Dokumenty

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży Procedura współpracy Czytaj dalej

Organy szkoły

Organami Szkoły są: 1) Dyrektor Szkoły, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców, 4) Samorząd Uczniowski Czytaj dalej