Zalogowany jako: (Zaloguj)
Biuletyn Infomacji Publicznej

Gimnazjum w Radziłowie
ul. Sportowa 1
19-213 Radziłów

 Dane podmiotu w rejestrze Regon

Dane podmiotu w rejestrze Regon

 Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu:

Numer dentyfikacyjny REGON 450700660
Numer NIP 7191397063
Nazwa Gimnazjum w Radziłowie

 

Adres siedziby:

Województwo PODLASKIE
Powiat GRAJEWSKI
Gmina/Dzielnica lub Delegatura RADZIŁÓW
Ulica, miejscowość UL. SPORTOWA 1, RADZIŁÓW
Poczta  19-213 RADZIŁÓW

Pozostałe (udostępnione) dane:

Kod i nazwa podstawowej  formy prawnej                      2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSBOWOŚCI PRAWNEJ
Kod i nazwa szczególnej formy prawnej 84 - SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJA
Kod i nazwa formy własności 113 - WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 8531A - GIMNAZJA
Data wpisu do rejestru / ewidencji lub data powstania podmiotu 1999 - 03 - 30
Data rozpoczęcia działalności 1999 - 09 - 01
Organ rejestrowy / ewidencyjny MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
Nazwa rejestru / ewidencji REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OSWIATOWYCH
Numer nadany przez organ rejestrowy / ewidencyjny 11206

 Źródło: http://www.stat.gov.pl/regon

Wprowadził:  Aneta Michałowska, 2012-10-23 21:09:10
Opublikował:  Aneta Michałowska, 2012-10-24 19:01:17
Zmodyfikował: Aneta Michałowska, 2012-11-21 21:48:10
Oprogramowanie CMS: Zbigniew Mroczkowski