Zalogowany jako: (Zaloguj)
Biuletyn Infomacji Publicznej

Gimnazjum w Radziłowie
ul. Sportowa 1
19-213 Radziłów

 Zamówienia publiczne do 14000 euro

zaproszenie do złożenia oferty

 

 

 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.

 

 
Dostawa, zaprojektowanie przyłącza i usługa instalacja urządzeń telekomunikacyjnych w celu uruchomienia sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu w Gimnazjum w Radziłowie reprezentowaną przez Anetę Michałowską – Dyrektora Gimnazjum
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.
 
1.      Zamawiający:
 
Gimnazjum w Radziłowie reprezentowane przez Anetę Michałowską – Dyrektora Gimnazjum
 
2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 
 Oferta powinna zawierać wycenę następujących elementów:
 
1)   Usługa projektowania przyłączenia do sieci.
 
Usługa polega na przygotowaniu projektu przyłączenia do sieci internetowej firmy Fan-Tex A.G. Hirsztritt w Ełku.
 
2)   Urządzenia telekomunikacyjne tworzące kliencką stację dostępową.
 
W skład urządzeń tworzących stację robocza wchodzą poniżej opisane urządzenia służące do odbioru sygnału radiowego w technologii 2,4 i 5 GHz:
Platforma (np. Mikrotik Routerboard 493G licencja level5) oparta o technologię Mikrotik: 1 szt.
Dane techniczne: Procesor: 680MHz, Pamięć 256MB SDRAM, Interfejsy: 9 x Ethernet (10/100/1000),
3 x slot mPCI , 1xRS232, 1xUSB 2.0, Zasilanie: PoE 10-28 V DC.
 
Najważniejsze cechy platformy: Linux, jako system operacyjny urządzenia, Możliwość regulacji parametru ACK, Odczyt RSSI, Regulacja mocy nadawania, tryb WISP, Watchdog..
 
a)   Interfejs radiowy: (np. R52H): 3 szt.
Format interfejsu: mPCI , Typ gniazda antenowego: u.Fl, Częstotliwość 2.4GHz, 5GHz,
Obsługa standardu 802.11a, 802.11b, 802.11g, Interfejs High Power, Temperatura pracy: 0 do +50 °C, Chipset: Atheros AR5414. Modulacja: 802.11b+g DSSS, OFDM dla przepustowości >20Mbps 802.11a OFDM. Wspierane systemy zabezpieczeń (zależne od oprogramowania) :sprzętowy WEP 64 oraz 128bit sprzętowo TKIP i AES-CCM, 802.1x WPA, Napięcie pracy (DC): 3,3 (+/- 10%) V
 
b)   Antena kierunkowa WLAN 5 GHz 30 dBi (np. Cybergrid 5GHz 30dBi): 1 szt.
Nazwa:  GRID, Zysk energetyczny [dBi]28, Pasmo [MHz] 5470-5725, VSWR: 1,5, Polaryzacja: pozioma lub pionowa, Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej 4 stopnie, Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej 5 stopni, Promieniowanie wsteczne>25 dB, Impedancja [om] 50, Złącza Gniazdo N /Żeńskie, Wymiary [mm]  91 x 72 cm , Mocowanie: w komplecie do masztu 20-40mm
 
c)    Antena sektorowa 5 Ghz 16 dBi ( np.  GigaSektor 16/120V): 1 szt.
Typ anteny: sektorowa, Zakres częstotliwości: 5,18 - 5,8 GHz, Zysk energetyczny: 16 dBi, Polaryzacja: pionowa, Promieniowanie wsteczne n/a dB, Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej 8 ° dla -3dB, Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej 120 ° dla -3dB, VSWR 1 do 1,5, Impedancja 50 Ohm, Złącze N/Żeńskie, Odporność na wiatr 80 m/s, Montaż do masztu, Średnica masztu/uchwytu 26 - 53 mm, Skład zestawu komplet uchwytów, złącze: N/Żeńskie
 
d)   Antena dookólna 2,4 Ghz 18 dBi (np. Extra Eter 18dBi): 1 szt.
Typ anteny: dookólna, Zakres częstotliwości: 2,412 - 2,497 GHz, Zysk energetyczny: 18 dBi
Polaryzacja: pozioma, Promieniowanie wsteczne: n/a dB, Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej: 6 ° dla -3dB, Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej: 360 ° dla -3dB, VSWR:
1 do 1,8, Impedancja: 50 Ohm, Złącze: N/Żeńskie, Odporność na wiatr: 65 m/s, Montaż: do masztu
Średnica masztu/uchwytu: 30 - 50 mm. Uchwyty montażowe w komplecie, złącze: N/Żeńskie
 
3)   Usługa instalacji urządzeń telekomunikacyjnych.
 
Zleceniobiorca zobowiązany będzie do konfiguracji stacji klienckich (zawizowania anten między punktem nadawczym a stacją odbiorczą – połączenie dystrybucyjne punkt-punkt) jak również konfiguracji połączenia miedzy stacją kliencką i komputerami w szkole.
 
4)   Router z hardware-owy FireWall-em typu Gate Defender z oprogramowaniem ochrony punktu styku z Internetem oraz instalacją i konfiguracją.
(np.: Panda Gate Defender Integra eSeries eSoho)
 
 
Najważniejsze cechy/funkcje urządzenia:
 
Ochrona i kontrola z dostępem do internetu
Ochrona na poziomie bramy.
Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i spamem
Ochrona Web i e-mail, wykrywanie i blokowanie wszelkiego rodzaju zagrożenia lub spamu, przechowywanie podejrzanych wiadomości i plików w kwarantannie do późniejszego przeglądu, konserwacji lub usunięcia.
Filtrowanie treści:
Blokada plików i / lub komunikatów, które mogą być wysyłane i odbierane w celu ograniczenia wycieku poufnych informacji i innych potencjalnych zagrożeń.
Kontrola przepustowości i optymalizacja (QoS)
Blokowanie dostępu do nieodpowiednich stron internetowych i identyfikacja użytkowników wykorzystujących większą przepustowość oraz identyfikacja usługi generującej większy ruch (streaming, VoIP, P2P), z możliwością ograniczania lub zablokowania.
Buforowanie stron WWW
Ograniczenie nadmiernego wykorzystania przepustowości łącza internetowego poprzez buforowanie najczęściej odwiedzonych stron internetowych.
Zarządzanie z chmury
Możliwość monitorowania statusu wszystkich urządzeń z jednej konsoli, z chmury, w dowolnym miejscu. 
Zgodność urządzenia z modemami USB 3G/GPRS/UMTS. Punkt dostępowy WiFi dla urządzeń mobilnych (laptopy lub smartfony).
VPN (Virtual Private Network)
Hotspot zarządzalny
 
 
Urządzenie ma mieć zintegrowane moduły ochrony, które oferują poniżej wymienione funkcje:
 
Skuteczny firewall z dwoma typami filtrowania
-Statyczny poziom filtrowania sieci z zasadami na port, adres IP, itd.
-Dynamiczne filtrowanie na poziomie aplikacji, filtrowanie oparte na zasadach powszechnie używanych protokołów takich jak HTTP, HTTPS, POP3, SMTP, IMAP i innych IPS - Intrusion Prevention System
Protokół analiza (IP, ICMP, TCP i UDP).
Ochrona komunikacji poprzez VPN
Serwer VPN
Malware filtrowanie
Wykrywanie i blokowanie zagrożeń, zanim dotrą one do sieci korporacyjnej: wirusy, robaki, trojany, spyware, dialery, żarty, phishing, narzędzi hakerskich i nowe, niesklasyfikowane zagrożenia dzięki zintegrowaniu silnika heurystycznego.
Godzinne aktualizacje zapewniające maksymalną ochronę i najszybszą odpowiedź przeciwko nowo odkrytym malwareom.
Ochrona przed spamem
Web Filtering
Filtr dostępu do stron internetowych o niechcianych treściach, wybierając kategorię zabronione. Tworzenie białych i czarnych list witryn z dozwolonym lub ograniczonym dostępem oraz białe listy użytkowników wyłączonych z kryteriów filtrowania. Godzinne aktualizacje klasyfikacji internetowych.
Analiza ruchu realizowana dwupoziomowo:
1. Statycznie (na poziomie sieci) w oparciu o reguły dotyczące danych przychodzących i wychodzących, definiowane przez administratora.
2. Dynamicznie (na poziomie aplikacji):
Analiza stanu - monitorująca status i zawartość komunikacji podstawowej wszystkich protokołów oraz statusy, limity czasowe, ustanowione połączenia, itp. Szczegółowa analiza pakietów - skanująca zawartość pakietów w celu analizy przesyłanych wiadomości.
- Usługa VPN
- System zapobiegania włamaniom do sieci (IPS)
Urządzenie powinno  sprawdzać wiadomości e-mail, minimalizując wpływ spamu w produktywność użytkowników. Każda wiadomość powinna być klasyfikowana, jako spam, prawdopodobnie spam lub bez spamu. Intensywność analizy powinna być tak skonfigurowana, aby uniknąć fałszywych alarmów, a białe i czarne listy mogą być ustawione dla nadawców.
Skuteczność wykrywania spamu na poziomie 98%, filtr treści oraz system IPS pozwalający wyeliminować niepożądany ruch sieciowy.
Ograniczony dostęp do witryn WWW.
 
5)   Oprogramowanie ochrony punktu styku z Internetem
 
Zaimplementowane w Routererze, dedykowane przez producenta sprzętu, oprogramowanie powinno zawierać moduły: antywirusowe, antyspamowe, webbloker (przykładowo: oprogramowanie Total Protection Module), oprogramowanie z 2 letnim okresem abonamentu na aktualizacje.
 
6)   Usługa instalacji i konfiguracji oprogramowania
 
Konfiguracja oprogramowania systemu bezpieczeństwa realizowanego przez Router (przykładowo: Panda Gate Defender Integra eSeries eSoho z oprogramowaniem Total Protection Module). W ramach usługi dostawca powinien uruchomić urządzenie oraz sprawdzić jego poprane działanie na wszystkich końcówkach sieci (komputerach), dostosować paramenty bezpieczeństwa realizowane prze urządzenie do wymogów użytkowników np. (filtracja określonych treści www).
 
 
 
Uwagi dodatkowe:
- Wycena powinna obejmować również okablowanie, złączki, pigtaile, jak również skrzynki instalacyjne przeznaczone do powyższych urządzeń, zaproponowana platforma powinna mieć zapewnione podtrzymanie zasilania przez minimum 60 minut, realizowane np. przez zasilacz buforowy. Dodatkowo oprócz powyższych urządzeń należy uruchomić w szkole hot-spoty.
- Ze względu na warunki techniczne i topograficzne należy zastosować właściwe parametry radiowe tzn.: wzmocnienie anten, wielkości konstrukcji wsporczej, poziom adaptacji punktów montażu konstrukcji wsporczej, oraz wydajność radiową stacji klienckiej – przepustowość w zależności od ilości stacji roboczych, które należy skonfigurować.
 
Zalecamy wizję lokalną przed złożeniem oferty.
Gwarancja na dostarczony sprzęt i wykonaną usługę – 2 lata,
 
 
3.      Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 30.12.2012 r.
 
4.      Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:
 
Najniższa cena brutto całego zamówienia
 
5.      Opis sposobu przygotowania oferty:
1)      należy ją złożyć na załączonym formularzu,
2)      ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
3)      ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń,
4)      ma obejmować całość zamówienia.
 
6.      Miejsce i termin złożenia oferty:
     Ofertę należy dostarczyć do Gimnazjum w Radziłowie, ul. Sportowa 1, 1 9 – 213 Radziłów w terminie  do dnia 20.11.2012 r. do godziny 10:00.
 
7.      Miejsce i termin oceny złożonych ofert:
     Ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 20.11.2012 r. o godzinie 10:10 w
     Gimnazjum w Radziłowie w Radziłowie, ul. Sportowa 1, 1 9 – 213 Radziłów
 
8.      Osobą uprawnioną do udzielania informacji w niniejszej sprawie jest:
mgr inż. Aneta Michałowska – Dyrektor Gimnazjum w Radziłowie, tel. 0-86 273 60-14,
9.       Informacje dotyczące zawarcia umowy:
Niezwłocznie po wyborze oferty z wykonawcą zostanie zawarta umowa zlecenia na wykonanie ww. zadania.
 
W załączeniu:
1. formularz ofertowy,
 
mgr inż. Aneta Michałowska – Dyrektor Gimnazjum w Radziłowie, tel. 0-86 273 60-14,
 (prowadzący postępowanie)            
 
Zatwierdził
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………
(podpis dyrektora)
 
 
 
 
 
 
........................................................
(miejscowość, data)
......................................................................
(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)       
 
tel............................................
fax .........................................
e-mail .......................................
 
FORMULARZ OFERTOWY
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
 
Dostawa, zaprojektowanie przyłącza i usługa instalacja urządzeń telekomunikacyjnych w celu uruchomienia sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu w Gimnazjum w Radziłowie reprezentowaną przez Anetę Michałowską – Dyrektora Gimnazjum
 
 
 
zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się
 
1.      Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie ze szczegółowymi wymogami opisu zamówienia, za kwotę w wysokości:
 
 
L.p.
 
Nazwa urządzenia/usługi
 
 
Cena netto
 
 
Podatek VAT
 
Cena
 
brutto
1.
 
Usługa projektowania przyłączenia do sieci
 
……………zł
 
 
……………….zł
 
 
 …………….zł
 
2.
 
Urządzenie telekomunikacyjne tworzące kliencką stację dostępową (zgodnie z opisem technicznym)
 
……………zł
 
 
……………….zł
 
 
 …………….zł
 
3.
 
Usługa instalacji urządzeń telekomunikacyjnych
 
…………….zł
 
 
……………….zł
 
 
………………zł
 
4.
 
Router z hardware-owym FireWall-em typu Gate Defender
 
…………….zł
 
 
……………….zł
 
 
………………zł
 
5.
 
Oprogramowanie ochrony punktu styku z Internetem; (antywirusowe, antyspamowe, webbloker do routera Gate Defender
 
……………zł
 
 
……………….zł
 
 
………………..zł
 
6
 
Usługa instalacji i konfiguracji urządzenia Gate Defender oraz jego oprogramowania systemu bezpieczeństwa typu Gate Defender
 
……………zł
 
 
……………….zł
 
 
………………..zł
 
 
 
 
Razem
 
 
………………..zł
 
 
……………….zł
 
 
………………..zł
 
netto ..................... zł  (słownie: .........................................................................)
podatek VAT ...........% tj. ..........................zł (słownie: .....................................)
brutto .....................zł  (słownie: .........................................................................)
 
 
2.      Wymagany termin realizacji umowy:  do 30.12.2012 r.
 
3.      Oświadczamy, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia oferty ”warunki akceptujemy                       i zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia naszej propozycji, do zawarcia umowy na w/w warunkach.
 
 
 
 ..............................................................
                                                                              (podpis i pieczątka wykonawcy)
 
Wprowadził:  Aneta Michałowska, 2012-11-21 21:52:28
Opublikował:  Aneta Michałowska, 2012-11-21 21:53:23
Zmodyfikował: Aneta Michałowska, 2012-11-21 21:58:17
Oprogramowanie CMS: Zbigniew Mroczkowski