półsiedzącej.
11.Pobocze nie jest przeznaczone do poruszania się:
a)pieszych i rowerzystów,
b)pojazdów zaprzęgowych,
c)samochodów.
12.Jaka zasada obowiązuje na skrzyżowaniu równorzędnym?
a)zasada prawej strony,
b)zasada lewej strony,
c)zasada obustronna.
13.Jednym z objawów wstrząsu u ofiar wypadku to:
a)blada i z odcieniem sinawym, wilgotna i chłodna skóra,
b)ślinotok,
c)drgawki.
14.Jaka jest prawidłowa kolejność przejazdu na skrzyżowaniu?
a)1,3 i 2,
b)3,2,1,
c)2,3,1.
15.Co oznacza ten znak?
a)odcinek jezdni o ruchu jednokierunkowym,
b)odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym,
c)pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka.
16.Gdzie nie zabrania się cofania?
a)w tunelu,
b)na autostradzie,
c)na drodze polnej.
17.Częstość wykonywania oddechów podczas sztucznego oddychania powinna wynosić
a)5 razy na minutę,
b)30 razy na minutę,
c)16 razy na minutę.
18.Jaki pojazd ma pierwszeństwo w ruchu drogowym?
a)samochód osobowy,
b)pojazd szynowy,
c)rower.
19.Jaka jest prawidłowa kolejność przejazdu na skrzyżowaniu?
a)4,2,1,3,
b)1,4,2,3,
c)3,4,1,2.
20.Co oznacza ten znak?
a)koniec strefy ograniczonej prędkości,
b)koniec strefy ograniczonego postoju,
c)koniec zakazów.
21.Na drogach wewnętrznych ruch pojazdów jest podporządkowany:
a)ruchowi pieszych,
b)ruchowi samochodowemu,
c)ruchowi rowerowemu.
22.Droga publiczna jest to:
a)droga, z której mogą korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem wszyscy na równych prawach,
b)droga z nawierzchnią asfaltową,
c)droga, na której mogą zmieścić się dwa pojazdy.
23.Jak należy opatrywać rany?
a)usunąć z rany ciała obce,
b)nałożyć pakiet jałowej gazy lub inny czysty materiał,
c)przemyć ranę środkiem odkażającym.
24.Jaka jest prawidłowa kolejność przejazdu na skrzyżowaniu?
a)3,2,1,
b)2,1,3,
c)1,3,2.
25.Co oznacza ten znak?
a)zakaz wyprzedzania przez samochody nadjeżdżające z przeciwka,
b)odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym,
c)pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka.

autor: A. Bieńkowska K. Bargłowska r.szk.2003/04
aktualizacja treści: 03.10.2008


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.