Godło

Gimnazjum w Radziłowie

Dziś jest: 22 lipca, sobota. Imieniny: Marii, Magdaleny, Bolesławy, Teofila

Polecamy: Galerie zdjęć · Księga Gości · Gmina Radziłów ·Testy ruchu drogowego · Zdjęcia klas · Kronika · Biblioteka · Dodaj artykuł · Sport · Absolwenci gimnazjum · Dokumenty · Słownik gwary uczniowskiej · e-grajewo· Gmina Radziłów na starej fotografii · Filmy
Jesteś: Strona główna» Dokumenty»Szczegółowy tryb przeprowadzenia

Zmiany w serwisie Gimnazjum Radziłów: 18-07-2017     Twitter Youtube Facebook


Platforma e-learningowa
Znajdź nas na facebooku Znajdź nas na Twitterze

Valid HTML 4.01 Transitional

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców Gimnazjum w Radziłowie

 1. Rodzice uczniów Gimnazjum w Radziłowie wybierają swoich przedstawicieli w radach oddziałowych w sposób następujący:
  1) W terminie ustalonym przez Dyrektora Gimnazjum w Radziłowie zwoływane są we wrześniu 2007 r. pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów Gimnazjum w Radziłowie
  2) Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
  3) W wyborach, o których mowa w pkt 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
  4) Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady oddziałowej i jej przewodniczy.
  5) Do zadań wychowawcy, jako przewodniczącego, należy:
  1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej
  2. przygotowanie we współpracy z pozostałymi rodzicami kart do głosowania
  3. nadzorowanie przebiegu głosowania
  4. obliczenie głosów, przy pomocy jednego z rodziców. Rodzic ten nie może być kandydatem do rady oddziałowej.
  5. ogłoszenie wyników głosowania.
  6) Wychowawca przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie.
  7) Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
  8) Osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę.
  9) Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
  10) Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.
  11) W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
  12) Wyborca stawia znak "X" obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów, na których głosuje.
  13) Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem X jedną, dwie lub trzy osoby, na które głosuje.
  14) Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów.
  W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów.
  Kolejne tury wyborów przeprowadzane są na tym samym zebraniu.
 2. Przebieg czynności, o których mowa w ust. 1, dokumentuje protokół sporządzony przez wychowawcę lub jednego z rodziców, a podpisany przez wychowawcę oraz wybranych członków rady oddziałowej w obecności rodziców.
 3. Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej oraz osobę, która będzie przedstawicielem rady oddziałowej w Radzie Rodziców.
 4. Członkowie rady oddziałowej wypełniają oświadczenie, na którym wskazują swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców. Oświadczenie podpisują wszyscy członkowie rady oddziałowej i przekazują za pośrednictwem wychowawcy klasy Dyrektorowi Szkoły.
 5. Protokół z wyborów, o których mowa w ust. 2, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, wychowawca danej klasy przekazuje Dyrektorowi, a następnie Dyrektor przekazuje zebrane protokoły oraz oświadczenia Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców.
 6. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Szkoły w terminie do 19 października 2007 r.
 7. Dyrektor Szkoły otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad.

Wersja do druku Wersja do druku

 
Uwaga Ostrzeżenie:
Twoja przeglądarka nie pozwala na wykonywanie aktywnych skryptów Java. Nie wszystkie elementy będą funkcjonowały poprawnie.


Strona optymalizowana dla Mozilla Firefox 1280x1024x32
© 1999-2017 Gimnazjum w Radziłowie, 19-213 Radziłów, ul. Sportowa 1, tel. (86)273-60-14
wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody Webmastera zabronione.
Strona została wygenerowana w 0.15 s.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.