Doświadczona kadra

Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Świadczą o tym odznaczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i sukcesy uczniów w konkursach, festiwalach, zawodach i  turniejach niejednokrotnie na poziomie międzynarodowym.  Nauczyciele podwyższają swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, a także doskonalą swój warsztat pracy zdobywając wiedzę oraz doświadczenie podczas kursów i szkoleń organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.