ZATRZYMANIE I POSTóJ

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 14 pytań. Możesz zdobyć 14 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Zatrzymanie pojazdu jest to:
a)unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę,
b)każde unieruchomienie pojazdu wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego,
c)unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.
2.Postój pojazdu jest to:
a)unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę,
b)każde unieruchomienie pojazdu wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego,
c)unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.
3.Znak ten zabrania:
a)zatrzymywania się,
b)postoju,
c)parkowania.
4.Znak ten zabrania:
a)wyprzedzania,
b)postoju,
c)zatrzymywania się.
5.Zatrzymanie zabronione jest:
a)w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu,
b)na skrzyżowaniu,
c)na moście.
6.Zabrania się zatrzymania pojazdu:
a)na przejeździe tramwajowym,
b)na przejściu dla pieszych,
c)na przejeździe dla rowerzystów.
7.Postój zabroniony jest:
a)w miejscu utrudniającym wyjazd z bramy,
b)przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z dwiema kreskami,
c)w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.
8.Dopuszcza się zatrzymanie i postój motoroweru na chodniku, pod warunkiem, że:
a)pojazd ustawiony jest przy krawędzi jezdni,
b)szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i nie jest mniejsza niż 1,5 m,
c)szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest nie mniejsza niż 2,5 metra.
9.Zakaz zatrzymywania się:
a)jest odwołany przez znak "zakaz zatrzymywania się" z tabliczką T-25c (rysunek obok),
b)jest odwoływany przez "zakaz postoju",
c)obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.
10.W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem będzie mógł zatrzymać się:
a)tylko wówczas, gdy pojawi się identyczny znak z tabliczką T-25C (rysunek wyżej),
b)bezpośrednio po przejechaniu skrzyżowania,
c)10 m za skrzyżowaniem.
11.Wskaż literę(y) uczestników ruchu, którzy złamali zakaz wyrażony znakiem
a)A,
b)B,
c)C.
12.Który pojazd zaparkował nieprawidłowo?
a)1,
b)2,
c)3.
13.Który pojazd w tej sytuacji jest prawidłowo zaparkowany na jezdni?
a)1,
b)2,
c)3.
14.Który pojazd w tej sytuacji jest zaparkowany prawidłowo?
a)A,
b)B,
c)C.

autor: Zbigniew Mroczkowski
aktualizacja treści: 18.03.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.