Zalogowany jako: (Zaloguj)
Biuletyn Infomacji Publicznej

Gimnazjum w Radziłowie
ul. Sportowa 1
19-213 Radziłów

 Prowadzone rejestry

Rejestry

 Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, szkoła prowadzi następujące rejestry:

  • Księga uczniów,
  • Księga ewidencji.

Dane w nich zawarte udostępnia sięna zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty i Ustawie o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, szkoła prowadzi rejestry:

  • pracowników,
  • emerytów

Dane w nich zawarte udostępia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i Ustawie o ochronie danyh osobowych.

Wprowadził:  Aneta Michałowska, 2012-10-23 22:18:43
Opublikował:  Aneta Michałowska, 2012-10-24 19:01:52
Zmodyfikował: Aneta Michałowska, 2012-10-24 10:03:00
Oprogramowanie CMS: Zbigniew Mroczkowski