Dokumenty

Harmonogram wycieczek szkolnych Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 2017/2018 (projekt) Poradnik dotyczący Czytaj dalej

Organy szkoły

Organami Szkoły są: 1) Dyrektor Szkoły, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców, 4) Samorząd Uczniowski Czytaj dalej